BHP, szyldy, tabl.
Apteczki
Apteczka AP1/S z drzwiczkami oszklonymi
130,08 zł netto
160,00 zł z VAT
Apteczka AP2/S z drzwiczkami oszklonymi
166,67 zł netto
205,00 zł z VAT
Apteczka AP3/S z drzwiczkami oszklonymi
195,12 zł netto
240,00 zł z VAT
Instrukcje
Biurowe
S-003 Instrukcja BHP kopiarki kserograficznej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-008 Instrukcja BHP przy obsłudze komputera i drukarki
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-090 Instrukcja niszczarki do papieru
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-156 Instrukcja BHP przy pracach administracyjno - biurowych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Budowlane
S-022 Instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-027 Instrukcja BHP przy montażu i demontażu rusztowań i podestów ruchomych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-035 Instrukcja BHP przy obsłudze wyciągarki budowlanej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-040 Instrukcja BHP przy pracach ciesielskich
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-045 Instrukcja BHP przy ręcznym wykonywaniu wykopów
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-050 Instrukcja BHP przy wykonywaniu robót murarskich i tynkarskich
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-053 Instrukcja BHP przy wykonywaniu robót dekarskich
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-055 Instrukcja BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-059 Instrukcja BHP przy obsłudze żurawi
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-065 Instrukcja BHP przy pracy na wysokości
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-092 Instrukcja BHP przy robotach podłogowych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-123 Instrukcja BHP przy eksploatacji maszyn i innych urządzeń budowlanych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-126 Instrukcja BHP przy prowadzeniu robót remontowych i wykończeniowych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-129 Instrukcja BHP przy przygotowaniu i prowadzeniu robót budowlanych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Chemia
S-046 Instrukcja BHP przy stosowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i sztucznych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-127 Instrukcja BHP przy magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów sztucznych i mineralnych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Energetyka
S-057 Instrukcja BHP dla elektryka - konserwatora
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-058 Instrukcja BHP przy eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Gastronomia - Sanepid
S-012 Instrukcja BHP przy obsłudze zmywarki do naczyń
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-030 Instrukcja BHP przy obsłudze krajalnicy do wędlin, serów i pieczywa
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-067 Instrukcja BHP dla pracowników zakładów gastronomicznych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-068 Instrukcja BHP w piekarniach i ciastkarniach
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-078 Instrukcja BHP przy eksploatacji kuchenki mikrofalowej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-079 Instrukcja BHP przy porcjowaniu, rozdrabnianiu i pakowaniu mięsa oraz wyrobów mięsnych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-081 Instrukcja BHP przy obsłudze frytownicy
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-083 Instrukcja BHP użytkowania urządzeń chłodniczych i zamrażalniczych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-096 Instrukcja BHP przy eksploatacji kotłów warzelnych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-097 Instrukcja BHP przy eksploatacji obieraczki do ziemniaków i innych warzyw
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-098 Instrukcja BHP przy obsłudze maszyn do rozdrabniania mięsa (wilków)
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-100 Instrukcja BHP dla pracowników zatrudnionych przy przetwórstwie mleka
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-102 Instrukcja BHP przy obsłudze bemarów elektrycznych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-103 Instrukcja BHP obsługi patelni elektrycznej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-104 Instrukcja BHP obsługi kuchni gazowej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-111 Instrukcja BHP przy obsłudze taboreta - podgrzewacza do potraw
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-118 Instrukcja BHP przy obsłudze pieców do pizzy
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-122 Instrukcja BHP przy obsłudze pieców piekarniczych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-124 Instrukcja BHP przy obsłudze opiekacza - rożna, grilla
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-125 Instrukcja BHP przy obsłudze wyparzacza gastronomicznego
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-135 Instrukcja BHP pieca konwekcyjno - parowego
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-144 Instrukcja BHP przy obsłudze piły tarczowej do cięcia mięsa i kości
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-155 Instrukcja BHP przy obsłudze czajnika elektrycznego
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Gazownictwo
S-014 Instrukcja BHP przy eksploatacji kotłowni gazowej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-073 Instrukcja BHP przy magazynowaniu butli z gazem płynnym propanowo-butanowym
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
HACCP, GMP, GHP (instr.)
S-002 Instrukcja BHP mycia sprzętu i urządzeń w sklepach (gastronomii) z art. żywnościowymi
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-070 Instrukcja BHP mycia i dezynfekcji rąk
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-077A Instrukcja higieniczno-sanitarna usuwania odpadów i ścieków
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-077B Instrukcja higieniczno-sanitarna ochrony przed szkodnikami i owadami
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-077F Instrukcja zaopatrzenia zakładów (sklepów) gastronomicznych w wodę
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-089 Instrukcja BHP dezynfekcji jaj kurzych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-112 Instrukcja BHP przy pracy w zmywalni naczyń
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-113 Instrukcja higieniczno-sanitarna korzystania z WC
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
HACCP, GMP, GHP (proced.)
S-200 Procedura mycia, dezynfekcji i postępowania ze środkami chemicznymi
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-201 Procedura mycia i dazynfekcji ścian posadzek i umywalek
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-203 Procedura mycia warzyw
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-204 Procedura przechowywania surowców, składników żywności i wyrobów gotowych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-205 Procedura obróbki wstępnej mięsa i drobiu
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-206 Procedura pobierania i przechowywania próbek żywności
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-207 Procedura kontrolowania warunków przechowywania surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w warunkach chłodniczych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-208 Procedura obróbki cieplnej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-209 Procedura zamrażania i rozmrażania żywności
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-210 Procedura schładzania i warunki przechowywania schłodzonych potraw
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-211 Procedura wycofywania towaru z obrotu
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Handel
S-000 Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-009 Instrukcja BHP dla pracowników zatrudnionych w handlu
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-037 Instrukcja dla podróżnych o zasadach zwrotu podatku VAT
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-070 Instrukcja BHP mycia idezynfekcji rąk
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-076 Terminy zawiadamiania sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-077C Instrukcja w sprawie zakresu i metod wewnętrznej kontroli jakości zdrowej żywności
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-077D Instrukcja higieny osobistej i stanu zdrowia personelu
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-077E Instrukcja higieniczno-sanitarna mycia i dezynfekcji pomieszczeń gastronomicznych, urządzeń i sprzętu
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-077G Instrukcja dobrej praktyki higienicznej w zakresie kwalifikacji i szkoleń pracowników
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-101 Instrukcja BHP prz skupie opakowań zwrotnych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-116 Instrukcja funkcjonowania sali sprzedaż sklepu spożywczego
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-117 Szczegółowe zasady uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposób oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-147 Instrukcja BHP przy obsłudze kasy fiskalnej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Inne
S-001 Instrukcja ogólna BHP
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-020 Instrukcja BHP w kotłowniach wodnych i parowych c.o.
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-029 Instrukcja BHP przy obsłudze prasy hydraulicznej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-036 Instrukcja BHP dla pracowników zatrudnionych w zakładach krawieckich
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-041 Instrukcja BHP dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-046 Instrukcja BHP przy stosowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i sztucznych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-060 Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac w zbiornikach zamkniętych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-069 Instrukcja BHP przy obsłudze spreżarek powietrznych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-080 Instrukcja BHP przy obsłudze stanowisk prasowania odzieży i tkanin
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-084 Instrukcja BHP portiera - dozorcy
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-085 Instrukcja BHP dla sprzątaczek
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-110 Równe traktowanie w zatrudnieniu
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-115 Instrukcja BHP przy eksploatacji elektrycznej zgrzewarki do tworzyw sztucznych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-130 Instrukcja dla spółdzielni - wspólnot mieszkaniowych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-141 Instrukcja BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-143 Instrukcja BHP przy obsłudze gilotyny do papieru
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Magazyn
S-039 Instrukcja BHP dla zatrudnionych w magazynach
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-108 Instrukcja BHP przy magazynowaniu i składowaniu materiałów
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-114 Instrukcja przyjęcia towaru jego magazynowania i ekspozycji
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-119 Instrukcja BHP przy magazynowaniu środków chemicznych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-131 Instrukcja BHP przy wymianie i magazynowaniu opon
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Medyczne
S-157 Instrukcja przy postępowaniu z odpadami medycznymi
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-158 Instrukcja BHP przy eksploatacji autoklawu
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Obróbka drewna
S-023 Instrukcja BHP przy obsłudze obrabiarek do drewna
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-024 Instrukcja BHP przy obsłudze pilarki tarczowej do drzewa
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-082 Instrukcja BHP przy obsłudze pilarki taśmowej do drewna
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-086 Instrukcja BHP przy obsłudze strugarek grubiarek i wyrówniarek do drewna
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Obróbka metali
S-006 Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki - ostrzałki
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-010 Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki stołowej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-019 Instrukcja BHP tokarza przy obróbce metali
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-025 Instrukcja BHP na stanowisku ślusarza
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-028 Instrukcja BHP przy obsłudze frezarki do obóbki metali
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-043 Instrukcja BHP przy pracy na wytaczarce
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-044 Instrukcja BHP dla dłutowacza metali
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Ochrona ppoż.
S-005 Instrukcja przeciwpożarowa dla pomieszczeń użyteczności publicznej - handlu, gastronomii, usług dla ludności i pomieszczeń biurowych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-015 Instrukcja alarmowa i postępowania w przypadku pożaru
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-093 Instrukcja BHP gaszenia pożaru przy pomocy gaśnicy śniegowej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-094 Instrukcja gaszenia pożaru przy pomocy gaśnicy proszkowej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-128 Zintegrowany system ratowniczy na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej lub klęski żywiołowej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-132 Instrukcja postępowania na wypadek ataku terrorystycznego
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-149 Ogólna instrukcja przeciwpożarowa dla szkół, internatów i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Pomoc przedlekarska
S-013 Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-038 Ratowanie osób porażonych prądem
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-063 Instrukcja BHP wyposażenie apteczki
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-109 Instrukcja obsługi apteczki
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-120 Instrukcja udzielania pierwszej pomocy. Sztuczne oddychanie metodą usta - usta i masaż serca
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Spawanie
S-018 Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac spawalniczych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-136 Instrukcja BHP na stanowisku spawania i cęcia metali
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-137 Instrukcja BHP na stanowisku pracy - spawacz w osłonie gazów
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-138 Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-139 Instrukcja BHP przy spawaniu elektrycznym
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Stacje paliw
S-094 Instrukcja BHP gaszeniu pożaru przy pomocy gaśnicy proszkowej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-095 Stacja paliw - zasady gaszeniu pożaru przy pomocy gaśnicy
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-153 Instrukcja BHP dla stacji paliw
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-154 Instrukcja BHP przy napełnianiu i magazynowaniu gutli z gazem płynnym
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Szkoły i przedszkola
S-133 Instrukcja BHP przy prowadzeniu lekcji wychowania fizycznego oraz przy stosowaniu
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-134 Instrukcja BHP na placach zabaw oraz przy prowadzeniu gier i zabaw ruchowych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-140 Instrukcja BHP na boiskach sportowych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-142 Instrukcja BHP Pracownia komputerowa
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-145 Ogólna instrukcja BHP w pracowniach chemicznych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-146 Instrukcjia BHP przy ćwiczeniach z zastosowaniem kozła i skrzyni
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-149 Ogólna instrukcjia przeciwpożarowa dla szkół, internatów i innych placówek
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-300 Regulamin pracowni technicznej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-301 Regulamin pracowni chemicznej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-302 Regulamin korzystania z sali gimnastycznej, siłowni i boiska sportowego
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-303 Instrukcja BHP korzystania z sali ćwiczeń, siłowni i boiska sportowego
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Transport
S-016 Instrukcja BHP przy transporcie ręcznym
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-032 Instrukcja BHP przenośników taśmowych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-034 Instrukcja BHP na stanowisku suwnicowego
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-066 Instrukcja BHP - Sygnały umowne w ruchu dźwignic
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-091 Instrukcja BHP przy transporcie butli z tlenem
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-106 Instrukcja BHP przy przemieszczaniu ładunków za pomocą poruszanych ręcznie wózków i taczek
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-107 Instrukcja BHP przy eksploatacji wózków widłowych z napędem silnikowym
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-121 Instrukcja BHP przy załadunku i transporcie materiałów niebezpiecznych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Warsztaty samochodowe
S-042 Instrukcja BHP dla blacharza - lakiernika samochodowego
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-071 Instrukcja BHP przy obsłudze dźwignika samochodowego dwukolumnoweg (podnośnika)
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-087 Instrukcja BHP przy użyciu aparatów natryskowych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-148 Instrukcja BHP przy obsłudze wyważarki do kół samochodowych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-150 Instrukcja BhP przy bieżnikowaniu i regeneracji opon w procesie wulkanizacji
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-151 Instrukcja BHP przy obsłudze montażownicy do kół samochodowych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Wykazy
S-004 Wykaz prac wzbroninych młodocianym
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-007 Wykaz prac szczególnie uciążliwych dla zdrowia kobiet
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-061 Wykaz znaków ostrzegawczych i symboli ostrzegawczych określających kategorię niebezpieczeństwa
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Szyldy na drzwi
Administracja
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Ambulatorium
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Archiwum
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Biblioteka
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Biuro
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Biuro obsługi klienta
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Ciągnąć
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Dyrektor
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Dział handlowy
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Dział kadr
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Dział marketingu
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Dział techniczny
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Gabinet lekarski
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Gabinet stomatologiczny
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Gabinet USG
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Gabinet zabiegowy
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Główny księgowy
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Kancelaria
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Kasa
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Kierownik
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Kierownik produkcji
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Klasa
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Kotłownia
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Księgowość
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Kuchnia
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Magazyn
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Palarnia
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Pchać
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Piwnica
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Poczekalnia
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Pokój nauczycielski
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Pomieszczenie gospodarcze
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Pomieszczenie socjalne
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Portiernia
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Pracownia komputerowa
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Pralnia
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Prezes
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Private
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Produkcja
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Przejście służbowe
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Rejestracja
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Sala
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Sala gimnastyczna
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Sala konferencyjna
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Sala wykładowa
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Sekretariat
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Specjalista d/s BHP
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Stolarnia
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Stołówka
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Strzałka
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Suszarnia
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Świetlica
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Szatnia
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Szatnia damska
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Szatnia męska
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Toaleta
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Toaleta damska
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Toaleta męska
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Tylko dla pracowników
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Warsztat
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
WC
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
WC dla inwalidów
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
WC dla personelu
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Wejście
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Wiceprezes
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Wyjście
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Wzorcownia
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Z-ca dyrektora
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Z-ca kierownika
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Zaopatrzenie
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Biurka i stoły nauczycielskie
Biurko 1-szafkowe KASIA 20
275,00 zł netto
338,25 zł z VAT
Biurko 1-szafkowe KASIA 20A
340,00 zł netto
418,20 zł z VAT
Biurko 1-szafkowe120X60x75 z szufladą na wierzchu B-11
239,52 zł netto
294,61 zł z VAT
Biurko 1-szafkowe120X60x75 z szufladą na wierzchu na nóżkach chromowych B-18
213,48 zł netto
262,58 zł z VAT
Biurko 2-szafkowe B-15
313,77 zł netto
385,94 zł z VAT
Biurko 2-szafkowe B-17
409,28 zł netto
503,41 zł z VAT
Biurko 2-szafkowe KASIA 21
393,12 zł netto
483,54 zł z VAT
Biurko 2-szafkowe KASIA 21A
479,67 zł netto
589,99 zł z VAT
biurko 2-szafkowe komputerowe z szufladą na wierzchu B-14
323,64 zł netto
398,08 zł z VAT
Biurko gabinetowe B-04
540,14 zł netto
664,37 zł z VAT
Biurko komputerowe B-16
805,63 zł netto
990,92 zł z VAT
Biurko komputerowe HAKER
272,93 zł netto
335,70 zł z VAT
Biurko komputerowe HAKER 1-os.
230,53 zł netto
283,55 zł z VAT
Biurko komputerowe narożne MICHAŁ (stelaż metalowy)
1 156,45 zł netto
1 422,43 zł z VAT
Biurko komputerowe narożne MICHAŁ (stelaż płytowy)
877,96 zł netto
1 079,89 zł z VAT
Biurko komputerowe OLA 130
213,00 zł netto
261,99 zł z VAT
Biurko SB
377,46 zł netto
464,28 zł z VAT
Biurko SB pod komputer
415,39 zł netto
510,93 zł z VAT
Biurko SB z szufladami
443,15 zł netto
545,07 zł z VAT
Biurko z dostawką konferencyjną B-12
636,59 zł netto
783,01 zł z VAT
Kontener z drzwiczkami - 57c
123,00 zł netto
151,29 zł z VAT
Kontener z szufladami - 57b
190,00 zł netto
233,70 zł z VAT
Biurka i stoły nauczycielskie
Biurka komputerowe
Stojak pod komputer
83,00 zł netto
102,09 zł z VAT
Stół pod drukarkę
210,33 zł netto
258,71 zł z VAT
Biurka narożne
Biurka proste
Stolik na stelażu metalowym S-74
321,94 zł netto
395,99 zł z VAT
Stoły konferencyjne
Stół BELFER L1300 konferencyjny
254,41 zł netto
312,92 zł z VAT
Stół BELFER L1800 konferencyjny
300,67 zł netto
369,82 zł z VAT
Stół BELFER Lo650 konferencyjny - przystawka
123,97 zł netto
152,48 zł z VAT
Stół konferencyjny KLASYCZNY
833,59 zł netto
1 025,32 zł z VAT
Stół konferencyjny MS 23a
228,46 zł netto
281,01 zł z VAT
Stół konferencyjny PODKOWA
3 377,46 zł netto
4 154,28 zł z VAT
Stoły nauczycielskie
Biurko BARTEK z osłoną
194,00 zł netto
238,62 zł z VAT
Stół AS nauczycielski bez kontenera, blat 130 x 60 cm
341,46 zł netto
420,00 zł z VAT
Stół AS nauczycielski z kontenerem, blat 130 x 60 cm
387,00 zł netto
476,01 zł z VAT
Stół KASIA 19A
190,00 zł netto
233,70 zł z VAT
Stół nauczycielski JUNAK
296,04 zł netto
364,13 zł z VAT
Stół nauczycielski SB
309,93 zł netto
381,21 zł z VAT
Stół nauczycielski SB-bis
259,04 zł netto
318,62 zł z VAT
Druki ogólne
PKZP
Kartoteka do PKZP
0,22 zł netto
0,27 zł z VAT
Pu 2-31-2 Potwierdzenie zgodności wkładów i zadłużenia
1,95 zł netto
2,40 zł z VAT
Pu 2-31-3 Wniosek o pożyczkę
1,79 zł netto
2,20 zł z VAT
Pu 2-31-7 Lista potrąceń za miesiąc ...
3,66 zł netto
4,50 zł z VAT
Druki szkolne
AAA - Uwaga!
0,00 zł netto
0,00 zł z VAT
!!! Nowości !!!
Dziennik zajęć środowiskowego domu pomocy społecznej – (twarda oprawa)
10,41 zł netto
12,80 zł z VAT
Ewidencja obecności w środowiskowym domu samopomocy – (miękka oprawa)
8,50 zł netto
10,46 zł z VAT
Karta indywidualnych potrzeb ucznia
0,33 zł netto
0,41 zł z VAT
Karta zapisu dziecka do przedszkola na rok szkolny …
0,33 zł netto
0,41 zł z VAT
Niebieska karta - A
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Niebieska karta - B
0,12 zł netto
0,15 zł z VAT
Niebieska karta - C
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Niebieska karta - D
0,25 zł netto
0,31 zł z VAT
Osiągnięcia edukacyjne ucznia kl. …
0,11 zł netto
0,14 zł z VAT
Projekt edukacyjny - załącznik do arkusza ocen gimnazjum (MEN–I/39/2)
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Rejestr przesyłek wpływających – (twarda oprawa)
9,81 zł netto
12,07 zł z VAT
Rejestr przesyłek wychodzących – (twarda oprawa)
9,81 zł netto
12,07 zł z VAT
Rejestr szkoleń
8,05 zł netto
9,90 zł z VAT
Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
8,05 zł netto
9,90 zł z VAT
Akty awansu zaw. n-li
Zał. Nr 1 Zaświadczenie o akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Zał. Nr 2 Zaświadczenie o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Zał. Nr 3 Akt nadania stopnia nauczyciela … (kontraktowego lub dyplomowanego)
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Zał. Nr 4 Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego (po egzaminie)
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Zał. Nr 5 Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Zał. Nr 6 Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Arkusze ocen
Arkusz ocen MEN-I/37a/2
0,39 zł netto
0,48 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/38a/2
0,39 zł netto
0,48 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/39a/2
0,33 zł netto
0,41 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/40a/2
0,27 zł netto
0,33 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/41a/2
0,31 zł netto
0,38 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/42a/2
0,33 zł netto
0,41 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/44a/2
0,39 zł netto
0,48 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/45a/2
0,33 zł netto
0,41 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/46a/2
0,33 zł netto
0,41 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-II/47/2
0,33 zł netto
0,41 zł z VAT
Arkusze ocen - zbiór (II/163)
0,14 zł netto
0,17 zł z VAT
Księga arkuszy ocen
2,24 zł netto
2,76 zł z VAT
Arkusze ocen komput.
Arkusz ocen MEN-I/37b/2
0,41 zł netto
0,50 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/38b/2
0,41 zł netto
0,50 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/39b/2
0,34 zł netto
0,42 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/40b/2
0,34 zł netto
0,42 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/41b/2
0,41 zł netto
0,50 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/42b/2
0,41 zł netto
0,50 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/44b/2
0,41 zł netto
0,50 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/45b/2
0,41 zł netto
0,50 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/46b/2
0,41 zł netto
0,50 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-II/47b/2
0,41 zł netto
0,50 zł z VAT
Biblioteka
Arkusz kontroli PU-B-171
0,31 zł netto
0,38 zł z VAT
Karta akcesyjna dwumiesięcznika (karton) B-115
0,08 zł netto
0,10 zł z VAT
Karta akcesyjna dwutygodnika (karton) B-113
0,08 zł netto
0,10 zł z VAT
Karta akcesyjna dziennika (karton) B-111
0,08 zł netto
0,10 zł z VAT
Karta akcesyjna kwartalnika (karton) B-116
0,08 zł netto
0,10 zł z VAT
Karta akcesyjna miesięcznika (karton) B-114
0,08 zł netto
0,10 zł z VAT
Karta akcesyjna tygodnika (karton) B-112
0,08 zł netto
0,10 zł z VAT
Karta biblioteczna (karton) B-191
0,08 zł netto
0,10 zł z VAT
Karta biblioteczna (karton) B-192
0,08 zł netto
0,10 zł z VAT
Karta czytelnika
0,12 zł netto
0,15 zł z VAT
Karta katalogowa PU-B-143/144
0,08 zł netto
0,10 zł z VAT
Karta książki PU-B-170
0,08 zł netto
0,10 zł z VAT
Kieszonka do karty czytelnika
0,93 zł netto
1,14 zł z VAT
Kieszonka do karty czytelnika B172
0,65 zł netto
0,80 zł z VAT
Kontrola wypożyczeń PU-B-180
3,57 zł netto
4,39 zł z VAT
Księga inwentarzowa księgozbioru (karton)
4,64 zł netto
5,71 zł z VAT
Księga inwentarzowa księgozbioru (twarda oprawa)
10,46 zł netto
12,87 zł z VAT
Protokół komisji B-125
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
Rejestr przybytków biblioteki B-121a
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
Rejestr ubytków biblioteki
4,64 zł netto
5,71 zł z VAT
Rewers wypożyczeń B-181
1,80 zł netto
2,21 zł z VAT
Upomnienie (karton) B-173
0,12 zł netto
0,15 zł z VAT
Załącznik do protokołu skontrum PU-B-162
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
Druki mater.-rozrach.
Dziennik żywieniowy przedszkola V/1
6,25 zł netto
7,69 zł z VAT
V/2 Karta odzieżowa wychowanka
0,36 zł netto
0,44 zł z VAT
V/3 Księga materiałowa placówki wczasów
3,57 zł netto
4,39 zł z VAT
V/4 Zapotrzebowanie żywnościowe
3,21 zł netto
3,95 zł z VAT
V/5 Księga kasowa placówki wypoczynku dzieci i młodzieży
3,21 zł netto
3,95 zł z VAT
V/9 Karta wycieczki
0,11 zł netto
0,14 zł z VAT
Dyplomy dla kolegiów i n-li
Dzienniki
Dziennik 11-godzinny INTRODRUK I/03
10,00 zł netto
12,30 zł z VAT
Dziennik 8-godzinny bez pesela INTRODRUK I/03
10,00 zł netto
12,30 zł z VAT
Dziennik 8-godzinny z peselem INTRODRUK I/03
10,00 zł netto
12,30 zł z VAT
Dziennik biblioteki szkolnej I/08
3,94 zł netto
4,85 zł z VAT
Dziennik indywidualnego nauczania
3,15 zł netto
3,87 zł z VAT
Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
4,10 zł netto
5,04 zł z VAT
Dziennik innych zajęć
3,17 zł netto
3,90 zł z VAT
Dziennik internatu I/31
9,45 zł netto
11,62 zł z VAT
Dziennik kl. 1 - zajęć zintegrowanych MAC
28,52 zł netto
35,08 zł z VAT
Dziennik kl. 2 - zajęć zintegrowanych MAC
28,52 zł netto
35,08 zł z VAT
Dziennik kl. 3 - zajęć zintegrowanych MAC
28,52 zł netto
35,08 zł z VAT
Dziennik kl. I-III lekcyjny szkoły podstawowej I/02 z peselem INTRODRUK
12,64 zł netto
15,55 zł z VAT
Dziennik lekcyjny dla kl. I-III edukacja wczesnoszkolna I/02a bez pesela INTRODRUK
10,00 zł netto
12,30 zł z VAT
Dziennik lekcyjny dla kl. I-III edukacja wczesnoszkolna I/02a z peselem INTRODRUK
10,00 zł netto
12,30 zł z VAT
Dziennik lekcyjny dla szkół zawodowych I/04
9,63 zł netto
11,84 zł z VAT
Dziennik pedagoga i psychologa szkolnego I/10
9,45 zł netto
11,62 zł z VAT
Dziennik placówki wypoczynku I/09
2,33 zł netto
2,87 zł z VAT
Dziennik przeprowadzonych zajęć karta rowerowa
4,20 zł netto
5,17 zł z VAT
Dziennik szkoły zaocznej I/07
8,08 zł netto
9,94 zł z VAT
Dziennik szkoły zaocznej I/07 - nowy
11,90 zł netto
14,64 zł z VAT
Dziennik wychowawcy – (twarda oprawa)
10,20 zł netto
12,55 zł z VAT
Dziennik zajęć dodatkowych i kursów I/06
3,02 zł netto
3,71 zł z VAT
dziennik zajęć doradcy zawodowego (twarda oprawa)
10,20 zł netto
12,55 zł z VAT
Dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych
4,72 zł netto
5,81 zł z VAT
Dziennik zajęć logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych
3,78 zł netto
4,65 zł z VAT
dziennik zajęć nauczyciela – godziny dodatkowe (miękka oprawa) z Karty Nauczyciela
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
Dziennik zajęć przedszkola I/01 160 str.
10,00 zł netto
12,30 zł z VAT
Dziennik zajęć przedszkola I/01 188 str.
13,90 zł netto
17,10 zł z VAT
Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych grupy
4,10 zł netto
5,04 zł z VAT
Dziennik zajęć świetlicy szkolnej
9,14 zł netto
11,24 zł z VAT
Dziennik zajęć świetlicy szkolnej
9,14 zł netto
11,24 zł z VAT
Dziennik zajęć szkoły stacjonarnej I/4 - nowy
11,90 zł netto
14,64 zł z VAT
Dziennik zajęć wychowawczych z grupą I/05
7,85 zł netto
9,66 zł z VAT
Dziennik zajęć zespołu korekcyjno-wyrównawczego
3,15 zł netto
3,87 zł z VAT
Księga ewidencji dzieci
9,76 zł netto
12,00 zł z VAT
Księga uczniów-słuchaczy I/15
9,76 zł netto
12,00 zł z VAT
Zeszyt kontaktów z rodzicami (miękka oprawa)
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
Zeszyt obserwacji
4,20 zł netto
5,17 zł z VAT
Ewidencja
Ewidencja ilościowa (twarda oprawa)
12,50 zł netto
15,38 zł z VAT
IV/30 Zaświadczenie dla młodocianych pracowników-uczniów szkół zasadniczych o ukończeniu turnusu w ośrodku doskonalenia zawodowego
0,11 zł netto
0,14 zł z VAT
IV/33 Skierowanie
0,07 zł netto
0,09 zł z VAT
IV/35 Wkładka do dziennika lekcyjnego
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
IV/36 Karta indywidualnych zajęć praktycznych
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
IV/37 Plan przejścia uczniów i młodocianych pracowników przez działy szkoleniowe
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Rejestr wydanych dyplomów i świadectw IV/32
7,50 zł netto
9,23 zł z VAT
Indeksy
Indeks dla słuchaczy szkoły dla dorosłych MEN-II/48/2
1,95 zł netto
2,40 zł z VAT
Indeks dla uczniów szkoły policealnej i pomaturalnej dla młodzieży MEN-I/49/2
1,95 zł netto
2,40 zł z VAT
Indeksy dla słuch. kolegiów
Inf. o got. nauki w szk.podst.
Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej MEN-I/54/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Inne
Arkusz spisu z natury
0,25 zł netto
0,31 zł z VAT
Arkusz spisu z natury
9,83 zł netto
12,09 zł z VAT
Bony obiadowe
0,11 zł netto
0,14 zł z VAT
Faktura VAT
6,42 zł netto
7,90 zł z VAT
Faktura VAT
9,83 zł netto
12,09 zł z VAT
Karta ewidencji czasu pracy - miesięczna
0,33 zł netto
0,41 zł z VAT
Karta ewidencji czasu pracy - roczna
0,33 zł netto
0,41 zł z VAT
Karta kontowa materiałowa ilościowo-wartościowa KTM
0,24 zł netto
0,30 zł z VAT
Karta statystyczna wypadku
0,25 zł netto
0,31 zł z VAT
Karta urlopowa
1,79 zł netto
2,20 zł z VAT
Kartoteka ilościowo-wartościowa Gm-130
0,24 zł netto
0,30 zł z VAT
Kartoteka odpłatności za przedszkole
0,33 zł netto
0,41 zł z VAT
Kartoteka urlopowa
0,22 zł netto
0,27 zł z VAT
Karty wynagrodzeń pracowników budżetowych
0,33 zł netto
0,41 zł z VAT
Kasa przyjmie KP
2,68 zł netto
3,30 zł z VAT
Kasa wypłaci KW
2,68 zł netto
3,30 zł z VAT
Kwestionariusz osobowy dla pracownika
7,48 zł netto
9,20 zł z VAT
Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie
7,48 zł netto
9,20 zł z VAT
Kwitariusz przychodowy
7,39 zł netto
9,09 zł z VAT
Kwitariusz przychodowy K-104 A4
11,42 zł netto
14,05 zł z VAT
Lista obecności
7,48 zł netto
9,20 zł z VAT
Magazyn przyjmie
5,00 zł netto
6,15 zł z VAT
Magazyn wyda
5,00 zł netto
6,15 zł z VAT
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
0,22 zł netto
0,27 zł z VAT
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
0,22 zł netto
0,27 zł z VAT
Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zespołowych/indywidualnych
0,22 zł netto
0,27 zł z VAT
Podanie o przyjęcie do gimnazjum
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Podanie o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych
0,22 zł netto
0,27 zł z VAT
Polecenie przelewu
2,68 zł netto
3,30 zł z VAT
Polecenie przelewu - podatki
2,68 zł netto
3,30 zł z VAT
Polecenie przelewu - ZUS
2,68 zł netto
3,30 zł z VAT
Polecenie przelewu do drukarek komputerowych
0,22 zł netto
0,27 zł z VAT
Polecenie wyjazdu służbowego
3,74 zł netto
4,60 zł z VAT
Potwierdzenie zmiany stanowiska - uposażenia
1,79 zł netto
2,20 zł z VAT
Pracownicza książeczka zdrowia
2,51 zł netto
3,09 zł z VAT
Protokół ustalenia okoliczności wypadku przy pracy
0,27 zł netto
0,33 zł z VAT
Pu-K-113 Wniosek o zaliczkę
1,79 zł netto
2,20 zł z VAT
Pu-K-114 Rozliczenie zaliczki pobranej
1,79 zł netto
2,20 zł z VAT
Rachunek uproszczony - A5
5,00 zł netto
6,15 zł z VAT
Rachunek uproszczony - A6
9,83 zł netto
12,09 zł z VAT
Roczna karta ewidencji obecności w pracy
0,22 zł netto
0,27 zł z VAT
Rozliczenie godzin ponadwymiarowych
0,07 zł netto
0,09 zł z VAT
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
7,48 zł netto
9,20 zł z VAT
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
7,48 zł netto
9,20 zł z VAT
Rozwiązanie umowy o prace-skrócony okres wypowiedzenia
7,48 zł netto
9,20 zł z VAT
Świadectwo pracy
7,50 zł netto
9,23 zł z VAT
Teczka akt osobowych - oprawa karton
3,23 zł netto
3,97 zł z VAT
Teczka akt osobowych - oprawa twarda
11,59 zł netto
14,26 zł z VAT
Teczka do dokumentów - wiązana
0,92 zł netto
1,13 zł z VAT
Umowa o dzieło
9,83 zł netto
12,09 zł z VAT
Umowa o pracę dla nauczycieli
7,48 zł netto
9,20 zł z VAT
Umowa zlecenie
9,83 zł netto
12,09 zł z VAT
Upoważnienie
1,79 zł netto
2,20 zł z VAT
Wypowiedzenie warunków umowy o pracę
7,48 zł netto
9,20 zł z VAT
Zaświadczenie o zatrudnieniu
1,79 zł netto
2,20 zł z VAT
Zaświadczenie uczniowskie (potwierdzenie, że jest uczniem)
1,79 zł netto
2,20 zł z VAT
Zawiadomienie dla WKU
0,22 zł netto
0,27 zł z VAT
Karta - rower, motorower
Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę motorowerową zgodnie z Prawem o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. VI/29
0,14 zł netto
0,17 zł z VAT
Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową zgodnie z Prawem o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. VI/28
0,14 zł netto
0,17 zł z VAT
Karta rowerowa
0,20 zł netto
0,25 zł z VAT
Księgi, rejestry, dzienniki
Dzienniczek nauczyciela wychowania fizycznego
8,00 zł netto
9,84 zł z VAT
Dzienniczek praktycznej nauki zawodu
3,70 zł netto
4,55 zł z VAT
Dziennik budowy 68 k.
10,80 zł netto
13,28 zł z VAT
Dziennik budowy 28 k.
9,76 zł netto
12,00 zł z VAT
Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów (oprawa twarda) PUWKT-102
10,91 zł netto
13,42 zł z VAT
Dziennik korespondencyjny
18,48 zł netto
22,73 zł z VAT
Dziennik korespondencyjny (tajne) twarda oprawa PUWKT-101/T
10,91 zł netto
13,42 zł z VAT
Dziennik praktyki zawodowej
3,02 zł netto
3,71 zł z VAT
Dziennik wykonanych dokumentów - kancelaria tajna
11,11 zł netto
13,67 zł z VAT
Ewidencja wydanych delegacji
10,02 zł netto
12,32 zł z VAT
Kronika (twarda oprawa)
26,88 zł netto
33,06 zł z VAT
Kronika (twarda oprawa)
102,00 zł netto
125,46 zł z VAT
Książka ewidencji amunicji (miękka oprawa)
7,39 zł netto
9,09 zł z VAT
Książka ewidencji broni (miękka oprawa)
7,39 zł netto
9,09 zł z VAT
Książka kontroli (twarda oprawa)
10,08 zł netto
12,40 zł z VAT
Książka kontroli przedsiębiorcy
8,08 zł netto
9,94 zł z VAT
Książka kontroli sanitarnej
2,18 zł netto
2,68 zł z VAT
Książka meldunkowa (tw.opr.)
12,45 zł netto
15,31 zł z VAT
Książka obiektu budowlanego
6,56 zł netto
8,07 zł z VAT
Książka obmiaru robót
8,24 zł netto
10,14 zł z VAT
Książka protokołów rady pedagogicznej (twarda oprawa)
21,84 zł netto
26,86 zł z VAT
Książka przychodów i rozchodów Rady Rodziców (twarda oprawa)
10,08 zł netto
12,40 zł z VAT
Książka uzyskiwanych stopni awansu zawod. nauczycieli (twarda oprawa)
20,16 zł netto
24,80 zł z VAT
Książka wydawania amunicji (miękka oprawa)
7,39 zł netto
9,09 zł z VAT
Książka wydawania-przyjmowania broni (miękka oprawa)
7,39 zł netto
9,09 zł z VAT
Książka zdawczo-odbiorcza kluczy
9,76 zł netto
12,00 zł z VAT
Księga absolwentów (twarda oprawa)
21,84 zł netto
26,86 zł z VAT
Księga absolwentów szkoły zawodowej (twarda oprawa)
21,84 zł netto
26,86 zł z VAT
Księga doręczeń przesyłek miejscowych (kancelaria tajna)
8,74 zł netto
10,75 zł z VAT
Księga druków ścisłego zarachowania (miękka kartonowa)
7,39 zł netto
9,09 zł z VAT
Księga ewidencji osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego
9,25 zł netto
11,38 zł z VAT
Księga ewidencji osób przystępujących do egzaminu na tytuł mistrza
9,25 zł netto
11,38 zł z VAT
Księga ewidencji osób przystępujących do egzaminu na tytuł zawodowy
9,25 zł netto
11,38 zł z VAT
Księga inwentarzowa (twarda kartonowa)
9,25 zł netto
11,38 zł z VAT
Księga inwentarzowa (twarda oprawa)
9,52 zł netto
11,71 zł z VAT
Księga pamiątkowa
26,88 zł netto
33,06 zł z VAT
Księga środków trwałych (oprawa kartonowa)
9,20 zł netto
11,32 zł z VAT
Księga uchwał Rady Pedagogicznej
21,84 zł netto
26,86 zł z VAT
Księga wychowanków (twarda oprawa)
10,56 zł netto
12,99 zł z VAT
Księga zarządzeń
9,41 zł netto
11,57 zł z VAT
Księga zastępstw
20,16 zł netto
24,80 zł z VAT
Księga złota (twarda oprawa)
26,88 zł netto
33,06 zł z VAT
Protokoły Rady Rodziców
21,84 zł netto
26,86 zł z VAT
Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego n-li
9,57 zł netto
11,77 zł z VAT
Rejestr dzienników, książek i teczek – kancelarii tajnej
8,89 zł netto
10,93 zł z VAT
Rejestr nieobecności w pracy (twarda oprawa)
9,25 zł netto
11,38 zł z VAT
Rejestr skarg i wniosków
8,89 zł netto
10,93 zł z VAT
Rejestr wejść i wyjść
9,57 zł netto
11,77 zł z VAT
Rejestr wydanych dyplomów zawodowych
9,25 zł netto
11,38 zł z VAT
Rejestr wydanych indeksów (twarda oprawa)
9,25 zł netto
11,38 zł z VAT
Rejestr wydanych kart rowerowych i motorowerowych (twarda oprawa)
8,40 zł netto
10,33 zł z VAT
Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
9,25 zł netto
11,38 zł z VAT
Rejestr wydanych legitymacji służbowych nauczyciela
7,04 zł netto
8,66 zł z VAT
Rejestr wydanych świadectw (twarda oprawa)
9,25 zł netto
11,38 zł z VAT
Rejestr wydanych zaświadczeń
9,25 zł netto
11,38 zł z VAT
Rejestr wypadków przy pracy
7,04 zł netto
8,66 zł z VAT
Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy
4,71 zł netto
5,79 zł z VAT
Rejestr zatrudnionych nauczycieli (tw.opr.)
9,25 zł netto
11,38 zł z VAT
Rejestr zatrudnionych pracowników
9,25 zł netto
11,38 zł z VAT
Szkolny rejestr rozrachunku świadectw (oprawa kartonowa)
7,39 zł netto
9,09 zł z VAT
Zeszyt zajęć praktycznych
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
Legitymacje
Legitymacja dla opiekunów uczniów niepełnosprawnych (Zaśw.MI/2002)
0,14 zł netto
0,17 zł z VAT
Legitymacja dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich II/183
1,43 zł netto
1,76 zł z VAT
Legitymacja przedszkolna MEN-I/52/2 dla dzieci niepełnosprawnych
0,11 zł netto
0,14 zł z VAT
Legitymacja szkolna MEN-I/50a-N/2 dla uczniów niepełnosprawnych
0,11 zł netto
0,14 zł z VAT
Legitymacja szkolna MEN-I/50a/2
0,11 zł netto
0,14 zł z VAT
Legitymacja szkolna MEN-I/50b/2
0,11 zł netto
0,14 zł z VAT
Organizacja
EN-6 Sprawozdanie o wypadku
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Organizacja oddziału przedszkolnego w szkoły podstawowej nr .............(nowy)
0,30 zł netto
0,37 zł z VAT
Tygodniowy plan zajęć A1
1,50 zł netto
1,85 zł z VAT
Tygodniowy plan zajęć A2
0,75 zł netto
0,92 zł z VAT
VI/01-a Przydział przedmiotów nauczania szkoły podstawowej
0,29 zł netto
0,36 zł z VAT
VI/02G Organizacja gimnazjum
0,63 zł netto
0,77 zł z VAT
VI/02LO Organizacja liceum ogólnokształcącego
0,63 zł netto
0,77 zł z VAT
VI/02LP Organizacja liceum profilowanego
0,63 zł netto
0,77 zł z VAT
VI/02SP Organizacja szkoły podstawowej
0,54 zł netto
0,66 zł z VAT
VI/05SSZ Organizacja średniej szkoły zawodowej
0,63 zł netto
0,77 zł z VAT
VI/05ZSZ Organizacja zasadniczej szkoły zawodowej
0,63 zł netto
0,77 zł z VAT
VI/06 Organizacja szkoły specjalnej
0,63 zł netto
0,77 zł z VAT
VI/07 Organizacja domu dziecka
0,30 zł netto
0,37 zł z VAT
VI/08 Organizacja przedszkola
0,30 zł netto
0,37 zł z VAT
VI/09 Organizacja placówki wychowania pozaszkolnego
0,30 zł netto
0,37 zł z VAT
VI/1/P Arkusz organizacji szkoły podstawowej (nowy) A3
0,29 zł netto
0,36 zł z VAT
VI/11 Arkusz organizacyjny kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych
0,54 zł netto
0,66 zł z VAT
VI/11a Plan nauczania kolegium nauczycielskiego i nauczycielskiego kolegium języków obcych
0,54 zł netto
0,66 zł z VAT
VI/13 Arkusz organizacyjny bursy i internatu
0,14 zł netto
0,17 zł z VAT
VI/14 Przydział czynności nauczycieli
0,22 zł netto
0,27 zł z VAT
VI/15 Przydział czynności nauczycieli
0,54 zł netto
0,66 zł z VAT
VI/16 Przydział czynności nauczycieli w szkole zaocznej
0,54 zł netto
0,66 zł z VAT
VI/17 Zawiadomienie o przekazaniu ucznia (karton)
0,22 zł netto
0,27 zł z VAT
VI/18 Zawiadomienie o zameldowaniu dziecka
0,07 zł netto
0,09 zł z VAT
VI/19 Zawiadomienie o przyjęciu dziecka (karton)
0,12 zł netto
0,15 zł z VAT
VI/20 Karta kwalifikacyjna obiektu
0,29 zł netto
0,36 zł z VAT
VI/24 Imienny wykaz dzieci, które kończą 6 lat życia
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
VI/25 Karta oceny pracy
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
VI/27 Arkusz organizacji poradni
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Protokoły egzaminów
II/151 Protokoły egzaminów dotyczące tytułu robotnika wykw. lub mistrza w zawodzie
0,16 zł netto
0,20 zł z VAT
II/152 Protokoły egzaminów dotyczące tytułu robotnika wykw. bez egzaminu
0,16 zł netto
0,20 zł z VAT
Protokół egzaminu dojrzałości MEN-I/35/2
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Zbiór protokołów egzaminu dojrzałości MEN-II/36/2
0,33 zł netto
0,41 zł z VAT
Świadectwa i dyplomy
Dotyczy postępowań kwalifikacyjnych na stopnie specjalizacji zawodowej nauczyciela MEN-II/200
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Dyplom mistrzowski IRz-II/2
0,18 zł netto
0,22 zł z VAT
Świadectwo czeladnicze IRz-II/1
0,18 zł netto
0,22 zł z VAT
Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego MEN/77/09
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo uzyskania tytułu zawodowego
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Świadectwa szk. gilosze
gilosze do świadectw
Gilosz do świadectwa A3 4-stronny różowy
0,29 zł netto
0,36 zł z VAT
Gilosz do świadectwa A3 4-stronny z wyróżnieniem różowy
0,33 zł netto
0,41 zł z VAT
Gilosz do świadectwa A4 2-stronny
0,14 zł netto
0,17 zł z VAT
Gilosz do świadectwa A4 2-stronny z wyróżnieniem
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
prom. gimnazjum
Świadectwo MEN-I/09-w/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/09/2
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/11/2
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/12-SZ/2
0,14 zł netto
0,17 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/12a-SZ/2
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
prom. LO
Świadectwo MEN-I/21a-w2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/21a/2
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/22a-SZ/2
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
prom. LO profilowanego
prom. LO uzupełniającego
prom. szk. podst.
Świadectwo MEN-I/01/2
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/02-SZ/2
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/02a-SZ/2
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/03a-w/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/03a/2
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/04/2
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/05a-SZ/2
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/08a-SZ/2
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/10/2
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
prom. szkoły specj. ...
Świadectwo MEN-I/19/2
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
prom. techn.
Świadectwo MEN-I/27a-w2
0,36 zł netto
0,44 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/27a/2
0,33 zł netto
0,41 zł z VAT
prom. techn. uzupełn.
Świadectwo MEN-I/31-w/2
0,36 zł netto
0,44 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/31/2
0,33 zł netto
0,41 zł z VAT
prom. zas. szk. zawod.
Świadectwo MEN-I/17a-w/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/17a/2
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
uk. gimnazjum
Świadectwo MEN-I/13b-w/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/13b/2
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/14b/2
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/15b/2
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/16a-SZ/2
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
uk. LO
Świadectwo MEN-I/23a-w/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/23a/2
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
uk. LO profilowanego
uk. LO uzupełniającego
uk. szk. podst.
Świadectwo MEN-I/06b-w/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/06b/2
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/07a/2
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/08-SZ/2
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
uk. szk. policealnej
Świadectwo MEN-I/33/2
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
uk. szk. specj. ...
Świadectwo MEN-I/20/2
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
uk. technikum
Świadectwo MEN-I/28a-w2
0,36 zł netto
0,44 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/28a/2
0,33 zł netto
0,41 zł z VAT
uk. technikum uzupełn.
Świadectwo MEN-I/32-w/2
0,36 zł netto
0,44 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/32/2
0,33 zł netto
0,41 zł z VAT
uk. zas. szk. zawod.
Świadectwo MEN-I/18a-w/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/18a/2
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Teczki dyplomowe
Teczka dyplomowa bez nadruku
7,88 zł netto
9,69 zł z VAT
Teczka dyplomowa z nadrukiem DYPLOM
1,79 zł netto
2,20 zł z VAT
Teczka dyplomowa z nadrukiem NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY
2,96 zł netto
3,64 zł z VAT
Teczka dyplomowa z nadrukiem ŚWIADECTWO
1,48 zł netto
1,82 zł z VAT
Teczki na świadectwa
Teczki ozdobne
Tok nauki
Decyzja w sprawie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
0,16 zł netto
0,20 zł z VAT
IV/01 Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
IV/02 Karta dziecka 6-letniego
0,33 zł netto
0,41 zł z VAT
IV/09 Karta kwalifikacyjna – wypoczynek dzieci i młodzieży
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
IV/15 Arkusz obserwacyjno-kwalifikacyjny dziecka
0,33 zł netto
0,41 zł z VAT
IV/16 Skierowanie dziecka do placówki wychowawczej
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
IV/17 Kwestionariusz
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
IV/18 Protokół powypadkowy
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
IV/19 Rejestr wypadków uczniów
6,78 zł netto
8,34 zł z VAT
IV/20 Wywiad społeczny
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Zaśw. o obow. przedszk.
MEN-I/53/2 Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Zaświadczenia
Zaświadczenie III/1
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Zaświadczenie o ukończeniu ...............
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Dyplomy
Absolw. GIMN.
B090 Absolwent Gimnazjum
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B156 Dyplom Absolwenta Gimnazjum
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B167 Dyplom Absolwenta Gimnazjum
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
E009 Absolwent Gimnazjum (kolor granat)
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
E010 Absolwent Gimnazjum (kolor bordo)
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
E011 Absolwent (kolor granat)
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
E012 Absolwent (kolor bordo)
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
E013 Najlepszy Absolwent (kolor granat)
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
E014 Najlepszy Absolwent (kolor bordo)
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
S032 Najlepszy Absolwent
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S043 Absolwent Gimnazjum
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S048 Teczka dla absolwenta gimnazjum
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S049 Teczka dla absolwenta gimnazjum
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S055 Teczka na Świadectwa dla Absolwenta Gimnazjum
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S056 Teczka na Świadectwa dla Absolwenta Gimnazjum
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S058 Teczka Absolwent
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S062 Teczka na świadectwa Absolwent Gimnazjum
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S064 Teczka na świadectwa Absolwenta Gimnazjum
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S068 Teczka na świadectwa Absolwenta Gimnazjum
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S074 Teczka Na Świadectwo Absolwenta Gimnazjum
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S075 Teczka Na Świadectwo Absolwenta Gimnazjum
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S078 Teczka na świadectwo Gimnazjum
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S082 Teczka Absolwenta Gimnazjum
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
W004 Absolwent Gimnazjum
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
W008 Dyplom Absolwenta Gimnazjum
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
W024 Absolwent Gimnazjum
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
W028 Absolwent Gimnazjum
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
W032 Absolwent Gimnazjum
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
W040 Dyplom Absolwenta Gimnazjum
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
Absolw. SZK. PODST.
B115 Absolwent Szkoły Podstawowej
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B126 Dyplom Absolwenta Szkoły Podstawowej
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B150 Dyplom Absolwenta Szkoły Podstawowej
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B171 Dyplom Absolwenta Szkoły Podstawowej
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
E007 Absolwent Szkoły Podstawowej (kolor bordo)
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
E008 Absolwent Szkoły Podstawowej (kolor granat)
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
R003 Absolwent Szkoły Podstawowej
2,28 zł netto
2,80 zł z VAT
S004 Absolwent Szkoły Podstawowej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S046 Teczka dla absolwenta szkoły podstawowej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S047 Teczka dla absolwenta szkoły podstawowej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S053 Teczka na Świadectwo dla Absolwenta Szkoły Podstawowej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S054 Teczka na Świadectwo dla Absolwenta Szkoły Podstawowej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S072 Teczka na świadectwa Absolwenta Szkoły Podstawowej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S073 Teczka na świadectwa Absolwenta Szkoły Podstawowej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
W023 Absolwent Szkoły Podstawowej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
W027 Absolwent Szkoły Podstawowej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
W031 Dyplom Absolwenta Szkoły Podstawowej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
W039 Dyplom Absolwenta Szkoły Podstawowej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
Artystyczne
A009 Dyplom artystyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A176 Dyplom za konkurs muzyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A215 Dyplom artystyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A231 Dyplom artystyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A251 Dyplom artystyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A252 Dyplom muzyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A291 Dyplom artystyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A317 Dyplom za konkurs plastyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A348 Dyplom za konkurs plastyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A391 Dyplom artystyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A392 Dyplom za konkurs plastyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A393 Dyplom za konkursy muzyczne, piosenki
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A444 Dyplom za konkurs plastyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A445 Dyplom muzyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A498 Dyplom za konkurs plastyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A499 Dyplom za konkurs artystyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A540 Dyplom za konkurs plastyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A541 Dyplom artystyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A542 Dyplom za konkurs muzyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A590 Dyplom artystyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A591 Dyplom artystyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
Birety
BB Biret Bordowy (lakierowany)
3,66 zł netto
4,50 zł z VAT
BC Biret Czerwony (lakierowany)
3,66 zł netto
4,50 zł z VAT
BCZ Biret Czarny (lakierowany)
3,66 zł netto
4,50 zł z VAT
BG Biret Granatowy (lakierowany)
3,66 zł netto
4,50 zł z VAT
BK1 Biret (lakierowany)
3,66 zł netto
4,50 zł z VAT
BK2 Biret (lakierowany)
3,66 zł netto
4,50 zł z VAT
BK3 Biret (lakierowany)
3,66 zł netto
4,50 zł z VAT
BK4 Biret (lakierowany)
3,66 zł netto
4,50 zł z VAT
BN Biret Błękitny (lakierowany)
3,66 zł netto
4,50 zł z VAT
BP Biret Pomarańczowy (lakierowany)
3,66 zł netto
4,50 zł z VAT
BZ Biret Zielony (lakierowany)
3,66 zł netto
4,50 zł z VAT
BZ Biret Zielony (matowy)
3,66 zł netto
4,50 zł z VAT
BZT Biret Żółty (lakierowany)
3,66 zł netto
4,50 zł z VAT
Dedykacje do nagród
D015 Dedykacja ogólna
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D020 Dedykacja za pilność i sukcesy w nauce
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D021 Dedykacja ogólna
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D026 Dedykacja dla Absolwenta Gimnazjum
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D027 Dedykacja za zaangażowanie w życie szkoły
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D028 Dedykacja ogólna
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D029 Dedykacja ogólna
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D033 Dedykacja za wyniki w nauce
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D034 Dedykacja za wyniki w nauce
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D035 Dedykacja za osiągnięte wyniki w czytelnictwie
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D036 Dedykacja ogólna
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D037 Dedykacja za pilność i sukcesy
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D039 Dedykacja za aktywne uczestnictwo w życiu szkoły
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D040 Dedykacja dla Absolwenta Szkoły Podstawowej
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D041 Dedykacja dla Absolwenta Gimnazjum
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D044 Dedykacja za Wyniki w Nauce
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D045 Dedykacja za Wyniki w Czytelnictwie
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D046 Dedykacja ogólna
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D047 Dedykacja za pilność i sukcesy w nauce
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D048 Dedykacja za wyniki w nauce
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D049 Dedykacja ogólna
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D050 Dedykacja za wyniki w nauce
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D051 Dedykacja za wyniki w nauce
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
Ekologiczne
A144 Dyplom Ekologiczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A255 Dyplom Ekologiczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A295 Dyplom Ekologiczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A394 Dyplom Ekologiczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A446 Dyplom za Konkurs Ekologiczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A497 Dyplom przyroda, ekologia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A539 Dyplom ekologia, przyroda
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A589 Dyplom ekologia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
Etui - oprawy introligatorskie
C038 Etui
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
C042 Etui na Dyplom
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
Języki obce
A374 Dyplom język angielski
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A409 Dyplom język rosyjski
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A494 Dyplom język angielski
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A495 Dyplom język angielski
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A537 Dyplom język angielski
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A538 Dyplom język niemiecki
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A587 Dyplom język angielski
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
CR017 - Dyplom język angielski (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
Katechizacji
A366 Dyplom Katechizacji
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A410d Dyplom Papieski
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A418d Dyplom Katechizacji
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A474 Dyplom Katechizacji
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A516 Dyplom Katechizacji
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A565 Dyplom Katechizacji
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A588 Dyplom Papieski
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A609d Dyplom Papieski
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A625 Dyplom Katechizacji
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A706 Dyplom za udział w katechizacji
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
ZN204 Przypinka „Katecheza"
2,68 zł netto
3,30 zł z VAT
ZN205 Przypinka „Katecheza"
2,68 zł netto
3,30 zł z VAT
ZN393 Przypinka Ekumeniczny wieczór biblijny
2,68 zł netto
3,30 zł z VAT
ZN400 Przypinka „Katecheza"
2,68 zł netto
3,30 zł z VAT
Listy gratulacyjne
A103 List Gratulacyjny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A268 List Gratulacyjny bez tekstu
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A339 List Gratulacyjny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A340 List Gratulacyjny bez tekstu
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A383 List Gratulacyjny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A384 List Gratulacyjny bez tekstu
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A434 List Gratulacyjny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A435 List Gratulacyjny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A436 List Gratulacyjny bez tekstu
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A473 List Gratulacyjny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A522 List Gratulacyjny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A562 List Gratulacyjny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
B068 List Gratulacyjny
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B104 List Gratulacyjny
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B119 List Gratulacyjny
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B120 List Gratulacyjny
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B130 List Gratulacyjny
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B134 List Gratulacyjny
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B144 List Gratulacyjny
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B158 List Gratulacyjny
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B162 List Gratulacyjny
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B170 List Gratulacyjny
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B188 List Gratulacyjny
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
E005 List Gratulacyjny (kolor granat)
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
E006 List Gratulacyjny (kolor bordo)
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
E007 List Gratulacyjny (kolor granat)
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
W034 List Gratulacyjny
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
W042 List Gratulacyjny
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
W044 List Gratulacyjny
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
Nagroda dyrektora
C019 Nagroda Dyrektora dla Nauczycieli
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C020 Nagroda Dyrektora dla Pracowników Obsługi
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C036 Nagroda Dyrektora dla Nauczyciela
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C037 Nagroda Dyrektora dla pracownika obsługi
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C038 Etui na dyplom (kolor bordo)
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C039 Nagroda Dyrektora dla Nauczyciela
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C040 Nagroda Dyrektora dla pracownika obsługi
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C042 Etui na dyplom (kolor granat)
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C043 Nagroda Dyrektora dla Nauczyciela
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C044 Nagroda Dyrektora dla pracownika obsługi
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C045 Nagroda Dyrektora Uniwersalna
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C046 Nagroda Dyrektora Uniwersalna
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C047 Nagroda Dyrektora Uniwersalna
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C048 Nagroda Dyrektora dla nauczyciela
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C049 Nagroda Dyrektora dla pracownika obsługi
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C050 Nagroda Dyrektora dla nauczyciela
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C051 Nagroda Dyrektora dla pracownika obsługi
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C055 Nagroda Dyrektora dla nauczyciela
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C056 Nagroda Dyrektora dla pracownika obsługi
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
E015 Nagroda dyrektora dla pracownika obsługi (kolor granat)
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
E016 Nagroda dyrektora dla pracownika obsługi (kolor bordo)
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
Ogólne
A085 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A169 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A189 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A217 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A228 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A229 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A266 Dyplom Uniwersalny bez nadruku
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A296 Dyplom Ogólny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A297 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A307 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A319 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A354 Dyplom Ogólny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A356 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A363 Dyplom Uniwersalny bez nadruku
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A395 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A397 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A398 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A432 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A447 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A448 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A450 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A457 Dyplom Uniwersalny bez nadruku
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A467 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A500 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A501 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A502 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A503 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A511 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A512 Dyplom Uniwersalny bez nadruku
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A543 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A544 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A545 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A546 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A552 Dyplom Uniwersalny bez nadruku
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A553 Dyplom Uniwersalny bez nadruku
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A561 Dyplom Uniwersalny z godłem
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A579 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A593 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A594 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A595 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A596 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A597 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
CR001 Dyplom Uniwersalny (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR002 Dyplom Uniwersalny (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR003 - Dyplom Uniwersalny (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR007 - Dyplom Uniwersalny (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR008 - Dyplom Uniwersalny (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR009 - Dyplom Uniwersalny (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR010 Dyplom Uniwersalny (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR011 - Dyplom Uniwersalny (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR012 - Dyplom Uniwersalny (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR013 - Dyplom Uniwersalny (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR014 - Dyplom Uniwersalny (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR015 - Dyplom Uniwersalny (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR016 - Dyplom Uniwersalny (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR018 - Dyplom Uniwersalny (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR019 - Dyplom Uniwersalny (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR020 - Dyplom Uniwersalny (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
Pasowania GIMNAZJUM
B099 Dyplom Pasowania Gimnazjalisty
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B114 Dyplom Pasowania Gimnazjalisty
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B125 Dyplom Pasowania Gimnazjalisty
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B139 Dyplom Pasowania Gimnazjalisty
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B149 Dyplom Pasowania Gimnazjalisty
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B166 Dyplom Pasowania Gimnazjalisty
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B189 Dyplom Pasowania Gimnazjalisty
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B209 Dyplom Pasowania Gimnazjalisty
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
F004 Dyplom Pasowania Gimnazjalisty (kolor bordo)
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
W003B Akt Pasowania Gimnazjalisty (kolor bordowy)
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
W018 Pasowanie Gimnazjalisty
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
ZST43 Zestaw na Pasowanie na gimnazjalisty
7,89 zł netto
9,70 zł z VAT
ZST44 Zestaw na Pasowanie na gimnazjalisty
7,89 zł netto
9,70 zł z VAT
ZST50 Zestaw na Pasowanie na gimnazjalisty
7,89 zł netto
9,70 zł z VAT
ZST51 Zestaw na Pasowanie na gimnazjalisty
7,89 zł netto
9,70 zł z VAT
Pasowania na czytelnika
A368 Dyplom Pasowania na Czytelnika
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A420 Dyplom Pasowania na Czytelnika
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A475 Dyplom Pasowania na Czytelnika
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A517 Dyplom Pasowania na Czytelnika
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A566 Dyplom Pasowania na Czytelnika
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A673 Dyplom Pasowania Czytelnika
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
Pasowania na przedszkolaka i starszaka
A417 Dyplom Pasowania na Przedszkolaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A470 Dyplom Pasowania na Starszaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A494d Dyplom pasowania na przedszkolaka (mrówki)
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A514 Dyplom Pasowania na przedszkolaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A556 Dyplom Pasowania Starszaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A563 Dyplom Pasowania na Przedszkolaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A606 Dyplom Pasowania na Starszaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A617 Dyplom Pasowania na Przedszkolaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A618 Dyplom Pasowania na Przedszkolaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A619 Dyplom Pasowania na Przedszkolaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A620 Dyplom pasowania na przedszkolaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A670 Dyplom pasowania na starszaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A687 Dyplom pasowania na przedszkolaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A688 Dyplom pasowania na przedszkolaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A689 Dyplom pasowania na przedszkolaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A693 Dyplom pasowania na przedszkolaka (dzieci)
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A693st Dyplom pasowania na starszaka (dzieci)
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A694st Dyplom pasowania na starszaka (mrówki)
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A695d Dyplom pasowania na przedszkolaka (pszczółka)
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A695st Dyplom pasowania na starszaka (pszczółka)
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A696d Dyplom pasowania na przedszkolaka (rybki)
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A697star Dyplom pasowania na starszaka (tygrys)
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A700d Dyplom pasowania na przedszkolaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
M002 Dyplom Pasowania Przedszkolaka
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
M013 Dyplom Pasowania na Przedszkolaka
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
M019 Dyplom Pasowania na Przedszkolaka
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
P018 Dyplom Pasowania na Przedszkolaka
2,28 zł netto
2,80 zł z VAT
P021 Dyplom Pasowania Przedszkolaka
2,28 zł netto
2,80 zł z VAT
Pasowania na ucznia
A690d Dyplom Pasowania Ucznia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A691d Dyplom Pasowania Ucznia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A692d Dyplom Pasowania Ucznia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
AD050 Dyplom „Witaj Szkoło!"
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
B095 Dyplom Pasowania na Ucznia
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B137 Dyplom Pasowania na Ucznia
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B145 Dyplom Pasowania na Ucznia
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B157 Dyplom Pasowania na Ucznia
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B159 Dyplom Pasowania na Ucznia
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B160 Dyplom Pasowania na Ucznia
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B177 Dyplom Pasowania na Ucznia
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B180 Dyplom Pasowania na ucznia
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B192 Dyplom Pasowania na Ucznia
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B199 Dyplom Pasowania na Ucznia
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
F002 Dyplom Pasowania na ucznia (kolor bordo)
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
KSP001 Książeczka pierwszoklasisty
4,47 zł netto
5,50 zł z VAT
L001 Dyplom Pasowania na Ucznia Szkoły Podstawowej
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
M001 Dyplom Pasowania na Ucznia
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
M014 Dyplom Pasowania na Ucznia
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
M020 Dyplom Pasowania na Ucznia
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
P019 Dyplom Pasowania na Ucznia
2,28 zł netto
2,80 zł z VAT
P022 Dyplom Pasowania na Ucznia
2,28 zł netto
2,80 zł z VAT
P029 Dyplom Pasowania na Ucznia
2,28 zł netto
2,80 zł z VAT
P030 Dyplom Pasowania na Ucznia
2,28 zł netto
2,80 zł z VAT
TR001 Dyplom Pasowania Ucznia- Tornister
4,23 zł netto
5,20 zł z VAT
TR002 Dyplom Pasowania Ucznia- Tornister
4,23 zł netto
5,20 zł z VAT
TR003 Dyplom Pasowania Ucznia- Tornister
4,23 zł netto
5,20 zł z VAT
Podziękowania
A126 Dyplom za udział w pracach na rzecz szkoły
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A314 Przyjaciel Szkoły
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A335 Podziękowanie
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A336 Podziękowanie
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A425 Przyjaciel Szkoły
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A431 Podziękowanie
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A433 Podziękowanie
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A476 Podziękowanie
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A477 Podziękowanie
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A478 Podziękowanie
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A479 Podziękowanie
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A518 Podziękowanie
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A520 Podziękowanie
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A521 Dyplom Przyjaciela Szkoły
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
B097 Podziękowanie
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B123 Podziękowanie
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B127 Podziękowanie
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B128 Podziękowanie
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B142 Podziękowanie
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B154 Przyjaciel szkoły
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B155 Podziękowanie
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B161 Podziękowanie
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B164 Dyplom Przyjaciela Szkoły
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B172 Podziękowanie
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
W009 Podziękowanie
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
W033 Podziękowanie
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
W041Podziękowanie
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
W043 Podziękowanie
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
Sportowe
A145 Dyplom sportowy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A260 Dyplom sportowy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A262 Dyplom sportowy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A318 Dyplom sportowy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A361 Dyplom sportowy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A362 Dyplom sportowy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A404 Dyplom sportowy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A451 Dyplom sportowy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A452 Dyplom sportowy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A453 Dyplom sportowy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A454 Dyplom sportowy SZACHY
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A456 Dyplom sportowy PŁYWANIE
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A466 Dyplom sportowy ŻYJ ZDROWO
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A468 Dyplom sportowy TANIEC
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A469 Dyplom sportowy SZTUKI WALKI
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A504 Dyplom sportowy LEKKOATLETYKA
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A505 Dyplom sportowy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A506 Dyplom sportowy GRY ZESPOŁOWE
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A507 Dyplom sportowy BIEGI
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A509 Dyplom sportowy PIŁKA NOŻNA
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A547 Dyplom sportowy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A549 Dyplom sportowy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A550 Dyplom sportowy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A551 Dyplom sportowy PŁYWANIE
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A555 Dyplom sportowy TANIEC
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A598 Dyplom sportowy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A665 Dyplom sportowy ogólny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
CR04 - Dyplom sportowy (pakiet 25 szt.)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR05 - Dyplom sportowy (pakiet 25 szt.)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR06 - Dyplom sportowy (pakiet 25 szt.)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
Teczki na świadectwa i moje osiągnięcia
S006 Najlepszy Absolwent
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S026 Teczka na świadectwo - Najlepszy Absolwent
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S037 Teczka na świadectwa (granatowa)
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S060 Dyplomy i Świadectwo ukończenia klasy trzeciej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S061 Absolwent Szkoły Podstawowej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S066 Teczka z gumką na świadectwa
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S067 Absolwent Szkoły Podstawowej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S077 Absolwent Szkoły Podstawowej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S081 Absolwent Szkoły Podstawowej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S084 Teczka na świadectwa (granatowa)
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
TS01 Moje Osiągnięcia
3,66 zł netto
4,50 zł z VAT
TS02 Moje Osiągnięcia
3,66 zł netto
4,50 zł z VAT
Teczki ozdobne
Teczka dyplomowa ze złoconym godłem RP
9,15 zł netto
11,25 zł z VAT
Uk. klas I-III
A427 Dyplom Ukończenia Klasy Pierwszej
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A428 Dyplom ukończenia 2 Klasy Szkoły Podstawowej
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A429 Dyplom Ukończenia Klasy Trzeciej
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A523 Dyplom ukończenia 1 klasy szkoły podstawowej
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A524 Dyplom Ukończenia 2 Klasy Szkoły Podstawowej
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A525 Dyplom ukończenia 3 klasy szkoły podstawowej
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A571 Dyplom ukończenia 1 klasy szkoły podstawowej
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A572 Dyplom ukończenia 2 klasy szkoły podstawowej
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A573 Dyplom ukończenia 3 klasy szkoły podstawowej
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A631 Dyplom ukończenia 1 klasy szkoły podstawowej
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A632 Dyplom ukończenia 2 klasy szkoły podstawowej
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A633 Dyplom ukończenia 3 klasy szkoły podstawowej
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
B085 Dyplom ukończenia 3 klasy Szkoły Podstawowej
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B131 Dyplom ukończenia 1 klasy Szkoły Podstawowej
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B132 Dyplom ukończenia 2 klasy Szkoły Podstawowej
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B133 Dyplom ukończenia 3 klasy Szkoły Podstawowej
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B151 Dyplom ukończenia 1 klasy szkoły podstawowej
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B152 Dyplom ukończenia 2 klasy szkoły podstawowej
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B153 Dyplom ukończenia 3 klasy Szkoły Podstawowej
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B165 Dyplom ukończenia 3 klasy szkoły podstawowej
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B184 Dyplom ukończenia 3 klasy Szkoły Podstawowej
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B186 Dyplom ukończenia 3 klasy Szkoły Podstawowej
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B193 Dyplom ukończenia 3 klasy Szkoły Podstawowej
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
L002 Dyplom ukończenia....
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
S057 Dyplom i Świadectwo Ukończenia Klasy Trzeciej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S069 Teczka Dyplom ukończenia 3 klasy szkoły podstawowej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S071 Dyplom i świadectwo Ukończenia Trzeciej Klasy Szkoły Podstawowej...
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S083 Teczka na świadectwo ukończenia klasy 3
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
Uk. przedszk. i zer.
A194 Dyplom Przedszkolaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A234 Dyplom Przedszkolaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A275 Dyplom Ukończenia Oddziału Zerowego
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A413 Dyplom ukończenia oddziału przedszkolnego
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A472 Dyplom Przedszkolaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A513 Dyplom Ukończenia Oddziału Przedszkolnego
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A515 Dyplom Przedszkolaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A564 Dyplom Przedszkolaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A567 Dyplom Ukończenia Oddziału Przedszkolnego
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A605 Dyplom Ukończenia Oddziału Zerowego
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
B146 Dyplom Ukończenia Przedszkola
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B147 Dyplom Ukończenia Oddziału Przedszkolnego
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B168 Dyplom Ukończenia Przedszkola
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B169 Dyplom Ukończenia Oddziału Przedszkolnego
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B173 Dyplom Ukończenia Przedszkola
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B174 Dyplom Ukończenia Oddziału Przedszkolnego
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B175 Dyplom Ukończenia Przedszkola
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B176 Dyplom Ukończenia Przedszkola
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B178 Dyplom Ukończenia Oddziału Przedszkolnego
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B179 Dyplom Ukończenia Oddziału Przedszkolnego
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
M003 Dyplom Ukończenia Zerówki
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
M005 Dyplom Ukończenia Oddziału Przedszkolnego
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
M006 Dyplom Ukończenia Oddziału Przedszkolnego
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
M007 Dyplom Ukończenia Przedszkola
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
M008 Dyplom Ukończenia Oddziału Przedszkolnego
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
P010 Dyplom Ukończenia Oddziału Przedszkolnego
2,28 zł netto
2,80 zł z VAT
P013 Dyplom Ukończenia Przedszkola
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
P014 Dyplom Ukończenia Oddziału Przedszkolnego
2,28 zł netto
2,80 zł z VAT
P023 Dyplom ukończenia przedszkola
2,28 zł netto
2,80 zł z VAT
P024 Dyplom Ukończenia Oddziału Przedszkolnego
2,28 zł netto
2,80 zł z VAT
P025 Dyplom Ukończenia Zerówki
2,28 zł netto
2,80 zł z VAT
Wz. Uczn. i za wyn. w nauce
A001 List Pochwalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A03 Dyplom Wzorowgo Ucznia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A100 Dyplom Wzorowego Ucznia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A101 Dyplom Wzorowego Ucznia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A128 List Pochwalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A129 Dyplom Wzorowgo Ucznia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A131 Dyplom Wzorowgo Ucznia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A160 Dyplom Wzorowego Ucznia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A165 Dyplom Wzorowego Ucznia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A198 List Pochwalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A199 Dyplom bardzo dobrego ucznia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A200 Za pilność i sukcesy w nauce
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A230 Dyplom wzorowego ucznia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A232 Dyplom bardzo dobrego ucznia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A24 Dyplom Wzorowgo Ucznia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A240 Dyplom za pilność i sukcesy w nauce
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A264 Dyplom Wzorowego Ucznia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A422 Dyplom za pilność
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A487 Dyplom wzorowego ucznia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A488 Dyplom za wzorową frekwencję
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
Za osiągnięcia czytelnicze
A077 Dyplom za konkurs Czytelniczy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A167 Dyplom za osiągnięcie wysokich wyników w Czytelnictwie
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A206 Dyplom za osiągnięte wyniki w czytelnictwie
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A207 Dyplom za udział w konkursie czytelniczym
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A285 Dyplom za Osiągnięcie Wysokich Wyników w Czytelnictwie
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A304 Dyplom za Konkurs Czytelniczy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A342 Dyplom za osiągnięte wyniki w czytelnictwie
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
Za udział w konkursach
A209 Dyplom za udział w konkursie recytatorskim
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A247 Dyplom za Konkurs Recytatorski
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A250 Dyplom
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A286 Dyplom za Konkurs Ortograficzny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A343 Dyplom za udział w Konkursie Ortograficznym
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A387 Dyplom za konkurs ortograficzny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A390 Dyplom
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A408 Dyplom za konkurs literacki
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A416 Dyplom za konkurs matematyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A439 Dyplom za Konkurs Ortograficzny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A440 Dyplom za Konkurs Recytatorski
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A442 Dyplom za Konkurs z Wiedzy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A460 Dyplom za Konkurs Matematyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A461 Dyplom za Konkurs Informatyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A490 Dyplom za konkurs recytatorski
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A491 Dyplom za Konkurs Ortograficzny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A493 Dyplom za Konkurs Recytatorski
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A496 Dyplom Papieski
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A532 Dyplom za konkurs recytatorski
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A533 Dyplom za konkurs ortograficzny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A534 Dyplom za konkurs literacki
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A535 Dyplom za konkurs historyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A536 Dyplom za konkurs recytatorski
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A554 Dyplom Unia Europejska
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A558 Dyplom Nauka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A560 Dyplom świąteczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A582 Dyplom za konkurs recytatorski
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A583 Dyplom za konkurs ortograficzny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A584 Dyplom za Konkurs Matematyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A585 Dyplom za konkurs recytatorski
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A588 Dyplom papieski
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A592 Dyplom regionalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A607 Dyplom bezpieczeństwo ruchu drogowego
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A612 Dyplom nauka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A613 Dyplom wielkanocny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
CR018 - Dyplom z godłem (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
Za wz. frekwencję
A205 Dyplom za Wzorową Frekwencję
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A244 Dyplom za Wzorową Frekwencję
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A385 Dyplom za Wzorową Frekwencję
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
Zaproszenia
Znaczki okolicznościowe
ZN1 Pasowanie na Ucznia
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN10 Przyjaciel Szkoły
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN11 Wzorowy Uczeń
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN12 - Żegnaj Zerówko
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN13 - Żegnaj Zerówko
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN16 - Absolwent Szkoły Podstawowej
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN17 - Absolwent Szkoły Podstawowej
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN18 - Absolwent Gimnazjum
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN19 - Absolwent Gimnazjum
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN2 Absolwent Szkoły Podstawowej
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN20 - Wzorowy Uczeń
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN21 - Wzorowy uczeń
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN22 - Wzorowy Uczeń
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN23 - Przyjaciel Szkoły
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN24A -Klasa IA
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN24B - Klasa IB
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN24C - Klasa IC
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN24D - Klasa ID
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN24E -Klasa IE
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN24F - Klasa IF
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN24G - Klasa IG
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN26 - Żegnaj Zerówko
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN27 - Pasowanie Przedszkolaka
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN28 - Pamiątka Ukonczenia 3klasy
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN29 - Absolwent Szkoły Podstawowej
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN30 - Absolwent Szkoły Podstawowej
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN31 - Absolwent Szkoły Podstawowej
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN32 - Absolwent Gimnazjum
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN33 - Absolwent Gimnazjum
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN34 - Wzorowy Uczeń
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN35 - Wzorowy Uczeń
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN36 - Pasowanie na Ucznia
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN4 Pożegnanie Zerówki
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN5 Żegnaj Zerówko
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN6 Przyjaciel Szkoly
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN7 Przyjaciel Szkoły
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN8 Żegnaj Zerówko
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN9 Pasowanie na Ucznia
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZNO Znaczki z indywidualnym nadrukiem
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
Żłobek
Meble - akcesoria
Blat stołu uczniowskiego 1-osobowego 70 x 50 cm
32,28 zł netto
39,70 zł z VAT
Blat stołu uczniowskiego 2-osobowego 130 x 50 cm
46,16 zł netto
56,78 zł z VAT
Siedzisko + oparcie krzesła (sklejka)
28,70 zł netto
35,30 zł z VAT
Stopki do krzeseł i stołów uczniowskich
0,37 zł netto
0,46 zł z VAT
Meble - przedszkole, żłobek
Kąciki meblowe
Kącik KOSMETYCZNO-LEKARSKI
841,28 zł netto
1 034,77 zł z VAT
Kącik KUCHCIK
791,11 zł netto
973,07 zł z VAT
Kącik MALARZ
1 090,33 zł netto
1 341,11 zł z VAT
Kącik MECHANIK SAMOCHODOWY
420,64 zł netto
517,39 zł z VAT
Kącik SCENA–TEATRZYK
447,92 zł netto
550,94 zł z VAT
Kącik SKLEP SAM
769,89 zł netto
946,96 zł z VAT
Krzesła przedszkolne
krzesło SB Nr 1; 2
60,12 zł netto
73,95 zł z VAT
krzesło SB-cis Nr 1; 2
64,11 zł netto
78,86 zł z VAT
Regulowane
Krzesło szkolne Z regulowane K-02
89,52 zł netto
110,11 zł z VAT
Zwykłe
Krzesło KUBUŚ K-29 Nr 0; 1; 2; 3; 4
53,97 zł netto
66,38 zł z VAT
Krzesło SX Nr 1÷4 K-28-1
59,86 zł netto
73,63 zł z VAT
Krzesło SX Nr 7 K-28-2
61,88 zł netto
76,11 zł z VAT
Stoły przedszkolne
Stół BAMBINO SL 6-kątny Nr 2÷6
295,00 zł netto
362,85 zł z VAT
Stół BAMBINO SL kwadratowy Nr 2÷6
169,00 zł netto
207,87 zł z VAT
Stół BAMBINO SL okrągły Nr 2÷6
259,00 zł netto
318,57 zł z VAT
Stół BAMBINO SL prostokątny Nr 2÷6
216,00 zł netto
265,68 zł z VAT
Stół przedszkolny 6-kątny SB
219,12 zł netto
269,52 zł z VAT
Stół przedszkolny 6-osobowy SB
120,07 zł netto
147,69 zł z VAT
Stół przedszkolny okrągły SB
219,12 zł netto
269,52 zł z VAT
Wielorozmiarowe
Stół BAMBINO SL-R 6-kątny wielorozmiarowy Reg 1÷4
316,00 zł netto
388,68 zł z VAT
Stół BAMBINO SL-R okrągły wielorozmiarowy Reg. 1÷4
276,00 zł netto
339,48 zł z VAT
Stół BAMBINO SL-R prostokątny wielorozmiarowy Reg. 1÷4
233,00 zł netto
286,59 zł z VAT
Stół przedszkolny wielorozmiarowy 6-kątny SM
270,91 zł netto
333,22 zł z VAT
Stół przedszkolny wielorozmiarowy prostokątny 100x75
158,15 zł netto
194,52 zł z VAT
Stół przedszkolny wielorozmiarowy prostokątny SB
162,80 zł netto
200,24 zł z VAT
Stół SB-PRIMA wielorozmiarowy 6-kątny
271,92 zł netto
334,46 zł z VAT
Zwykłe
Stół przedszkolny prostokątny 100x75-fi48
194,48 zł netto
239,21 zł z VAT
Stół przedszkolny SX 1-osobowy
132,77 zł netto
163,31 zł z VAT
Szafy i segmenty
Pojemnik Gratnella głęboki
45,79 zł netto
56,32 zł z VAT
Pojemnik Gratnella płytki
22,20 zł netto
27,31 zł z VAT
Pojemnik Gratnella średni
32,39 zł netto
39,84 zł z VAT
Regał przedszkolny GRUSZKA 160hx105x52,5 R-09
403,25 zł netto
496,00 zł z VAT
Regał przedszkolny KUCHENKA 150x120x44 R-14
402,44 zł netto
495,00 zł z VAT
Segment KASIA 01p
232,69 zł netto
286,21 zł z VAT
Segment KASIA 05p
430,31 zł netto
529,28 zł z VAT
Segment KASIA 05p/1
482,37 zł netto
593,32 zł z VAT
Segment KASIA 15p
338,14 zł netto
415,91 zł z VAT
Segment MIŚ Pa
341,38 zł netto
419,90 zł z VAT
Segment MIŚ Pb
313,63 zł netto
385,76 zł z VAT
Segment MIŚ Pc
461,64 zł netto
567,82 zł z VAT
Segment MIŚ Pd
304,37 zł netto
374,38 zł z VAT
Segment MIŚ Pe
383,94 zł netto
472,25 zł z VAT
Segment MIŚ Pf
184,10 zł netto
226,44 zł z VAT
Segment MIŚ Pg
831,69 zł netto
1 022,98 zł z VAT
Szafa indywidualna ucznia CZWÓRKA
476,45 zł netto
586,03 zł z VAT
Szafa indywidualna ucznia DZIEWIĄTKA z szufladami
827,36 zł netto
1 017,65 zł z VAT
Szafa indywidualna ucznia SZÓSTKA
517,16 zł netto
636,11 zł z VAT
Szafa indywidualna ucznia SZÓSTKA z szufladami
570,07 zł netto
701,19 zł z VAT
Szafa na akta SB
415,39 zł netto
510,93 zł z VAT
Szafka indywidualna 12-osobowa - front kolor
915,47 zł netto
1 126,03 zł z VAT
Szafka indywidualna 6-osobowa - front kolor
487,76 zł netto
599,94 zł z VAT
Szafka z pojemnikami Gratnella x1
213,56 zł netto
262,68 zł z VAT
Szafka z pojemnikami Gratnella x2
325,12 zł netto
399,90 zł z VAT
Szafka z pojemnikami Gratnella x3
422,88 zł netto
520,14 zł z VAT
Zestaw przedszkolny MIŚ - GÓRY
3 431,12 zł netto
4 220,28 zł z VAT
Zestaw przedszkolny MIŚ - LAS
3 783,12 zł netto
4 653,24 zł z VAT
Zestaw przedszkolny MIŚ - RAFA
3 431,21 zł netto
4 220,39 zł z VAT
Zestaw przedszkolny MIŚ - ŁĄKA
3 783,12 zł netto
4 653,24 zł z VAT
Zestaw przedszkolny Z-13 z szufladami
1 982,95 zł netto
2 439,03 zł z VAT
Szatnia
Wieszak przedszkolny 1-str. W-01
340,80 zł netto
419,18 zł z VAT
Wieszak przedszkolny 1-str. W-05
468,98 zł netto
576,85 zł z VAT
Wieszak przedszkolny 1-str. W-08
470,18 zł netto
578,32 zł z VAT
Wieszak przedszkolny 2-str. W-03
649,15 zł netto
798,45 zł z VAT
Wieszak przedszkolny KASIA p
382,09 zł netto
469,97 zł z VAT
Wieszak przedszkolny SB 1-str.
369,59 zł netto
454,60 zł z VAT
Wieszak przedszkolny SB 2-str.
546,69 zł netto
672,43 zł z VAT
Meble biurowe
Meble dla żłobków
Regał na nocniki STOLBRZEG-10
276,61 zł netto
340,23 zł z VAT
Regał na nocniki STOLBRZEG-15
377,46 zł netto
464,28 zł z VAT
Wieszak FALA
541,20 zł netto
665,68 zł z VAT
Wózek na leżaki
287,76 zł netto
353,94 zł z VAT
Meble do biblioteki
Lada biblioteczna 60606
671,03 zł netto
825,37 zł z VAT
Lada biblioteczna komputerowa 60605
671,03 zł netto
825,37 zł z VAT
Lada biblioteczna SB
1 016,26 zł netto
1 250,00 zł z VAT
Lada biblioteczna SB - przystawka
424,64 zł netto
522,31 zł z VAT
Regał metalowy 1-str., 5-półkowy na segregatory
350,63 zł netto
431,27 zł z VAT
Regał metalowy 1-str., 6-półkowy na książki
401,53 zł netto
493,88 zł z VAT
Regał metalowy 1-stronny R06 (25x25 mm)
365,64 zł netto
449,74 zł z VAT
Regał metalowy 1-stronny R10 (Φ25 mm)
365,64 zł netto
449,74 zł z VAT
Regał metalowy 2-str. 6-półkowy na książki
517,16 zł netto
636,11 zł z VAT
Regał metalowy 2-str., 5-półkowy na segregatory
453,33 zł netto
557,60 zł z VAT
Regał metalowy 2-stronny R02 (25x25 mm)
469,24 zł netto
577,17 zł z VAT
Regał metalowy 2-stronny R11 (Φ25 mm)
469,20 zł netto
577,12 zł z VAT
Regał na czasopisma metalowy
355,26 zł netto
436,97 zł z VAT
Regał na czasopisma OLA 186x80
292,68 zł netto
360,00 zł z VAT
Regał na książki ŁAŃCUT 140
235,92 zł netto
290,18 zł z VAT
Regał na książki ŁAŃCUT 190
276,62 zł netto
340,24 zł z VAT
Regał OLA 186 1-str.
232,15 zł netto
285,54 zł z VAT
Regał OLA 186 2-str.
332,00 zł netto
408,36 zł z VAT
Szafka kartotekowa biblioteczna
967,12 zł netto
1 189,56 zł z VAT
Meble do edukacji
Meble do kawiarni
Hokery, ...
Krzesła, ...
Krzesło ATENA
193,50 zł netto
238,01 zł z VAT
Krzesło BOLERO
99,19 zł netto
122,00 zł z VAT
Krzesło CITY PLUS
108,13 zł netto
133,00 zł z VAT
Krzesło EDY
109,00 zł netto
134,07 zł z VAT
Krzesło FIGARO
114,63 zł netto
140,99 zł z VAT
Krzesło MILANO
183,75 zł netto
226,01 zł z VAT
Podstawy, blaty
stół EVITA - chrom nierdzewny
317,07 zł netto
390,00 zł z VAT
stół IRYS - chrom
408,95 zł netto
503,01 zł z VAT
stół okrągły EURO
294,59 zł netto
362,35 zł z VAT
Wieszaki
Wieszak KOMET
199,00 zł netto
244,77 zł z VAT
Wieszak ścienny IS- 60
56,00 zł netto
68,88 zł z VAT
Wieszak ścienny IS- 90
72,00 zł netto
88,56 zł z VAT
Wieszak ścienny IS-180
106,00 zł netto
130,38 zł z VAT
Wieszak UFO
186,17 zł netto
228,99 zł z VAT
Meble ogrodowe
Zestawy biwakowe
Zestawy ogrodowe
Zestaw ogrodowy KLON - fotel
140,80 zł netto
173,18 zł z VAT
Zestaw ogrodowy KLON - ławka
255,20 zł netto
313,90 zł z VAT
Meble szkolne
Gabloty
Gablota aluminiowa informacyjna 100x120x10 G-04
637,62 zł netto
784,27 zł z VAT
Gablota aluminiowa informacyjna 100x170x10 G-05
767,48 zł netto
944,00 zł z VAT
Gablota aluminiowa informacyjna 120x100x6 - szyby przesuwne
536,59 zł netto
660,01 zł z VAT
Gablota aluminiowa informacyjna 150x100x6 - szyby przesuwne
792,68 zł netto
975,00 zł z VAT
Gablota na puchary
482,88 zł netto
593,94 zł z VAT
Gablota na sztandar
474,24 zł netto
583,32 zł z VAT
Gablota oszklona informacyjna 90x120x12 G-01
242,28 zł netto
298,00 zł z VAT
Gablota otwarta L1600
220,72 zł netto
271,49 zł z VAT
Gablota otwarta L900
151,17 zł netto
185,94 zł z VAT
Krzesła
Krzesło JUNIOR Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7
91,00 zł netto
111,93 zł z VAT
Krzesło SB-bis Nr 1; 2
62,55 zł netto
76,94 zł z VAT
Bankietowe
Krzesło FLAME
126,00 zł netto
154,98 zł z VAT
Krzesło NEVADA
132,00 zł netto
162,36 zł z VAT
Krzesło VERTANA
188,00 zł netto
231,24 zł z VAT
Krzesło VIRGINIA
129,00 zł netto
158,67 zł z VAT
Biurowe
Krzesło BOLEK Nr 6; 7, tapicerka skaj
92,70 zł netto
114,02 zł z VAT
Krzesło BRAVO profil gtp z mechanizmem CPT
154,47 zł netto
190,00 zł z VAT
Krzesło ELIZA st. czarny lub alu
228,46 zł netto
281,01 zł z VAT
Krzesło ISO plastic alu
92,68 zł netto
114,00 zł z VAT
Krzesło ISO plastic black
86,99 zł netto
107,00 zł z VAT
Krzesło ISO plastic chrom
100,00 zł netto
123,00 zł z VAT
Krzesło ISO tapicerka podstawowa alu
93,00 zł netto
114,39 zł z VAT
Krzesło ISO tapicerka podstawowa black
70,73 zł netto
87,00 zł z VAT
Krzesło ISO tapicerka podstawowa chrom
102,44 zł netto
126,00 zł z VAT
Krzesło ISO wood alu
125,20 zł netto
154,00 zł z VAT
Krzesło ISO wood black
118,70 zł netto
146,00 zł z VAT
Krzesło ISO wood chrom
130,08 zł netto
160,00 zł z VAT
Krzesło LIMA
238,21 zł netto
293,00 zł z VAT
Krzesło Luna GTP
178,86 zł netto
220,00 zł z VAT
Krzesło NERO STEL.MALOWANY
293,50 zł netto
361,01 zł z VAT
Krzesło STYL GTP
121,14 zł netto
149,00 zł z VAT
Krzesło STYL GTP WOOD
181,30 zł netto
223,00 zł z VAT
Krzesło STYL GTS
117,04 zł netto
143,96 zł z VAT
Krzesło SUŁTAN 2 os.
561,79 zł netto
691,00 zł z VAT
Komputerowe
Krzesło JUNIOR komputerowe na kółkach lub stopkach
164,00 zł netto
201,72 zł z VAT
krzesło OLEK lakierowane
140,86 zł netto
173,26 zł z VAT
krzesło OLEK lakierowane z podłokietnikami
167,09 zł netto
205,52 zł z VAT
krzesło OLEK tapicerowane
165,14 zł netto
203,12 zł z VAT
krzesło OLEK tapicerowane z podłokietnikami
191,37 zł netto
235,39 zł z VAT
Krzesło SB komputerowe
192,43 zł netto
236,69 zł z VAT
Krzesło SB komputerowe tapicerowane
220,19 zł netto
270,83 zł z VAT
Krzesło SB obrotowe
176,80 zł netto
217,46 zł z VAT
Krzesło SB obrotowe tapicerowane
201,08 zł netto
247,33 zł z VAT
Krzesło SB obrotowe z podłokietnikami
203,03 zł netto
249,73 zł z VAT
Krzesło SB obrotowe z podłokietnikami tapicerowane
227,30 zł netto
279,58 zł z VAT
Konferencyjne
Krzesło BOLEK Nr 6 konferencyjne ze stolikiem stałym
132,00 zł netto
162,36 zł z VAT
Krzesło BOLEK Nr 6 konferencyjne ze stolikiem uchylnym
163,00 zł netto
200,49 zł z VAT
Krzesło ISO z podłokietnikiem plastykowym - tapicerka podstawowa - alu
178,05 zł netto
219,00 zł z VAT
Krzesło ISO z podłokietnikiem plastykowym - tapicerka podstawowa - black
172,36 zł netto
212,00 zł z VAT
Krzesło ISO z podłokietnikiem plastykowym - tapicerka podstawowa - chrom
183,74 zł netto
226,00 zł z VAT
Krzesło ISO z podłokietnikiem ze sklejki - tapicerka podstawowa - alu
188,62 zł netto
232,00 zł z VAT
Krzesło ISO z podłokietnikiem ze sklejki - tapicerka podstawowa - black
182,11 zł netto
224,00 zł z VAT
Krzesło ISO z podłokietnikiem ze sklejki - tapicerka podstawowa - chrom
195,93 zł netto
240,99 zł z VAT
Krzesło KUBEŁEK
154,46 zł netto
189,99 zł z VAT
Krzesło KUBEŁEK tapicerowane
212,74 zł netto
261,67 zł z VAT
Krzesło LEKTOR składane z pulpitem lakierowane
169,02 zł netto
207,89 zł z VAT
Krzesło LEKTOR składane z pulpitem tapicerowane
193,32 zł netto
237,78 zł z VAT
Krzesło PEGAZ składane lakierowane z pulpitem
154,46 zł netto
189,99 zł z VAT
Krzesło PEGAZ składane tapicerowane z pulpitem
178,73 zł netto
219,84 zł z VAT
Krzesło SB konferencyjne lakierowane
137,94 zł netto
169,67 zł z VAT
Krzesło SB konferencyjne tapicerowane
164,18 zł netto
201,94 zł z VAT
Krzesło VIRGINIA GTP
179,00 zł netto
220,17 zł z VAT
Krzesło VISO
105,89 zł netto
130,24 zł z VAT
Krzesło VISO tapicerowane
115,60 zł netto
142,19 zł z VAT
Składane
Krzesło LEKTOR składane lakierowane
125,32 zł netto
154,14 zł z VAT
Krzesło LEKTOR składane tapicerowane
149,59 zł netto
184,00 zł z VAT
Krzesło PEGAZ składane lakierowane
114,62 zł netto
140,98 zł z VAT
Krzesło PEGAZ składane tapicerowane
138,92 zł netto
170,87 zł z VAT
Świetlicowe
Krzesło JAN świetlicowe lakierowane
71,78 zł netto
88,29 zł z VAT
Krzesło JAN świetlicowe tapicerowane
95,59 zł netto
117,58 zł z VAT
Szkolne
Krzesło BETA Nr 2; 3
72,00 zł netto
88,56 zł z VAT
Krzesło BETA Nr 4; 5; 6
76,00 zł netto
93,48 zł z VAT
Krzesło BOLEK Nr 1; 2; 3
64,00 zł netto
78,72 zł z VAT
Krzesło BOLEK Nr 4; 5; 6; 7
70,00 zł netto
86,10 zł z VAT
Krzesło BOLEK Nr 6 tkanina podstawowa/microfibra
99,00 zł netto
121,77 zł z VAT
Krzesło JUNAK Nr 3; 4
90,72 zł netto
111,59 zł z VAT
Krzesło JUNAK Nr 5; 6
93,16 zł netto
114,59 zł z VAT
Krzesło JUNAK Nr 7
96,08 zł netto
118,18 zł z VAT
Krzesło JUNAK-OW Nr 3; 4
93,16 zł netto
114,59 zł z VAT
Krzesło JUNAK-OW Nr 5; 6
97,15 zł netto
119,49 zł z VAT
Krzesło JUNAK-OW Nr 7
101,02 zł netto
124,25 zł z VAT
Krzesło ROMAN Nr 3; 4
68,87 zł netto
84,71 zł z VAT
Krzesło ROMAN Nr 5; 6
71,78 zł netto
88,29 zł z VAT
Krzesło ROMAN Nr 7
74,70 zł netto
91,88 zł z VAT
Krzesło SB Nr 3; 4
62,65 zł netto
77,06 zł z VAT
Krzesło SB Nr 5; 6
64,98 zł netto
79,93 zł z VAT
Krzesło SB Nr 7
67,41 zł netto
82,91 zł z VAT
Krzesło SB-bis Nr 3; 4
64,98 zł netto
79,93 zł z VAT
Krzesło SB-bis Nr 5; 6
68,42 zł netto
84,16 zł z VAT
Krzesło SB-bis Nr 7
70,82 zł netto
87,11 zł z VAT
Krzesło SB-cis Nr 3; 4
65,09 zł netto
80,06 zł z VAT
Krzesło SB-cis Nr 5; 6
73,73 zł netto
90,69 zł z VAT
Krzesło SB-cis Nr 7
76,64 zł netto
94,27 zł z VAT
Krzesło SB-kw Nr 3; 4
64,98 zł netto
79,93 zł z VAT
Krzesło SB-kw Nr 5; 6
67,50 zł netto
83,03 zł z VAT
Krzesło SB-kw Nr 7
69,45 zł netto
85,42 zł z VAT
Krzesło STANDARD K-06 Nr 1÷4
53,11 zł netto
65,33 zł z VAT
Krzesło STANDARD K-06 Nr 5÷6
54,89 zł netto
67,51 zł z VAT
Krzesło STANDARD K-06 Nr 7
57,63 zł netto
70,88 zł z VAT
Krzesło SX Nr 5÷6 K-28
61,88 zł netto
76,11 zł z VAT
Krzesło szkolne EVA
61,00 zł netto
75,03 zł z VAT
Krzesło szkolne JUNIOR K-32
69,21 zł netto
85,13 zł z VAT
Krzesło szkolne PANDA
58,52 zł netto
71,98 zł z VAT
Krzesło TOLA Nr 2; 3; 4; 5; 6
76,00 zł netto
93,48 zł z VAT
Krzesło Z Nr 2; 3; 4; 5; 6 K-05
71,72 zł netto
88,22 zł z VAT
Krzesło ŻAK Plus Nr 2; 3; 4
63,00 zł netto
77,49 zł z VAT
Krzesło ŻAK Plus Nr 5; 6; 7
65,00 zł netto
79,95 zł z VAT
Krzesło ŻAK Plus Nr 6, tapicerka podstawowa/mikrofibra
99,00 zł netto
121,77 zł z VAT
Krzesło ŻAK Plus Nr 6, tapicerka skaj
107,00 zł netto
131,61 zł z VAT
Taborety
Taboret (płyta wiórowa)
53,33 zł netto
65,60 zł z VAT
Taboret (sklejka)
60,24 zł netto
74,10 zł z VAT
Taboret FILIP niski h=46 cm
72,00 zł netto
88,56 zł z VAT
Taboret FILIP wysoki h=58 cm
91,00 zł netto
111,93 zł z VAT
Wielowymiarowe
Krzesło ALA wielorozmiarowe, stelaż owal
161,00 zł netto
198,03 zł z VAT
Krzesło BOLEK wielorozmiarowe (2÷3; 3÷4; 5÷6)
108,00 zł netto
132,84 zł z VAT
Krzesło JUNAK wielorozmiarowe 2÷4
112,10 zł netto
137,88 zł z VAT
Krzesło JUNAK wielorozmiarowe 5÷7
120,59 zł netto
148,33 zł z VAT
Krzesło JUNIOR wielorozmiarowe Nr 3÷4; 5÷6
121,00 zł netto
148,83 zł z VAT
Krzesło Z wielorozmiarowe Reg. 2/3; 3/4; 5/6, K02
89,52 zł netto
110,11 zł z VAT
Pracownia chemiczna
Kontenerek zamykany
280,00 zł netto
344,40 zł z VAT
Stół CHEMIK 2-os. nadstawka
169,93 zł netto
209,01 zł z VAT
Stół CHEMIK 2-os. Nr 6; 7
318,75 zł netto
392,06 zł z VAT
Stół CHEMIK 3-os. nadstawka
178,50 zł netto
219,56 zł z VAT
Stół CHEMIK 3-os. Nr 6; 7
350,62 zł netto
431,26 zł z VAT
Stół nauczycielski CHEMIK bez kontenerka
440,93 zł netto
542,34 zł z VAT
Stół SB Chemik 3-os. Nr 6 (25 x 25 mm)
330,00 zł netto
405,90 zł z VAT
Taboret regulowany na śrubie (kółka)
172,00 zł netto
211,56 zł z VAT
Taboret regulowany na śrubie (stopki)
159,00 zł netto
195,57 zł z VAT
Stoliki sprzętowe, stojaki
Stojak do przechowywania map - 26 otworów
265,04 zł netto
326,00 zł z VAT
Stojak do przechowywania map - 9 otworów
199,19 zł netto
245,00 zł z VAT
Stojak do przechowywania map w poziomie - H-120
194,31 zł netto
239,00 zł z VAT
Stojak do przechowywania map w poziomie - H-140
217,07 zł netto
267,00 zł z VAT
Stojak na mapy - 35 map
384,00 zł netto
472,32 zł z VAT
Stolik multimedialny S-008
341,46 zł netto
420,00 zł z VAT
Wieszak SB na mapy
99,15 zł netto
121,95 zł z VAT
Wieszak SB z ławką
466,44 zł netto
573,72 zł z VAT
Stoły uczn. i biurka
Inne
Stół BIESIADNY składany kwadratowy 90 x 90 cm
217,41 zł netto
267,41 zł z VAT
Stół BIESIADNY składany okrągły Ø 180 cm
513,46 zł netto
631,56 zł z VAT
Stół BIESIADNY składany prostokątny 180 x 100 cm
304,37 zł netto
374,38 zł z VAT
Stół BIESIADNY składany prostokątny 180 x 90 cm
285,87 zł netto
351,62 zł z VAT
Stół BIUROWY składany prostokątny 180 x 100 cm
322,87 zł netto
397,13 zł z VAT
Stół BIUROWY składany prostokątny 180 x 80 cm
285,87 zł netto
351,62 zł z VAT
Stół BIUROWY składany prostokątny 180 x 90 cm
304,37 zł netto
374,38 zł z VAT
Stół CELER trapezowy
156,36 zł netto
192,32 zł z VAT
Stół CELER trójkątny
100,84 zł netto
124,03 zł z VAT
Stół szkolny maturalny składany SB
157,37 zł netto
193,57 zł z VAT
Komputerowe
Stół komputerowy 1-os. S-79
125,85 zł netto
154,80 zł z VAT
Stół komputerowy 1-os. S-80
152,20 zł netto
187,21 zł z VAT
Stół komputerowy 2-stanowiskowy S-81
168,14 zł netto
206,81 zł z VAT
Stół komputerowy 2-stanowiskowy S-82
184,96 zł netto
227,50 zł z VAT
Stół komputerowy 70x55 S-83
318,09 zł netto
391,25 zł z VAT
Stół komputerowy 75x50 S-09
169,28 zł netto
208,21 zł z VAT
Stół komputerowy AS
241,00 zł netto
296,43 zł z VAT
Stół komputerowy SB 1-os.
258,28 zł netto
317,68 zł z VAT
Stół komputerowy SB 2-os.
330,00 zł netto
405,90 zł z VAT
Stół komputerowy SERWER 1-os.
290,31 zł netto
357,08 zł z VAT
Stół komputerowy SERWER 1-os. wielorozmiarowy
324,71 zł netto
399,39 zł z VAT
Stół komputerowy SERWER 2-os.
382,72 zł netto
470,75 zł z VAT
Stół komputerowy SERWER 2-os. wielorozmiarowy
417,99 zł netto
514,13 zł z VAT
Składane
Świetlicowe
Stół ASTRA świetlicowy, blat 80x80 cm
174,00 zł netto
214,02 zł z VAT
Stół ASTRA świetlicowy, blat 120x80 cm
215,00 zł netto
264,45 zł z VAT
Stół ASTRA świetlicowy, blat 130x50
178,88 zł netto
220,02 zł z VAT
Stół ASTRA świetlicowy, blat 130x80
218,03 zł netto
268,18 zł z VAT
Stół ASTRA świetlicowy, blat 180x80 cm
272,00 zł netto
334,56 zł z VAT
Stół ASTRA świetlicowy, nogi chrom, blat 80x80 cm
207,00 zł netto
254,61 zł z VAT
Stół ASTRA świetlicowy, nogi chrom, blat 120x80 cm
250,00 zł netto
307,50 zł z VAT
Stół ASTRA świetlicowy, nogi chrom, blat 180x80 cm
295,00 zł netto
362,85 zł z VAT
Stół BORYS Nr 6, blat 80 x 80 cm
263,00 zł netto
323,49 zł z VAT
Stół BORYS Nr 6, blat 120 x 80 cm
286,00 zł netto
351,78 zł z VAT
Stół BORYS Nr 6, blat 180 x 80 cm
326,00 zł netto
400,98 zł z VAT
Stół JAN świetlicowy L1300
156,36 zł netto
192,32 zł z VAT
Stół JAN świetlicowy L800
127,48 zł netto
156,80 zł z VAT
Stół KADET świetlicowy, blat 80x80 cm
153,00 zł netto
188,19 zł z VAT
Stół KADET świetlicowy, blat 120x80 cm
183,00 zł netto
225,09 zł z VAT
Stół świetlicowy składany SPEED
303,25 zł netto
373,00 zł z VAT
Wielowymiarowe
Stół ADAM wielorozmiarowy 1-osobowy
205,00 zł netto
252,15 zł z VAT
Stół ADAM wielorozmiarowy 2-osobowy
237,00 zł netto
291,51 zł z VAT
Stół AS Plus wielorozmiarowy 1-osobowy Nr 3÷5; 5÷7
183,00 zł netto
225,09 zł z VAT
Stół AS Plus wielorozmiarowy 2-osobowy Nr 3÷5; 5÷7
207,00 zł netto
254,61 zł z VAT
Stół BAMBINO SL-R kwadratowy wielorozmiarowy Reg. 1÷4
189,00 zł netto
232,47 zł z VAT
Stół BARTEK wielorozmiarowy 1-osobowy
131,00 zł netto
161,13 zł z VAT
Stół BARTEK wielorozmiarowy 2-osobowy
158,00 zł netto
194,34 zł z VAT
Stół JUNAK 1-os. wielorozmiarowy reg. 2÷4
187,00 zł netto
230,01 zł z VAT
Stół JUNAK 1-os. wielorozmiarowy reg. 5÷7
191,25 zł netto
235,24 zł z VAT
Stół JUNAK 2-os. wielorozmiarowy reg. 2÷4
207,19 zł netto
254,84 zł z VAT
Stół JUNAK 2-os. wielorozmiarowy reg. 5÷7
211,44 zł netto
260,07 zł z VAT
Stół LIDER 1-os. wielorozmiarowy reg. 0-2; 2-4; 3-5; 4-6, S126
132,19 zł netto
162,59 zł z VAT
Stół LIDER 1-os. wielorozmiarowy reg. 5-7, S126-1
138,79 zł netto
170,71 zł z VAT
Stół LIDER 2-os. wielorozmiarowy reg. 0-2; 2-4; 3-5; 4-6, S127
146,88 zł netto
180,66 zł z VAT
Stół LIDER 2-os. wielorozmiarowy reg. 5-7, S127-1
154,21 zł netto
189,68 zł z VAT
Stół PRYMUS wielorozmiarowy
155,00 zł netto
190,65 zł z VAT
Stół SB-Prima wielorozmiarowy 1-os. reg. 2÷4
128,03 zł netto
157,48 zł z VAT
Stół SB-Prima wielorozmiarowy 1-os. reg. 5÷7
130,69 zł netto
160,75 zł z VAT
Stół SB-Prima wielorozmiarowy 2-os. reg. 2÷4
148,91 zł netto
183,16 zł z VAT
Stół SB-Prima wielorozmiarowy 2-os. reg. 5÷7
151,55 zł netto
186,41 zł z VAT
Stół STANDARD wielorozmiarowy
110,17 zł netto
135,51 zł z VAT
Stół szkolny trapezowy 1-os. 80x60x55 wielorozmiarowy
125,04 zł netto
153,80 zł z VAT
Stół szkolny trapezowy 2-os. 140x100x55 wielorozmiarowy
147,62 zł netto
181,57 zł z VAT
Stół ŻAK Plus B wielorozmiarowy 1-osobowy Ø25/Ø22
134,00 zł netto
164,82 zł z VAT
Stół ŻAK Plus B wielorozmiarowy 2-osobowy Ø25/Ø22
162,00 zł netto
199,26 zł z VAT
Zwykłe
Stolik pod rzutnik IS
155,00 zł netto
190,65 zł z VAT
Stolik pod rzutnik SB
197,98 zł netto
243,52 zł z VAT
Stół 1-os. Nr 1; 2; 3; 4 Ø30 mm S-104
106,56 zł netto
131,07 zł z VAT
Stół 1-os. Nr 5; 6 Ø30 mm S-105
108,24 zł netto
133,14 zł z VAT
Stół 1-os. Nr 7 Ø30 mm S-105-1
113,65 zł netto
139,79 zł z VAT
Stół 2-os. Nr 1; 2; 3; 4 Ø30 mm S-102
127,72 zł netto
157,10 zł z VAT
Stół 2-os. Nr 5; 6 Ø30 mm S-103
130,34 zł netto
160,32 zł z VAT
Stół 2-os. Nr 7 Ø30 mm S-103-1
136,85 zł netto
168,33 zł z VAT
Stół AMBIT 1-os. Nr 3; 4
131,37 zł netto
161,59 zł z VAT
Stół AMBIT 1-os. Nr 5; 6; 7
135,07 zł netto
166,14 zł z VAT
Stół AMBIT 2-os. Nr 3; 4
151,72 zł netto
186,62 zł z VAT
Stół AMBIT 2-os. Nr 5; 6; 7
155,41 zł netto
191,15 zł z VAT
Stół AS Plus 1-osobowy
146,00 zł netto
179,58 zł z VAT
Stół AS Plus 2-osobowy
177,00 zł netto
217,71 zł z VAT
Stół BARTEK 1-osobowy Ø 28 mm
111,00 zł netto
136,53 zł z VAT
Stół BARTEK 2-osobowy Ø 28 mm
134,00 zł netto
164,82 zł z VAT
Stół DOMINIK 1-osobowy
153,00 zł netto
188,19 zł z VAT
Stół DOMINIK 2-osobowy
179,00 zł netto
220,17 zł z VAT
Stół DOMINIK 3-osobowy
216,00 zł netto
265,68 zł z VAT
Stół JUNAK 1-os.
137,35 zł netto
168,94 zł z VAT
Stół JUNAK 1-osobowy Nr 3; 4
147,11 zł netto
180,95 zł z VAT
Stół JUNAK 1-osobowy Nr 5, 6, 7
144,50 zł netto
177,74 zł z VAT
Stół JUNAK-ow 1-osobowy Nr 3; 4
147,11 zł netto
180,95 zł z VAT
Stół JUNAK-ow 1-osobowy Nr 5; 6; 7
151,97 zł netto
186,92 zł z VAT
Stół JUNAK-ow 2-osobowy Nr 3; 4
170,22 zł netto
209,37 zł z VAT
Stół JUNAK-ow 2-osobowy Nr 5; 6; 7
174,85 zł netto
215,07 zł z VAT
Stół JUNIOR 1 i 2 os.
120,00 zł netto
147,60 zł z VAT
Stół LIDER 1-os. Nr 1; 2; 3; 4; 5; 6, nogi Ø30, S129
136,50 zł netto
167,90 zł z VAT
Stół LIDER 1-os. Nr 7, nogi Ø30, S129-1
142,20 zł netto
174,91 zł z VAT
Stół LIDER 2-os. Nr 1; 2; 3; 4; 5; 6, nogi Ø30, S128
158,71 zł netto
195,21 zł z VAT
Stół LIDER 2-os. Nr 7, nogi Ø30, S128-1
165,50 zł netto
203,57 zł z VAT
Stół PRYMUS 1-os.
113,00 zł netto
138,99 zł z VAT
Stół PRYMUS 2-os.
127,00 zł netto
156,21 zł z VAT
Stół ROMAN 1-os. Nr 3; 4
98,90 zł netto
121,65 zł z VAT
Stół ROMAN 1-os. Nr 5; 6; 7
101,67 zł netto
125,05 zł z VAT
Stół ROMAN 2-os. Nr 3; 4
126,75 zł netto
155,90 zł z VAT
Stół ROMAN 2-os. Nr 5; 6; 7
129,42 zł netto
159,19 zł z VAT
Stół SB 1-osobowy Nr 3, 4
94,83 zł netto
116,64 zł z VAT
Stół SB 1-osobowy Nr 5, 6, 7
97,06 zł netto
119,38 zł z VAT
Stół SB 2-os. Nr 3; 4
113,33 zł netto
139,40 zł z VAT
Stół SB 2-os. Nr 5; 6; 7
115,55 zł netto
142,13 zł z VAT
Stół SB-bis 1-os. Nr 3; 4
113,32 zł netto
139,38 zł z VAT
Stół SB-bis 1-os. Nr 5; 6; 7
116,57 zł netto
143,38 zł z VAT
Stół SB-bis 2-os. Nr 3; 4
140,63 zł netto
172,97 zł z VAT
Stół SB-bis 2-os. Nr 5; 6; 7
143,40 zł netto
176,38 zł z VAT
Stół SB-cis 1-os. Nr 3; 4
127,67 zł netto
157,03 zł z VAT
Stół SB-cis 1-os. Nr 5; 6; 7
131,37 zł netto
161,59 zł z VAT
Stół SB-cis 2-os. Nr 3; 4
149,87 zł netto
184,34 zł z VAT
Stół SB-cis 2-os. Nr 5; 6; 7
153,58 zł netto
188,90 zł z VAT
Stół SB-gięty 1-os. Nr 3; 4
87,43 zł netto
107,54 zł z VAT
Stół SB-gięty 1-os. Nr 5; 6; 7
89,65 zł netto
110,27 zł z VAT
Stół SB-gięty 2-os. Nr 3; 4
108,71 zł netto
133,71 zł z VAT
Stół SB-gięty 2-os. Nr 5; 6; 7
110,93 zł netto
136,44 zł z VAT
Stół SB-kw 1-os. Nr 3; 4
98,53 zł netto
121,19 zł z VAT
Stół SB-kw 1-os. Nr 5; 6; 7
110,93 zł netto
136,44 zł z VAT
Stół SB-kw 2-os. Nr 3; 4
117,04 zł netto
143,96 zł z VAT
Stół SB-kw 2-os. Nr 5; 6; 7
119,35 zł netto
146,80 zł z VAT
Stół STANDARD 1-os. Nr 1; 2; 3; 4 S18; S18-1
86,88 zł netto
106,86 zł z VAT
Stół STANDARD 1-os. Nr 5; 6; S21; S21-1
88,54 zł netto
108,90 zł z VAT
Stół STANDARD 1-os. Nr 7 S21-2; S21-3
92,96 zł netto
114,34 zł z VAT
Stół STANDARD 2-os. Nr 1; 2; 3; 4 S24; S24-1
99,15 zł netto
121,95 zł z VAT
Stół STANDARD 3-os. Nr 3; 4; 5; 6 S31; S31-1 (25 x 25 mm)
173,49 zł netto
213,39 zł z VAT
Stół SX 2-os. Nr 5; 6 S-27; S-27-1
148,36 zł netto
182,48 zł z VAT
Stół szkolny COMBI
99,00 zł netto
121,77 zł z VAT
Stół szkolny KUJON 1-os.
85,27 zł netto
104,88 zł z VAT
Stół szkolny KUJON 2-os.
111,67 zł netto
137,35 zł z VAT
Stół szkolny trapezowy 1-os. 80x60x55
104,00 zł netto
127,92 zł z VAT
Stół szkolny trapezowy 2-os. 140x100x55
126,59 zł netto
155,71 zł z VAT
Stół ŻAK Plus 1-osobowy
109,00 zł netto
134,07 zł z VAT
Stół ŻAK Plus 2-osobowy
124,00 zł netto
152,52 zł z VAT
Stół ŻAK Plus B 1-osobowy Ø 28
114,00 zł netto
140,22 zł z VAT
Stół ŻAK Plus B 2-osobowy Ø 28
139,00 zł netto
170,97 zł z VAT
Szafy i segmenty
Szafy na mapy
Szafa na mapy - OLA
473,00 zł netto
581,79 zł z VAT
Szafa SB na mapy
489,40 zł netto
601,96 zł z VAT
Szafy RTV
Szafa audio-video SB
479,60 zł netto
589,91 zł z VAT
Szafy skrzyniowe
Segment BELFER Na
443,15 zł netto
545,07 zł z VAT
Segment BELFER Nb
628,18 zł netto
772,66 zł z VAT
Segment BELFER Nc
655,93 zł netto
806,79 zł z VAT
Segment BELFER Nd
452,40 zł netto
556,45 zł z VAT
Segment GLOBUS Sa
430,20 zł netto
529,15 zł z VAT
Segment GLOBUS Sb
415,39 zł netto
510,93 zł z VAT
Segment GLOBUS Sc
480,15 zł netto
590,58 zł z VAT
Segment GLOBUS Sd
341,38 zł netto
419,90 zł z VAT
Szatnia, korytarz
Regał metalowy na tornistry 150x90x45 R-08
517,20 zł netto
636,16 zł z VAT
Wieszak ATOM
93,00 zł netto
114,39 zł z VAT
Wieszak JAN wolnostojący
157,27 zł netto
193,44 zł z VAT
Wieszak szatniowy 2-str. SB
383,02 zł netto
471,11 zł z VAT
Wieszak szatniowy 2-str. SM-W10 na kółkach
382,16 zł netto
470,06 zł z VAT
Ławka korytarzowa 2 m, h=30 cm (płyta wiórowa)
138,68 zł netto
170,58 zł z VAT
Ławka korytarzowa JAN niska 1 m, h=45 cm (płyta wiórowa)
162,00 zł netto
199,26 zł z VAT
Ławka korytarzowa JAN niska 1,9 m, h=45 cm (płyta wiórowa)
216,00 zł netto
265,68 zł z VAT
Ławka korytarzowa JAN wysoka 1 m, (płyta wiórowa)
298,00 zł netto
366,54 zł z VAT
Ławka korytarzowa JAN wysoka 1,9 m, (płyta wiórowa)
402,00 zł netto
494,46 zł z VAT
Ławka korytarzowa STAŚ 1 m, (płyta laminowana)
133,00 zł netto
163,59 zł z VAT
Ławka korytarzowa STAŚ 1,4 m, (płyta laminowana)
144,00 zł netto
177,12 zł z VAT
Ławka szatniowa 1-str. - l=150 cm płyta laminowana
213,25 zł netto
262,30 zł z VAT
Ławki
Ławka BOLEK sklejka 2-osobowa
268,00 zł netto
329,64 zł z VAT
Ławka BOLEK sklejka 3-osobowy
344,00 zł netto
423,12 zł z VAT
Ławka BOLEK sklejka 4-osobowy
426,00 zł netto
523,98 zł z VAT
Ławka BOLEK sklejka 5-osobowy
531,00 zł netto
653,13 zł z VAT
Ławka BOLEK tapicerowana 2-osobowa
319,33 zł netto
392,78 zł z VAT
Ławka BOLEK tapicerowana 3-osobowa
419,00 zł netto
515,37 zł z VAT
Ławka BOLEK tapicerowana 4-osobowa
524,00 zł netto
644,52 zł z VAT
Ławka BOLEK tapicerowana 5-osobowa
674,00 zł netto
829,02 zł z VAT
Ławka CUBIC 2-osobowa
583,00 zł netto
717,09 zł z VAT
Ławka CUBIC 3-osobowa
738,00 zł netto
907,74 zł z VAT
Ławka CUBIC 4-osobowa
927,00 zł netto
1 140,21 zł z VAT
Ławka CUBIC 5-osobowa
1 165,00 zł netto
1 432,95 zł z VAT
Ławka korytarzowa - listwy sosnowe, stelaż kwadratowy
176,36 zł netto
216,92 zł z VAT
Ławka korytarzowa 1,5 m h=43 cm Ł02 płyta laminowana, stelaż kwadratowy
144,46 zł netto
177,69 zł z VAT
Ławka korytarzowa 2 m, h=30 cm (listwy drewniane)
207,88 zł netto
255,69 zł z VAT
Ławka korytarzowa 2 m, h=30 cm (listwy drewniane) z oparciem
300,16 zł netto
369,20 zł z VAT
Ławka korytarzowa 2 m, h=30 cm (płyta wiórowa) z oparciem
191,37 zł netto
235,39 zł z VAT
Ławka korytarzowa 2 m, h=45 cm (listwy drewniane)
217,59 zł netto
267,64 zł z VAT
Ławka korytarzowa 2 m, h=45 cm (płyta wiórowa)
154,46 zł netto
189,99 zł z VAT
Ławka korytarzowa 2 m, h=45 cm z oparciem (listwy drewniane)
309,89 zł netto
381,16 zł z VAT
Ławka korytarzowa 2 m, h=45 cm z oparciem (płyta wiórowa)
201,08 zł netto
247,33 zł z VAT
Ławka korytarzowa 200 - nogi metalowe
270,76 zł netto
333,03 zł z VAT
Ławka korytarzowa l=100 cm deska sosnowa
163,00 zł netto
200,49 zł z VAT
Ławka korytarzowa l=150 cm deska sosnowa
202,00 zł netto
248,46 zł z VAT
Ławka korytarzowa SYLWIA 100 cm, bez oparcia, listwy sosnowe
186,00 zł netto
228,78 zł z VAT
Ławka korytarzowa SYLWIA 200 cm, bez oparcia, listwy sosnowe
338,00 zł netto
415,74 zł z VAT
Ławka korytarzowa SYLWIA z oparciem 100 cm, listwy sosnowe
252,00 zł netto
309,96 zł z VAT
Ławka korytarzowa SYLWIA z oparciem 200 cm, listwy sosnowe
415,00 zł netto
510,45 zł z VAT
Ławka korytarzowa z oparciem - listwy sosnowe, stelaż kwadratowy
278,12 zł netto
342,09 zł z VAT
Ławka korytarzowa z oparciem - płyta laminowana, stelaż kwadratowy
185,53 zł netto
228,20 zł z VAT
Ławka szatniowa - nogi metalowe
279,50 zł netto
343,79 zł z VAT
Ławka szatniowa 1-str. - l=100 cm deska sosnowa
285,00 zł netto
350,55 zł z VAT
Ławka szatniowa 1-str. - l=100 cm płyta laminowana
196,39 zł netto
241,56 zł z VAT
Ławka szatniowa 1-str. - l=150 cm deska sosnowa
319,00 zł netto
392,37 zł z VAT
Place zabaw
Regulaminy, tabl. inform.
Regulamin placu zabaw wersja 1
609,76 zł netto
750,00 zł z VAT
Plansze dydaktyczne
EKOLOGIA - zestaw 14 plansz
202,44 zł netto
249,00 zł z VAT
JĘZYK ANGIELSKI - zestaw 15 plansz
202,44 zł netto
249,00 zł z VAT
MATEMATYKA - zestaw 16 plansz
202,44 zł netto
249,00 zł z VAT
PIERWSZA POMOC - zestaw 20 plansz
129,27 zł netto
159,00 zł z VAT
REGIONY KULTUROWE POLSKI - zestaw 15 plansz A2
202,44 zł netto
249,00 zł z VAT
WIELCY POLACY - zestaw 20 plansz
161,79 zł netto
199,00 zł z VAT
WYBITNI POLACY - zestaw 30 plansz
161,79 zł netto
199,00 zł z VAT
ZDROWIE HIGIENA BEZPIECZEŃSTWO NAJMŁODSZYCH - zestaw 30 plansz
130,08 zł netto
160,00 zł z VAT
Bezpiecz. ruchu drog.
plansza - BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - PIERWSZA POMOC W ZAGROŻENIU ŻYCIA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - TABLICZKI DO ZNAKÓW DROGOWYCH
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - ZASADY RUCHU DROGOWEGO
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - ZASADY RUCHU DROGOWEGO cd.
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ZNAKI INFORMACYJNE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ZNAKI INFORMACYJNE cd.
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ZNAKI KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ZNAKI NAKAZU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ZNAKI OSTRZEGAWCZE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ZNAKI POZIOME
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ZNAKI ZAKAZU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Zestaw do wychowania komunikacyjnego
232,10 zł netto
285,48 zł z VAT
Biologia
plansza - AZJA CENTRALNA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - polska przyroda MOTYLE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - polska przyroda OWADY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - polska przyroda PTAKI DRAPIEŻNE I SOWY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - polska przyroda PTAKI ŚPIEWAJĄCE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - polska przyroda PTAKI WODNE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - polska przyroda PŁAZY I GADY CHRONIONE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - polska przyroda RYBY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - polska przyroda SSAKI CHRONIONE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - PŁAZIŃCE, OBLEŃCE, PIERŚCIENICE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Anatomia człowieka
plansza - SKÓRA, WŁOSY, PAZNOKCIE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - UKŁAD KRWIONOŚNY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza CZASZKA CZŁOWIEKA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza GRUCZOŁY I HORMONY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza MÓZG CZŁOWIEKA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza SERCE CZŁOWIEKA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza SZKIELET CZŁOWIEKA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza TRANSPORT TLENU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza UKŁAD MIĘŚNIOWY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza UKŁAD MOCZOWY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza UKŁAD NERWOWY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza UKŁAD ODDECHOWY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza UKŁAD POKARMOWY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ZAPŁODNIENIE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ŻEŃSKI I MĘSKI UKŁAD ROZRODCZY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ZMYSŁY CZŁOWIEKA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Botanika
plansza - BUDOWA I RODZAJE KORZENI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - BUDOWA ROŚLINY, PROCES FOTOSYNTEZY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - DRZEWA IGLASTE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - DRZEWA LIŚCIASTE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - GLONY I GRZYBY - cykl rozwojowy
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - GRZYBY JADALNE, TRUJĄCE, CHRONIONE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - MCHY I PAPROCIE - cykl rozwojowy
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - POROSTY - budowa i skala porostowa
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - ROŚLINY CHRONIONE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - ROŚLINY LECZNICZE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - ROŚLINY OGRODOWE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - ROŚLINY POSPOLITE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - ROŚLINY UPRAWNE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SOSNA ZWYCZAJNA - cykl rozwojowy (nagozalążkowe)
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza BUDOWA KWIATU zapylenie, zapłodnienie (okrytozalążkowe)
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Mikrobiologia
plansza - BUDOWA I REPLIKACJA DNA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - KOMÓRKI I TKANKI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - MEJOZA I DZIEDZICZENIE CECH
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - PASOŻYTY CZŁOWIEKA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza BAKTERIE I WIRUSY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza WITAMINY W ORGANIŹMIE CZŁOWIEKA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Systematyka
plansza - SYSTEMATYKA ROŚLIN
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SYSTEMATYKA ZWIERZĄT
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Zoologia
plansza - BUDOWLE I MIESZKANIA ZWIERZĄT
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - GADY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - GADY i płazy chronione - polska przyroda
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - MIĘCZAKI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - MIESZKAŃCY BAŁTYKU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - MIESZKAŃCY JEZIOR
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - MIESZKAŃCY LASÓW
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - MIESZKAŃCY PÓL I ŁĄK
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - MIESZKAŃCY TATR
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - MOTYLE przyroda polska
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - MUSZLE ŚLIMAKÓW I MAŁŻ
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - OWADY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - OWADY polska przyroda
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - OWADY szkodniki
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - PAJĘCZAKI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - PIERWOTNIAKI, GĄBKI, JAMOCHŁONY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - PIĘTROWOŚĆ W GÓRACH
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - PTAKI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - PTAKI drapieżne - polska przyroda
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - PTAKI śpiewające - polska przyroda
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - PTAKI wodne - polska przyroda
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - PŁAZIŃCE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - PŁAZY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - RYBY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - RYBY polska przyroda
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SIECI I ŁAŃCUCHY POKARMOWE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SKORUPIAKI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SSAKI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SSAKI chronione i łowne - polska przyroda
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SZKARŁUPNIE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Chemia i fizyka
plansza - BUDOWA MATERII
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - JEDNOSTKI MIAR - PRZELICZANIE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - JEDNOSTKI UKŁADU SI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - JEDNOSTKI UKŁADU SI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - KWASY NIEORGANICZNE (BEZTLENOWE)
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - MASZYNY PROSTE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - OPTYKA GEOMETRYCZNA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SKALA ELEKTROUJEMNOŚCI WG PAULINGA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - TABELA ROZPUSZCZALNOŚCI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - WIĄZANIA CHEMICZNE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - ZASADY DYNAMIKI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Ekologia
plansza - MŁODY EKOLOG
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SEGREGACJA ODPADÓW
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - W TROSCE O ŚRODOWISKO
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Historia
Historia i kultura Polski
plansza - DYNASTIA JAGIELLONÓW
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - FRYDERYK CHOPIN - życie i twórczość
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - POLSKA-mapa hipsometryczna (skala 1:1 000 000)
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza DYNASTIA PIASTÓW cz. I
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza DYNASTIA PIASTÓW cz. II
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza GODŁO POLSKI NA PRZESTRZENI WIEKÓW
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza HISTORIA PRL (od Bieruta do Gomułki)
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza HISTORIA PRL (od Gierka do Jaruzelskiego)
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza II wojna światowa na terytorium Polski
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza KRÓLOWIE ELEKCYJNI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza MAPA ADMINISTRACYJNA POLSKI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza PARKI NARODOWE W POLSCE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza POLSCY NOBLIŚCI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza POLSKIE GODŁO, BARWY, HYMN
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza POLSKIE STROJE LUDOWE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza PONTYFIKAT JANA PAWŁA II
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza SYSTEM WŁADZY W POLSCE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Historia powszechna
plansze - BOGOWIE GRECJI I RZYMU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - DZIEJE CHRZEŚCIJAŃSTWA - I TYCIĄCLECIE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - DZIEJE CHRZEŚCIJAŃSTWA - II TYCIĄCLECIE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - HERALDYKA - NAUKA O HERBACH
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - HISTORIA KALENDARZA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - HISTORIA PISMA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - STAROŻYTNA GRECJA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - STAROŻYTNY EGIPT
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - STAROŻYTNY RZYM
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Unia Europejska
plansza - FILARY UNII EUROPEJSKIEJ
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - HISTORIA UNII EUROPEJSKIEJ
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - MAPA UNII EUROPEJSKIEJ
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Historia sztuki
plansza - FOWIZM I EKSPRESJONIZM SZTUKA XX WIEKU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - IMPRESJONIZM SZTUKA XIX WIEKU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - KLASYCYZM SZTUKA XIX WIEKU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - KUBIZM I FUTURYZM SZTUKA XX WIEKU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - OKRES MIĘDZYWOJENNY SZTUKA XX WIEKU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - REALIZM SZTUKA XIX WIEKU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - ROMANTYZM SZTUKA XIX WIEKU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SECESJA SZTUKA PRZEŁOMU WIEKÓW
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SURREALIZM SZTUKA XX WIEKU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SZTUKA BAROKU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SZTUKA GOTYKU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SZTUKA RENESANSU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SZTUKA ROMAŃSKA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SZTUKA STAROŻYTNA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Język angielski
plansza - PROFESSIONS
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ADIECTIVES & ADVERBS
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ANIMALS
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza BE, HAVE GOT, CAN & PRONOUNS
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza CONDITIONALS
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza FAMILY & GARDEN
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza Farm animals and pets
59,02 zł netto
72,59 zł z VAT
plansza FRUITS
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza HOME
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza IRREGULAR VERBS-1
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza IRREGULAR VERBS-2
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza MEANS OF TRANSPORT
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza Nouns
176,20 zł netto
216,73 zł z VAT
plansza NOUNS
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza NUMBERS, DAYS, WHAT TIME IS IT?, MONTHS
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza OPPOSITES
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza PASSIVE VOICE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza Pronouns
176,20 zł netto
216,73 zł z VAT
plansza Seasons of the year
176,20 zł netto
216,73 zł z VAT
plansza SPORT
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza THE ALPHABET
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza The English Alphabet
59,02 zł netto
72,59 zł z VAT
plansza The Simple and Continous Tenses - Active Voice
176,20 zł netto
216,73 zł z VAT
plansza The tenses passive voice
176,20 zł netto
216,73 zł z VAT
plansza THE TENSES PAST&FUTURE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza THE TENSES PRESENT
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza TOWN
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza VEGETABLES, FRUITS
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza WHAT ARE THEY DOING
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza Wild animals
59,02 zł netto
72,59 zł z VAT
Język niemiecki
plansza - DAS ADJEKTIV
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - DAS VERB
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - TEMPORA-1
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza BERUFE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza Computerbau
207,30 zł netto
254,98 zł z VAT
plansza DAS DEUTSCHE ALPHABET
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza Das Internationale Einheintensystem - Sprache der Wissenschaft u
176,20 zł netto
216,73 zł z VAT
plansza DIE PRÄPOSITION
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza DUO Einmaleins / Übungsseite (mit Kreuz)
186,33 zł netto
229,19 zł z VAT
plansza DUO Entscheidungsbaum
186,33 zł netto
229,19 zł z VAT
plansza DUO Koordinatensystem / Kreisdiagram
186,33 zł netto
229,19 zł z VAT
plansza FAMILIE IM GARTEN
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza GEGENSATZE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza Koordinatenkreuz für die Grundschule
176,20 zł netto
216,73 zł z VAT
plansza MEIN HAUS
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza MEINE STADT
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza OBST UND GEMÜSE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza Periodensystem für Chemie
207,30 zł netto
254,98 zł z VAT
plansza Periodensystem für Physic
176,20 zł netto
216,73 zł z VAT
plansza SPORT
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza Tastatur und Maus
207,30 zł netto
254,98 zł z VAT
plansza TEMPORA-2
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza TIERE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza TRANNSPORTMITTEL
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza Unregelmäßige und gemischte Verben
176,20 zł netto
216,73 zł z VAT
plansza Unregelmäßige Verben (backen-lugen)
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza Unregelmäßige Verben (messen-zwingen)
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza WAS MACHEN SIE?
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ZAHLEN, Wie spät ist es?, Tage, Monate
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Język polski
Gramatyka
plansze - gramatyka - CZĘŚCI MOWY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - gramatyka - CZĘŚCI ZDANIA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - gramatyka - DOPEŁNIENIA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - gramatyka - ODMIANA CZASOWNIKÓW
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - gramatyka - PODZIAŁ GŁOSEK
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - gramatyka - PODZIAŁ ZAIMKÓW
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - gramatyka - RODZAJE ZDAŃ
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - gramatyka - STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - gramatyka - WYRAZY POCHODNE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - gramatyka - ZAPOŻYCZENIA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Historia literatury
plansza - SENTENCJE ŁACIŃSKIE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - BAROK
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - EPOKI I PRĄDY W LITERATURZE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - LITERATURA WSPÓŁCZESNA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - MŁODA POLSKA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - OŚWIECENIE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - POZYTYWIZM
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - RENESANS
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - ROMANTYZM
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - ŚREDNIOWIECZE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - STAROŻYTNOŚĆ
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - XX-LECIE MIĘDZYWOJENNE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Interpunkcja
plansze - interpunkcja - KROPKA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - interpunkcja - PRZECINEK
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - interpunkcja - ŚREDNIK
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Ortografia
plansze - Pisownia wyrazów z „H” i „CH”
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - Pisownia wyrazów z „rz” i „ż”
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - Pisownia wyrazów z „U” i „Ó”
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - Pisownia z cząstką „BY”
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - Pisownia z partykułą „NIE”
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - WIELKĄ CZY MAŁĄ LITERĄ
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Matematyka
plansza - BRYŁY OBROTOWE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - CZWOROKĄTY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - DZIAłANIA NA LICZBACH I WYRAŻENIACH
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - FIGURY PRZESTRZENNE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - FIGURY PŁASKIE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - FUNKCJA I JEJ WŁASNOŚCI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - FUNKCJA KWADRATOWA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - FUNKCJA LINIOWA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - FUNKCJA LINIOWA - WŁASNOŚCI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - GRANIASTOSŁUPY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - OKRĄG
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - OSTROSŁUPY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - PODSTAWOWE SYMBOLE I OZNACZENIA MATEMATYCZNE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - POLA I OBWODY FIGUR PRZESTRZENNYCH
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - POLA I OBWODY FIGUR PŁASKICH
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - POTĘGOWANIE, PIERWIASTKOWANIE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - PROCENT PROSTY I SKŁADANY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - RODZAJE KĄTÓW PŁASKICH
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - TRÓJKĄT
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - TWIERDZENIE PITAGORASA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - UŁAMKI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - WIELOŚCIANY FOREMNE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - WSPÓŁRZĘDNE PUNKTU I WEKTORA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - WZORY SKRÓCONEGO MNOŻENIA, TRÓJKĄT PASCALA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - WŁASNOŚCI FUNKCJI TRYGONOMETRYCZNYCH
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - ZBIORY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Nauczanie zintegrowane
plansza ABECADŁO
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza CO ONI ROBIĄ?
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza CZYSTO, ZDROWO I WESOŁO
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza INSTRUMENTY MUZYCZNE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza JAKI TO ZAWÓD?
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza KOLORY I KSZTAŁTY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza LICZYMY OD 1 DO 10
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza LICZYMY OD 11 DO 20
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza MIASTO środowisko w którym żyję
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza OWOCE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza POSZUKAJ NA OBRAZKU - DOM
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza POSZUKAJ NA OBRAZKU - MIASTO
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza POSZUKAJ NA OBRAZKU - RODZINA W OGRODZIE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza POSZUKAJ NA OBRAZKU - SPORT
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza PRZECIWIEŃSTWA - W GÓRĘ I W DÓŁ
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza PRZECIWIEŃSTWA - WYSOKO I NISKO
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ŚRODKI TRANSPORTU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza TABLICZKA MNOŻENIA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza TE CO BIEGAJĄ, PŁYWAJĄ, SKACZĄ...
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza WARZYWA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza WIEŚ środowisko w którym żyję
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ZEGAR CZASU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ZWIERZĘTA UDOMOWIONE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ZWIERZĘTA W MOIM DOMU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze POLSKIE LITERY I DWUZNAKI do nauki pisania i czytania
121,95 zł netto
150,00 zł z VAT
Nauka o Ziemi
plansza - AUSTRALIA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - AUSTRALIA - zwierzęta świata
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - AZJA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA - zwierzęta świata
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - AZJA ŚRODKOWA - zwierzęta świata
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - BUDOWA WULKANU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - CHMURY I ICH RODZAJE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - DINOZAURY I INNE GADY PREHISTORYCZNE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - DZIEJE GAOLOGICZNE ZIEMI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - DŻUNGLA AFRYKAŃSKA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - DŻUNGLA AMAZOŃSKA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - EUROPA fizyczna
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - MAPA POGODY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - MINERAŁY I KAMIENIE SZLACHETNE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - OBIEG WODY W PRZYRODZIE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - PORY ROKU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - PUSTYNIA SAHARA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - RAFA KORALOWA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - RZEŹBA POWIERZCHNI ZIEMI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SAWANNA AFRYKAŃSKA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - ŚWIATŁO I KOLORY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - UKŁAD SŁONECZNY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza AFRYKA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza AMERYKA PÓŁNOCNA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza AMERYKA PÓŁNOCNA zwierzęta świata
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza AMERYKA POŁUDNIOWA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ARKTYKA zwierzęta świata
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ATMOSFERA I WNĘTRZE ZIEMI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ZJAWISKA ATMOSFERYCZNE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Sztuka polska
plansza - BAROK sztuka polska
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - HISTORYZM malarstwo polskie
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - IMPRESJONIZM malarstwo polskie
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - KLASYCYZM malarstwo polskie
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - LATA POWOJENNE - malarstwo polskie
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - MIĘDZYWOJNIE malarstwo polskie
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - MŁODA POLSKA malarstwo polskie
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - REALIZM malarstwo polskie
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - RENESANS sztuka polska
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - ROMANTYZM malarstwo polskie
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SKARBY KULTURY POLSKIEJ
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - ŚREDNIOWIECZE sztuka polska
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Wielcy Polacy
plansza - Wielcy Polacy - Rej Mikołaj
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Chopin Fryderyk
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Conrad-Korzeniowski Joseph
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Herbert Zbigniew
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Kochanowski Jan
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Konopnicka Maria
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Kopernik Mikołaj
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Kościuszko Tadeusz
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Krasicki Ignacy
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Kraszewski Józef Ignacy
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Matejk Jan
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Mickiewicz Adam
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Miłosz Czesław
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Moniuszko Stanisław
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Norwid Cyprian Kamil
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Orzeszkowa Eliza
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Paderewski Ignacy Jan
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Piłsudski Józef
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Polscy Nobliści
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Prus Bolesław
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Reymont Władysław
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Sienkiewicz Henryk
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Skłodowska-Curie Maria
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Staszic Stanisław
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Szymborska Wisława
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Słowacki Juliusz
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Wieniawski Henryk
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Wojtyła Karol - Jan Paweł II
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Wybicki Józef
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Wyspiański Stanisław
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Wyszyński Stefan - kardynał
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Żeromski Stefan
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Żeromski Stefan
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Zdrowie, higiena, bezpieczeństwo
Sprzęt sportowy
Akcesoria
Stopki do ławek drewnianych
5,46 zł netto
6,72 zł z VAT
Stopki do ławek metalowych
4,72 zł netto
5,81 zł z VAT
Szczeble do drabin gimnastycznych podwójnych
31,20 zł netto
38,38 zł z VAT
Szczeble do drabin gimnastycznych pojedynczych
15,60 zł netto
19,19 zł z VAT
Torba do przenoszenia 3 piłek
47,73 zł netto
58,71 zł z VAT
Torba do przenoszenia 4 piłek
55,89 zł netto
68,74 zł z VAT
Torba do przenoszenia 5 piłek
61,99 zł netto
76,25 zł z VAT
Drabiny gimnastyczne
Drabina gimnastyczna 070/242 pojedyncza młodzieżowa
378,67 zł netto
465,76 zł z VAT
Drabina gimnastyczna 090/200 pojedyncza
346,16 zł netto
425,78 zł z VAT
Drabina gimnastyczna 090/220 pojedyncza
372,16 zł netto
457,76 zł z VAT
Drabina gimnastyczna 090/242 pojedyncza
398,16 zł netto
489,74 zł z VAT
Drabina gimnastyczna 090/256 pojedyncza
424,16 zł netto
521,72 zł z VAT
Drabina gimnastyczna 090/300 pojedyncza
463,16 zł netto
569,69 zł z VAT
Drabina gimnastyczna 140/242 podwójna młodzieżowa
599,67 zł netto
737,59 zł z VAT
Drabina gimnastyczna 180/200 podwójna
522,48 zł netto
642,65 zł z VAT
Drabina gimnastyczna 180/220 podwójna
580,16 zł netto
713,60 zł z VAT
Drabina gimnastyczna 180/242 podwójna
612,67 zł netto
753,58 zł z VAT
Drabina gimnastyczna 180/256 podwójna
638,67 zł netto
785,56 zł z VAT
Drabina gimnastyczna podwójna 300-180
703,67 zł netto
865,51 zł z VAT
Drabina gimnastyczna pojedyncza 200-60 przedszkolna
313,67 zł netto
385,81 zł z VAT
Uchwyt do mocowania drabin gimnastycznych 1-stronny
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Uchwyt do mocowania drabin gimnastycznych 2-stronny
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Gimnastyka
Kozioł gimnastyczny pokryty skajem
1 243,16 zł netto
1 529,09 zł z VAT
Kozioł gimnastyczny pokryty skórą naturalną
1 425,16 zł netto
1 752,95 zł z VAT
Odskocznia gimnastyczna STANDARD
489,16 zł netto
601,67 zł z VAT
Równoważnia gimnastyczna niska 3 m bez regulacji
1 061,16 zł netto
1 305,23 zł z VAT
Skrzynia gimnastyczna trapezowa 5-segm. pokryta skayem
1 334,16 zł netto
1 641,02 zł z VAT
Skrzynia gimnastyczna trapezowa 5-segm. pokryta skayem z wózkiem
1 477,16 zł netto
1 816,91 zł z VAT
Skrzynia gimnastyczna trapezowa 5-segm. pokryta skórą naturalną
1 594,16 zł netto
1 960,82 zł z VAT
Skrzynia gimnastyczna trapezowa 5-segm. pokryta skórą naturalną z wózkiem
1 737,16 zł netto
2 136,71 zł z VAT
Gry rekreacyjne
Gry zespołowe
Koszykówka
Dodatki
Siatka do obręczy KOSZ 3908
7,32 zł netto
9,00 zł z VAT
Siatka łańcuchowa do koszykówki
72,90 zł netto
89,67 zł z VAT
Stelaż do tablic mały KOSZ7505
79,67 zł netto
97,99 zł z VAT
Obręcze
Obręcz antywandal OB5
101,37 zł netto
124,69 zł z VAT
Obręcz do piłki nr5
31,24 zł netto
38,43 zł z VAT
Obręcz popularna JUNIOR
36,11 zł netto
44,42 zł z VAT
Obręcz popularna OB-02
51,38 zł netto
63,20 zł z VAT
Obręcz standard OB-01
56,93 zł netto
70,02 zł z VAT
Obręcz uchylna OB-04
184,68 zł netto
227,16 zł z VAT
Obręcz uchylna UG
243,01 zł netto
298,90 zł z VAT
Piłki
Tablice
Tablica 105x180x25 epoksydowa
533,23 zł netto
655,87 zł z VAT
Tablica 120x90x20 YOUNG epoksydowa
423,53 zł netto
520,94 zł z VAT
Zestawy
Konstrukcja jezdna SPALDING Team Portable T-Base
975,61 zł netto
1 200,00 zł z VAT
Midi koszykówka ze stelażem na drabinki
276,33 zł netto
339,89 zł z VAT
Spalding NBA Gold Exacta Height Lift
3 008,13 zł netto
3 700,00 zł z VAT
Zestaw do koszykówki POP
782,30 zł netto
962,23 zł z VAT
Zestaw do koszykówki PRO
905,04 zł netto
1 113,20 zł z VAT
Zestaw SPALDING Silver Ground Active Ratchet
1 725,20 zł netto
2 122,00 zł z VAT
Zestaw TOP
284,56 zł netto
350,01 zł z VAT
Lekkoatletyka
Materace i maty
Materac gimnastyczny miękki 2000x1200x050
267,48 zł netto
329,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki 2000x1200x100
307,32 zł netto
378,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki 2000x1200x100, anty-poślizgowy
321,14 zł netto
395,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki 2000x1200x100, anty-poślizgowy, do łączenia na "rzepy"
321,14 zł netto
395,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki 2000x1200x100, do łączenia na "rzepy"
328,46 zł netto
404,01 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki 2000x1200x200
414,63 zł netto
509,99 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki 2000x1200x200, anty-poślizgowy
407,32 zł netto
501,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki 2000x1200x200, anty-poślizgowy, do łączenia na "rzepy"
420,33 zł netto
517,01 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki 2000x1200x200, do łączenia na "rzepy"
397,56 zł netto
489,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki 2000x1200x50, anty-poślizgowy
281,30 zł netto
346,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki 2000x1200x50, anty-poślizgowy, do łączenia na "rzepy"
287,80 zł netto
353,99 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki 2000x1200x50, do łączenia na „rzepy"
287,80 zł netto
353,99 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki składany /3x/ 2000x1200x100
301,63 zł netto
371,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki składany /3x/ 2000x1200x50
273,98 zł netto
337,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki składany /3x/ 2000x600x100
195,12 zł netto
240,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki składany /3x/ 2000x600x50
180,49 zł netto
222,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki składany /3x/ 2000x900x100
247,97 zł netto
305,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki składany /3x/ 2000x900x50
241,46 zł netto
297,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny twardy 2000x1200x100
374,80 zł netto
461,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny twardy 2000x1200x100, anty-poślizgowy
387,80 zł netto
476,99 zł z VAT
Materac gimnastyczny twardy 2000x1200x100, anty-poślizgowy, do łączenia na "rzepy"
394,31 zł netto
485,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny twardy 2000x1200x100, do łączenia na "rzepy"
401,63 zł netto
494,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny twardy 2000x1200x50
293,50 zł netto
361,01 zł z VAT
Materac gimnastyczny twardy 2000x1200x50, anty-poślizgowy
307,32 zł netto
378,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny twardy 2000x1200x50, anty-poślizgowy, do łączenia na "rzepy"
327,64 zł netto
403,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny twardy 2000x1200x50, do łączenia na "rzepy"
341,46 zł netto
420,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny twardy składany /3x/ 2000x1200x50
307,32 zł netto
378,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny twardy składany /3x/ 2000x600x50
253,66 zł netto
312,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny twardy składany /3x/ 2000x900x50
273,98 zł netto
337,00 zł z VAT
Materac przedszkolny 120 x 60 x 5 cm
96,25 zł netto
118,39 zł z VAT
Materac przedszkolny 120 x 80 x 5 cm
112,50 zł netto
138,38 zł z VAT
Materac zeskokowy 2000x1200x400 komorowy
826,02 zł netto
1 016,00 zł z VAT
Materac zeskokowy 2000x1200x400 monolit
695,12 zł netto
855,00 zł z VAT
Piłki
Nożne
Ręczne
Rehabilitacyjne
Siatkowe
Plac zabaw
Przyrządy gimnastyczne
Rehabilitacja
Drążek gimnastyczny do drabinek 70cm
224,96 zł netto
276,70 zł z VAT
Drążek gimnastyczny do drabinek 80cm
224,96 zł netto
276,70 zł z VAT
Drążek gimnastyczny rozporowy 100cm
33,33 zł netto
41,00 zł z VAT
Drążek gimnastyczny rozporowy 80cm
29,16 zł netto
35,87 zł z VAT
Drążek gimnastyczny rozporowy 90cm
31,87 zł netto
39,20 zł z VAT
Tenis stołowy
Akcesoria
Rakietki
Stoły tenisowe
Wyposażenie hal i szatni
Zestawy gimnastyczne
Ławki gimnastyczne
Ławka gimnastyczna 200 - nogi drewniane
317,56 zł netto
390,60 zł z VAT
Ławka gimnastyczna 200 - nogi metalowe
285,07 zł netto
350,64 zł z VAT
Ławka gimnastyczna 250 - nogi drewniane
378,67 zł netto
465,76 zł z VAT
Ławka gimnastyczna 250 - nogi metalowe
346,16 zł netto
425,78 zł z VAT
Ławka gimnastyczna 300 - nogi drewniane
431,96 zł netto
531,31 zł z VAT
Ławka gimnastyczna 300 - nogi metalowe
391,67 zł netto
481,75 zł z VAT
Ławka gimnastyczna 350 - nogi drewniane
495,67 zł netto
609,67 zł z VAT
Ławka gimnastyczna 350 - nogi metalowe
454,07 zł netto
558,51 zł z VAT
Ławka gimnastyczna 400 - nogi drewniane
541,16 zł netto
665,63 zł z VAT
Ławka gimnastyczna 400 - nogi metalowe
495,67 zł netto
609,67 zł z VAT
Ławka gimnastyczna 450 - nogi drewniane
619,16 zł netto
761,57 zł z VAT
Ławka gimnastyczna 450 - nogi metalowe
573,67 zł netto
705,61 zł z VAT
Ławka gimnastyczna 500 - nogi drewniane
664,67 zł netto
817,54 zł z VAT
Ławka gimnastyczna 500 - nogi metalowe
612,67 zł netto
753,58 zł z VAT
Szafy metalowe
aktowe
Szafa aktowa SBM 202
1 013,01 zł netto
1 246,00 zł z VAT
Szafa aktowa SBM 203
947,97 zł netto
1 166,00 zł z VAT
medyczne
regały
sejfy i szafy wzmocnione
socjalne
szkolne
warsztatowe
Tablice szkolne i biurowe
Stojak jezdny do tablic uniwersalny
247,00 zł netto
303,81 zł z VAT
Tablica korkowa w ramie drewnianej 180 x 90 cm
97,56 zł netto
120,00 zł z VAT
Akcesoria
Cyrkiel do kredy PRO
39,84 zł netto
49,00 zł z VAT
Cyrkiel do tablic białych PRO
43,90 zł netto
54,00 zł z VAT
Kątomierz tablicowy 180
24,72 zł netto
30,41 zł z VAT
Kątomierz tablicowy 360 - kołowy
38,70 zł netto
47,60 zł z VAT
Kreda biała kwadratowa B-1
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
Kreda biała kwadratowa B-2
0,69 zł netto
0,85 zł z VAT
Kreda biała kwadratowa B-4
3,09 zł netto
3,80 zł z VAT
Kreda biała okrągła M-8
4,47 zł netto
5,50 zł z VAT
Kreda kolorowa kwadratowa B-3
0,98 zł netto
1,21 zł z VAT
Kreda kolorowa kwadratowa B-5
4,88 zł netto
6,00 zł z VAT
Kreda kolorowa okrągła M-4
3,90 zł netto
4,80 zł z VAT
Kreda kolorowa okrągła M-5
5,69 zł netto
7,00 zł z VAT
Krzywik wklęsły
14,00 zł netto
17,22 zł z VAT
Krzywik wypukły
14,00 zł netto
17,22 zł z VAT
Liniał tablicowy 0.5 - magnetyczny
9,76 zł netto
12,00 zł z VAT
Liniał tablicowy 1.0
14,79 zł netto
18,19 zł z VAT
Liniał tablicowy 1.5
21,95 zł netto
27,00 zł z VAT
Ścierak z magnesem do tablic
4,47 zł netto
5,50 zł z VAT
Trójkąt 45 duży
29,43 zł netto
36,20 zł z VAT
Trójkąt 45 mały
22,36 zł netto
27,50 zł z VAT
Trójkąt 60 duży
29,43 zł netto
36,20 zł z VAT
Trójkąt 60 mały
22,36 zł netto
27,50 zł z VAT
Zmywacz do czyszczenia białych tablic
12,20 zł netto
15,01 zł z VAT
Tablice
Tablica do mocowania przyborów tablicowych (bez przyborów)
83,82 zł netto
103,10 zł z VAT
Tablica informacyjna wolnostojąca 2-stronna 120 x 85 cm
392,68 zł netto
483,00 zł z VAT
Tablica korkowa w ramie drewnianej 120 x 70 cm
56,91 zł netto
70,00 zł z VAT
Tablica korkowa w ramie drewnianej 120 x 90 cm
69,11 zł netto
85,01 zł z VAT
Tablica korkowa w ramie drewnianej 150 x 90 cm
89,43 zł netto
110,00 zł z VAT
Tablica korkowa w ramie drewnianej 200 x 120 cm
121,95 zł netto
150,00 zł z VAT
Tablica korkowa w ramie drewnianej 250 x 120 cm
146,34 zł netto
180,00 zł z VAT
Tablica przedszkolna biała 100 x 84 cm
159,63 zł netto
196,34 zł z VAT
Tablica przedszkolna zielona 100 x 84 cm
139,84 zł netto
172,00 zł z VAT
Tablica szkolna - tryptyk biała 340 x 100 cm
500,00 zł netto
615,00 zł z VAT
Tablica szkolna - tryptyk zielona 340 x 100 cm
442,00 zł netto
543,66 zł z VAT
Tablica szkolna - tryptyk zielona malowana 340 x 100 cm
486,20 zł netto
598,03 zł z VAT
Tablica szkolna biała 170 x 100 cm
218,70 zł netto
269,00 zł z VAT
Tablica szkolna zielona 170 x 100 cm
202,44 zł netto
249,00 zł z VAT
Wyposażenie ogólne
Liniał wzrostu dziecka
28,76 zł netto
35,37 zł z VAT
Liniał wzrostu ucznia
66,00 zł netto
81,18 zł z VAT
Tablica planu lekcji magnetyczna (25 nauczycieli + 10 godz)
853,66 zł netto
1 050,00 zł z VAT
Flagi i godła
Kosze na odpady