BHP, szyldy, tabl.
Apteczki
Apteczka AP1/S z drzwiczkami oszklonymi
130,08 zł netto
160,00 zł z VAT
Apteczka AP2/S z drzwiczkami oszklonymi
166,67 zł netto
205,00 zł z VAT
Apteczka AP3/S z drzwiczkami oszklonymi
195,12 zł netto
240,00 zł z VAT
Instrukcje
Biurowe
S-003 Instrukcja BHP kopiarki kserograficznej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-008 Instrukcja BHP przy obsłudze komputera i drukarki
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-090 Instrukcja niszczarki do papieru
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-156 Instrukcja BHP przy pracach administracyjno - biurowych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Budowlane
S-022 Instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-027 Instrukcja BHP przy montażu i demontażu rusztowań i podestów ruchomych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-035 Instrukcja BHP przy obsłudze wyciągarki budowlanej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-040 Instrukcja BHP przy pracach ciesielskich
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-045 Instrukcja BHP przy ręcznym wykonywaniu wykopów
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-050 Instrukcja BHP przy wykonywaniu robót murarskich i tynkarskich
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-053 Instrukcja BHP przy wykonywaniu robót dekarskich
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-055 Instrukcja BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-059 Instrukcja BHP przy obsłudze żurawi
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-065 Instrukcja BHP przy pracy na wysokości
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-092 Instrukcja BHP przy robotach podłogowych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-123 Instrukcja BHP przy eksploatacji maszyn i innych urządzeń budowlanych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-126 Instrukcja BHP przy prowadzeniu robót remontowych i wykończeniowych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-129 Instrukcja BHP przy przygotowaniu i prowadzeniu robót budowlanych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Chemia
S-046 Instrukcja BHP przy stosowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i sztucznych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-127 Instrukcja BHP przy magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów sztucznych i mineralnych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Energetyka
S-057 Instrukcja BHP dla elektryka - konserwatora
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-058 Instrukcja BHP przy eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Gastronomia - Sanepid
S-012 Instrukcja BHP przy obsłudze zmywarki do naczyń
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-030 Instrukcja BHP przy obsłudze krajalnicy do wędlin, serów i pieczywa
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-067 Instrukcja BHP dla pracowników zakładów gastronomicznych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-068 Instrukcja BHP w piekarniach i ciastkarniach
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-078 Instrukcja BHP przy eksploatacji kuchenki mikrofalowej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-079 Instrukcja BHP przy porcjowaniu, rozdrabnianiu i pakowaniu mięsa oraz wyrobów mięsnych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-081 Instrukcja BHP przy obsłudze frytownicy
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-083 Instrukcja BHP użytkowania urządzeń chłodniczych i zamrażalniczych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-096 Instrukcja BHP przy eksploatacji kotłów warzelnych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-097 Instrukcja BHP przy eksploatacji obieraczki do ziemniaków i innych warzyw
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-098 Instrukcja BHP przy obsłudze maszyn do rozdrabniania mięsa (wilków)
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-100 Instrukcja BHP dla pracowników zatrudnionych przy przetwórstwie mleka
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-102 Instrukcja BHP przy obsłudze bemarów elektrycznych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-103 Instrukcja BHP obsługi patelni elektrycznej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-104 Instrukcja BHP obsługi kuchni gazowej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-111 Instrukcja BHP przy obsłudze taboreta - podgrzewacza do potraw
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-118 Instrukcja BHP przy obsłudze pieców do pizzy
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-122 Instrukcja BHP przy obsłudze pieców piekarniczych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-124 Instrukcja BHP przy obsłudze opiekacza - rożna, grilla
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-125 Instrukcja BHP przy obsłudze wyparzacza gastronomicznego
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-135 Instrukcja BHP pieca konwekcyjno - parowego
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-144 Instrukcja BHP przy obsłudze piły tarczowej do cięcia mięsa i kości
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-155 Instrukcja BHP przy obsłudze czajnika elektrycznego
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Gazownictwo
S-014 Instrukcja BHP przy eksploatacji kotłowni gazowej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
HACCP, GMP, GHP (instr.)
S-002 Instrukcja BHP mycia sprzętu i urządzeń w sklepach (gastronomii) z art. żywnościowymi
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-070 Instrukcja BHP mycia i dezynfekcji rąk
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-077A Instrukcja higieniczno-sanitarna usuwania odpadów i ścieków
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-077B Instrukcja higieniczno-sanitarna ochrony przed szkodnikami i owadami
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-077F Instrukcja zaopatrzenia zakładów (sklepów) gastronomicznych w wodę
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-089 Instrukcja BHP dezynfekcji jaj kurzych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-112 Instrukcja BHP przy pracy w zmywalni naczyń
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-113 Instrukcja higieniczno-sanitarna korzystania z WC
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
HACCP, GMP, GHP (proced.)
S-200 Procedura mycia, dezynfekcji i postępowania ze środkami chemicznymi
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-201 Procedura mycia i dazynfekcji ścian posadzek i umywalek
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-203 Procedura mycia warzyw
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-204 Procedura przechowywania surowców, składników żywności i wyrobów gotowych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-205 Procedura obróbki wstępnej mięsa i drobiu
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-206 Procedura pobierania i przechowywania próbek żywności
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-207 Procedura kontrolowania warunków przechowywania surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w warunkach chłodniczych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-208 Procedura obróbki cieplnej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-209 Procedura zamrażania i rozmrażania żywności
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-210 Procedura schładzania i warunki przechowywania schłodzonych potraw
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-211 Procedura wycofywania towaru z obrotu
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Handel
S-000 Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-009 Instrukcja BHP dla pracowników zatrudnionych w handlu
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-037 Instrukcja dla podróżnych o zasadach zwrotu podatku VAT
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-070 Instrukcja BHP mycia idezynfekcji rąk
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-076 Terminy zawiadamiania sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-077C Instrukcja w sprawie zakresu i metod wewnętrznej kontroli jakości zdrowej żywności
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-077D Instrukcja higieny osobistej i stanu zdrowia personelu
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-077E Instrukcja higieniczno-sanitarna mycia i dezynfekcji pomieszczeń gastronomicznych, urządzeń i sprzętu
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-077G Instrukcja dobrej praktyki higienicznej w zakresie kwalifikacji i szkoleń pracowników
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-101 Instrukcja BHP prz skupie opakowań zwrotnych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-116 Instrukcja funkcjonowania sali sprzedaż sklepu spożywczego
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-117 Szczegółowe zasady uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposób oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-147 Instrukcja BHP przy obsłudze kasy fiskalnej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Inne
S-001 Instrukcja ogólna BHP
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-020 Instrukcja BHP w kotłowniach wodnych i parowych c.o.
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-029 Instrukcja BHP przy obsłudze prasy hydraulicznej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-036 Instrukcja BHP dla pracowników zatrudnionych w zakładach krawieckich
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-041 Instrukcja BHP dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-046 Instrukcja BHP przy stosowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i sztucznych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-060 Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac w zbiornikach zamkniętych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-069 Instrukcja BHP przy obsłudze spreżarek powietrznych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-080 Instrukcja BHP przy obsłudze stanowisk prasowania odzieży i tkanin
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-084 Instrukcja BHP portiera - dozorcy
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-085 Instrukcja BHP dla sprzątaczek
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-110 Równe traktowanie w zatrudnieniu
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-115 Instrukcja BHP przy eksploatacji elektrycznej zgrzewarki do tworzyw sztucznych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-130 Instrukcja dla spółdzielni - wspólnot mieszkaniowych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-141 Instrukcja BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-143 Instrukcja BHP przy obsłudze gilotyny do papieru
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Magazyn
S-039 Instrukcja BHP dla zatrudnionych w magazynach
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-108 Instrukcja BHP przy magazynowaniu i składowaniu materiałów
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-114 Instrukcja przyjęcia towaru jego magazynowania i ekspozycji
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-119 Instrukcja BHP przy magazynowaniu środków chemicznych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-131 Instrukcja BHP przy wymianie i magazynowaniu opon
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Medyczne
S-157 Instrukcja przy postępowaniu z odpadami medycznymi
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-158 Instrukcja BHP przy eksploatacji autoklawu
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Obróbka drewna
S-023 Instrukcja BHP przy obsłudze obrabiarek do drewna
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-024 Instrukcja BHP przy obsłudze pilarki tarczowej do drzewa
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-082 Instrukcja BHP przy obsłudze pilarki taśmowej do drewna
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-086 Instrukcja BHP przy obsłudze strugarek grubiarek i wyrówniarek do drewna
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Obróbka metali
S-006 Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki - ostrzałki
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-010 Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki stołowej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-019 Instrukcja BHP tokarza przy obróbce metali
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-025 Instrukcja BHP na stanowisku ślusarza
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-028 Instrukcja BHP przy obsłudze frezarki do obóbki metali
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-043 Instrukcja BHP przy pracy na wytaczarce
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-044 Instrukcja BHP dla dłutowacza metali
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Ochrona ppoż.
S-005 Instrukcja przeciwpożarowa dla pomieszczeń użyteczności publicznej - handlu, gastronomii, usług dla ludności i pomieszczeń biurowych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-015 Instrukcja alarmowa i postępowania w przypadku pożaru
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-093 Instrukcja BHP gaszenia pożaru przy pomocy gaśnicy śniegowej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-094 Instrukcja gaszenia pożaru przy pomocy gaśnicy proszkowej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-128 Zintegrowany system ratowniczy na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej lub klęski żywiołowej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-132 Instrukcja postępowania na wypadek ataku terrorystycznego
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-149 Ogólna instrukcja przeciwpożarowa dla szkół, internatów i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Pomoc przedlekarska
S-013 Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-038 Ratowanie osób porażonych prądem
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-063 Instrukcja BHP wyposażenie apteczki
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-109 Instrukcja obsługi apteczki
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-120 Instrukcja udzielania pierwszej pomocy. Sztuczne oddychanie metodą usta - usta i masaż serca
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Spawanie
S-018 Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac spawalniczych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-136 Instrukcja BHP na stanowisku spawania i cęcia metali
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-137 Instrukcja BHP na stanowisku pracy - spawacz w osłonie gazów
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-138 Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-139 Instrukcja BHP przy spawaniu elektrycznym
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Stacje paliw
S-094 Instrukcja BHP gaszeniu pożaru przy pomocy gaśnicy proszkowej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-153 Instrukcja BHP dla stacji paliw
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-154 Instrukcja BHP przy napełnianiu i magazynowaniu gutli z gazem płynnym
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Szkoły i przedszkola
S-133 Instrukcja BHP przy prowadzeniu lekcji wychowania fizycznego oraz przy stosowaniu
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-134 Instrukcja BHP na placach zabaw oraz przy prowadzeniu gier i zabaw ruchowych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-140 Instrukcja BHP na boiskach sportowych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-142 Instrukcja BHP Pracownia komputerowa
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-145 Ogólna instrukcja BHP w pracowniach chemicznych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-146 Instrukcjia BHP przy ćwiczeniach z zastosowaniem kozła i skrzyni
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-149 Ogólna instrukcjia przeciwpożarowa dla szkół, internatów i innych placówek
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-300 Regulamin pracowni technicznej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-301 Regulamin pracowni chemicznej
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-302 Regulamin korzystania z sali gimnastycznej, siłowni i boiska sportowego
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-303 Instrukcja BHP korzystania z sali ćwiczeń, siłowni i boiska sportowego
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Transport
S-016 Instrukcja BHP przy transporcie ręcznym
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-032 Instrukcja BHP przenośników taśmowych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-034 Instrukcja BHP na stanowisku suwnicowego
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-066 Instrukcja BHP - Sygnały umowne w ruchu dźwignic
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-091 Instrukcja BHP przy transporcie butli z tlenem
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-106 Instrukcja BHP przy przemieszczaniu ładunków za pomocą poruszanych ręcznie wózków i taczek
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-107 Instrukcja BHP przy eksploatacji wózków widłowych z napędem silnikowym
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-121 Instrukcja BHP przy załadunku i transporcie materiałów niebezpiecznych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Warsztaty samochodowe
S-042 Instrukcja BHP dla blacharza - lakiernika samochodowego
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-071 Instrukcja BHP przy obsłudze dźwignika samochodowego dwukolumnoweg (podnośnika)
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-087 Instrukcja BHP przy użyciu aparatów natryskowych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-148 Instrukcja BHP przy obsłudze wyważarki do kół samochodowych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-150 Instrukcja BhP przy bieżnikowaniu i regeneracji opon w procesie wulkanizacji
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-151 Instrukcja BHP przy obsłudze montażownicy do kół samochodowych
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Wykazy
S-004 Wykaz prac wzbroninych młodocianym
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
S-007 Wykaz prac szczególnie uciążliwych dla zdrowia kobiet
8,13 zł netto
10,00 zł z VAT
Szyldy na drzwi
Administracja
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Ambulatorium
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Archiwum
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Biblioteka
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Biuro
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Biuro obsługi klienta
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Ciągnąć
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Dyrektor
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Dział handlowy
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Dział kadr
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Dział marketingu
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Dział techniczny
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Gabinet lekarski
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Gabinet stomatologiczny
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Gabinet USG
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Gabinet zabiegowy
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Główny księgowy
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Kancelaria
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Kasa
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Kierownik
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Kierownik produkcji
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Klasa
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Kotłownia
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Księgowość
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Kuchnia
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Magazyn
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Palarnia
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Pchać
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Piwnica
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Poczekalnia
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Pokój nauczycielski
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Pomieszczenie gospodarcze
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Pomieszczenie socjalne
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Portiernia
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Pracownia komputerowa
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Pralnia
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Prezes
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Private
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Produkcja
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Przejście służbowe
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Rejestracja
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Sala
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Sala gimnastyczna
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Sala konferencyjna
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Sala wykładowa
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Sekretariat
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Specjalista d/s BHP
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Stolarnia
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Stołówka
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Strzałka
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Suszarnia
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Świetlica
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Szatnia damska IF44
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Szatnia damska LC44
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Szatnia IF43
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Szatnia LC43
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Szatnia męska IF45
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Szatnia męska LC45
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Toaleta damska
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Toaleta IF53
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Toaleta LC53
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Toaleta męska
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Tylko dla pracowników
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Warsztat
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
WC
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
WC dla inwalidów
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
WC dla personelu
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Wejście
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Wiceprezes
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Wyjście
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Wzorcownia
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Z-ca dyrektora
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Z-ca kierownika
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Zaopatrzenie
5,45 zł netto
6,70 zł z VAT
Znaki i symbole
Budowlane
Dopuszczalne obciążenie pomostu
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Ogłoszenie. Załącznik do tablicy budowlanej
12,32 zł netto
15,15 zł z VAT
Przestyrzegaj przepisów BHP
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Tablica informacyjna
12,32 zł netto
15,15 zł z VAT
Uwaga budynek grozi zawaleniem
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Uwaga gaz
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Uwaga głębokie wykopy
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Uwaga na górze pracują
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Uwaga objazd
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Uwaga prace budowlane
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Uwaga prace na dachu
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Uwaga prace na rusztowaniu
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Uwaga prace spawalnicze
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Uwaga prace ziemne
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Uwaga przejście drugą stroną
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Uwaga przejście zabronione
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Uwaga remont
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Uwaga strefa nadmiernego hałasu
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Uwaga strefa niebezpieczna
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Uwaga strefa pracy żurawia
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Uwaga wstęp wzbroniony
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Uwaga wyjazd z budowy
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Uwaga!
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Wstęp wzbroniony teren budowy
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Ewakuacyjne
Ciągnąć, aby otworzyć
7,13 zł netto
8,77 zł z VAT
Drzwi ewakuacyjne
10,49 zł netto
12,90 zł z VAT
Drzwi ewakuacyjne
10,49 zł netto
12,90 zł z VAT
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół
11,89 zł netto
14,62 zł z VAT
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół
11,89 zł netto
14,62 zł z VAT
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę
11,89 zł netto
14,62 zł z VAT
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę
11,89 zł netto
14,62 zł z VAT
Kierunek drogi ewakuacyjnej
11,80 zł netto
14,51 zł z VAT
Kierunek drogi ewakuacyjnej
10,49 zł netto
12,90 zł z VAT
Klucz do wyjścia ewakuacyjnego
2,62 zł netto
3,22 zł z VAT
Pchać, aby otworzyć
7,13 zł netto
8,77 zł z VAT
Przesunąć w celu otwarcia
10,49 zł netto
12,90 zł z VAT
Stłuc aby uzyskać dostęp
7,13 zł netto
8,77 zł z VAT
Wyjście ewakuacyjne
17,55 zł netto
21,59 zł z VAT
Informacyjne i użytkowe
Palenie tytoniu szkodzi zdrowiu
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Alkoholu na kredyt i pod zastaw nie sprzedajemy
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Apteczka
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Apteka
1,36 zł netto
1,67 zł z VAT
Bielizna osobista nie podlega zwrotowi i wymianie
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Chronić przed upadkiem
1,03 zł netto
1,27 zł z VAT
Chronić przed wilgocią
1,03 zł netto
1,27 zł z VAT
Chwilowo nieczynne
4,54 zł netto
5,58 zł z VAT
Chwilowo nieczynne
4,54 zł netto
5,58 zł z VAT
Ciągnąć
1,03 zł netto
1,27 zł z VAT
Ciągnąć, pull
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Ciągnij
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Dopuszczalne obciążenie ...
3,39 zł netto
4,17 zł z VAT
Faktury vat wystawiamy w dniu sprzedaży
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Faktury wystawiamy na postawie paragonów
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Góra ładunku
1,03 zł netto
1,27 zł z VAT
Informacja
3,17 zł netto
3,90 zł z VAT
Inspekcja handlowa
4,54 zł netto
5,58 zł z VAT
Kawiarnia
3,17 zł netto
3,90 zł z VAT
Klucz od pomieszczenia znajduje się..
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Kosz na odpadki
3,17 zł netto
3,90 zł z VAT
Miejsce dla inwalidów na wózkach
3,17 zł netto
3,90 zł z VAT
Miejsce dla inwalidów na wózkach
1,36 zł netto
1,67 zł z VAT
Młoda para
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Młodzieży do lat 18 alkoholu nie sprzedajemy
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Młodzieży do lat 18 i osobom nie trzeźwym alkoholu nie sprzedajemy
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Młodzieży do lat 18 papierosów i wyrobów tytoniowych nie sprzedajemy
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Nie trzaskać drzwiami
1,03 zł netto
1,27 zł z VAT
Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
3,22 zł netto
3,96 zł z VAT
Niezatrudnionym wstęp wzbroniony
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Nowożeńcy
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Obiekt monitorowany
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Odzież osobista
1,03 zł netto
1,27 zł z VAT
Odzież robocza
1,03 zł netto
1,27 zł z VAT
Okazja obniżka cen
4,54 zł netto
5,58 zł z VAT
Osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Oszczędzaj światło
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Oszczędzaj wodę
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Parking dla inwalidów
3,39 zł netto
4,17 zł z VAT
Pchać
1,03 zł netto
1,27 zł z VAT
Pchać, push
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Pchnij
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Podjazd dla inwalidów
3,39 zł netto
4,17 zł z VAT
Pomieszczenie klimatyzowane
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Proszę dzwonić
1,03 zł netto
1,27 zł z VAT
Proszę pukać
1,03 zł netto
1,27 zł z VAT
Proszę zamykać drzwi
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Proszę zamykać drzwi
1,03 zł netto
1,27 zł z VAT
Proszę zamykać drzwi pomieszczenie klimatyzowane
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Prysznic
1,36 zł netto
1,67 zł z VAT
Restauracja, stołówka, jadłodajnia
3,17 zł netto
3,90 zł z VAT
Rezerwacja
4,54 zł netto
5,58 zł z VAT
Składować w co najwyżej dwóch warstwach (ilość warstw wg zamówienia Klienta)
1,03 zł netto
1,27 zł z VAT
Spożywanie alkoholu szkodzi zdrowiu
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Spożywanie alkoholu w obrębie sklepu zabronione
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Sprzedaż piwa tylko na wynos
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Sprzedaż ratalna
4,54 zł netto
5,58 zł z VAT
Szanuj zieleń
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Tabliczka do samodzielnego wpisania
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Telefon
3,17 zł netto
3,90 zł z VAT
Telefony alarmowe
3,17 zł netto
3,90 zł z VAT
Telefony alarmowe
1,03 zł netto
1,27 zł z VAT
Toaleta damska
1,36 zł netto
1,67 zł z VAT
Toaleta męska
1,36 zł netto
1,67 zł z VAT
Towar niewadliwy nie podlega zwrotowi
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Towar podaje sprzedawca
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Towar zakupiony w innym sklepie proszę zgłosić w kasie
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Urządzenie niesprawne
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Uwaga dziecko!
2,24 zł netto
2,76 zł z VAT
Uwaga obiekt monitorowany
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
WC
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Wejście
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Wejście, entrance
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Wyjście
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Wyjście , exit
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Wyjście bezpieczeństwa
1,03 zł netto
1,27 zł z VAT
Właściciel, adres
4,54 zł netto
5,58 zł z VAT
Zabrania się spożywania alkoholu zakupionego poza naszym lokalem
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Zabytek
3,39 zł netto
4,17 zł z VAT
Zachowaj czystość
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Zakaz akwizycji i handlu obnośnego
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Zaraz wracam
4,54 zł netto
5,58 zł z VAT
Zawór wodny
1,36 zł netto
1,67 zł z VAT
Zwrot naczyń
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Zwrot wat dla podróżnych
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Zwroty i reklamacje towaru bez paragonów kasowych nie będą uwzględniane
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Ładunek łatwotłukący
1,03 zł netto
1,27 zł z VAT
Nakazu
Chroń drogi oddechowe ID54
1,95 zł netto
2,40 zł z VAT
Chroń głowę ID52
1,95 zł netto
2,40 zł z VAT
Chroń oczy ID51
1,95 zł netto
2,40 zł z VAT
Chroń ręce ID56
1,95 zł netto
2,40 zł z VAT
Chroń stopy ID55
1,95 zł netto
2,40 zł z VAT
Chroń słuch
1,95 zł netto
2,40 zł z VAT
Myj ręce
1,95 zł netto
2,40 zł z VAT
Osłaniaj twarz
1,95 zł netto
2,40 zł z VAT
Przechodź w oznakowanym miejscu
1,95 zł netto
2,40 zł z VAT
Stosuj osłony
1,95 zł netto
2,40 zł z VAT
Stosuj osłony nastawne
1,95 zł netto
2,40 zł z VAT
Stosuj zamknięcia
1,95 zł netto
2,40 zł z VAT
Używaj pasów bezpieczeństwa
1,95 zł netto
2,40 zł z VAT
Używaj sygnału
1,95 zł netto
2,40 zł z VAT
Ochrony p. poż.
Alarmowy sygnalizator akustyczny
2,32 zł netto
2,85 zł z VAT
Drabina pożarowa
2,62 zł netto
3,22 zł z VAT
Droga pożarowa
3,96 zł netto
4,87 zł z VAT
Drzwi przeciwpożar.
2,62 zł netto
3,22 zł z VAT
Gaśnica
2,32 zł netto
2,85 zł z VAT
Hydrant wewnętrzny
2,62 zł netto
3,22 zł z VAT
Kier. do miejsca rozm. sprzętu pożarniczego
2,62 zł netto
3,22 zł z VAT
Kier. do miejsca rozm. sprzętu pożarniczego
2,62 zł netto
3,22 zł z VAT
Kurek główny instalacji gazowej
2,62 zł netto
3,22 zł z VAT
Nie zastawiać
2,62 zł netto
3,22 zł z VAT
Niebezpieczeństwo pożaru. Materiały utleniające.
2,62 zł netto
3,22 zł z VAT
Niebezpieczeństwo pożaru. Materiały wybuchowe.
2,62 zł netto
3,22 zł z VAT
Niebezpieczeństwo pożaru. Materiały łatwopalne.
2,62 zł netto
3,22 zł z VAT
Palenie tytoniu zabronione
2,62 zł netto
3,22 zł z VAT
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
2,62 zł netto
3,22 zł z VAT
Przeciwpożarowy zbiornik wodny
3,96 zł netto
4,87 zł z VAT
Suchy pion
2,62 zł netto
3,22 zł z VAT
Telefon do użycia w stanie zagrożenia
2,62 zł netto
3,22 zł z VAT
Uruchamianie ręczne
1,59 zł netto
1,96 zł z VAT
Zakaz gaszenia woda
2,62 zł netto
3,22 zł z VAT
Zakaz używania otwartego ognia
2,62 zł netto
3,22 zł z VAT
Zawór hydrantowy
2,62 zł netto
3,22 zł z VAT
Zestaw sprzętu pożarniczego
2,32 zł netto
2,85 zł z VAT
P. poż. i ostrzeg.
'Uwaga - nie patrzeć i nie wchodzić w wiązkę promieniowania laserowego'
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Brama pożarowa
6,15 zł netto
7,56 zł z VAT
Droga pożarowa
6,15 zł netto
7,56 zł z VAT
Kierunek ewakuacji
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Kierunek ewakuacji
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Kierunek ewakuacji
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Klapa dymowa
6,15 zł netto
7,56 zł z VAT
Nie zastawiać!
6,15 zł netto
7,56 zł z VAT
Pas fotoluminescencyjny, samoprzylepny
11,89 zł netto
14,62 zł z VAT
Pas ostrzegawczy, samoprzylepny, żółto - czarny
8,03 zł netto
9,88 zł z VAT
Praca na wysokości
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Strefa 0
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Strefa 1
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Strefa 2
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Strefa 20
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Strefa 21
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Strefa 22
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Substancja / bardzo / toksyczna
1,36 zł netto
1,67 zł z VAT
Substancja skrajnie / wysoce łatwopalna
1,36 zł netto
1,67 zł z VAT
Substancja stwarzająca zagrożenie biologiczne
1,36 zł netto
1,67 zł z VAT
Substancja szkodliwa / drażniąca
1,36 zł netto
1,67 zł z VAT
Substancja utleniająca
1,36 zł netto
1,67 zł z VAT
Substancja wybuchowa
1,36 zł netto
1,67 zł z VAT
Substancja żrąca
1,36 zł netto
1,67 zł z VAT
Substancje radioaktywne
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Taśma ostrzegawcza biało - czerwona
31,84 zł netto
39,16 zł z VAT
Taśma ostrzegawcza zółto - czarna
8,03 zł netto
9,88 zł z VAT
Uwaga grozi obcięciem palców
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Uwaga kruchy dach
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Uwaga niski strop
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Uwaga schody
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Uwaga ślisko
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Uwaga stopień
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Uwaga substancja rakotwórcza
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Uwaga substancje toksyczne
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Uwaga substancje żrące
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Uwaga szkodliwy czynnik biologiczny
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Uwaga transport poziomy
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Uwaga wiszący przedmiot
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Uwaga zawiera azbest
1,03 zł netto
1,27 zł z VAT
W razie pożaru
1,36 zł netto
1,67 zł z VAT
Wyjście na dach
6,15 zł netto
7,56 zł z VAT
Zachowaj odstęp
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Zbiornik wodny
9,74 zł netto
11,98 zł z VAT
Znak do samodzielnego wpisania
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Tabl. urz. elekt. i in.
Główny wyłącznik prądu
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Główny wyłącznik prądu
2,62 zł netto
3,22 zł z VAT
Główny wyłącznik suwnicy
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Główny zawór C.O.
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Główny zawór gazu
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Główny zawór wody
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Napięcie 230V
1,03 zł netto
1,27 zł z VAT
Napięcie 24V
1,03 zł netto
1,27 zł z VAT
Napięcie 400V
1,03 zł netto
1,27 zł z VAT
Napięcie 48V
1,03 zł netto
1,27 zł z VAT
Nie dotykać
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Nie dotykać urządzenie elektryczne
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Nie załączać
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Niebezpieczeństwo porażenia prądem
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Rozdzielnia 230V / 400V
1,03 zł netto
1,27 zł z VAT
Uwaga pod napięciem
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Uwaga urządzenie niesprawne
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Uwaga wysokie napięcie
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Wyłącznik awaryjny
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Wyłącznik dźwigu
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Wyłącznik oświetlenia
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Wyłącznik prądu
1,91 zł netto
2,35 zł z VAT
Wyłącznik prądu
2,62 zł netto
3,22 zł z VAT
Wyłączone
1,03 zł netto
1,27 zł z VAT
Załączone
1,03 zł netto
1,27 zł z VAT
Uzupełniające
Ciągnąć
4,39 zł netto
5,40 zł z VAT
Droga ewakuacyjna
11,89 zł netto
14,62 zł z VAT
EXIT wyjście
11,89 zł netto
14,62 zł z VAT
Okno ewakuacyjne
11,89 zł netto
14,62 zł z VAT
Pchać
4,39 zł netto
5,40 zł z VAT
Uwaga niski strop
9,20 zł netto
11,32 zł z VAT
Uwaga próg
9,20 zł netto
11,32 zł z VAT
Uwaga schody
9,20 zł netto
11,32 zł z VAT
Uwaga stopień
9,20 zł netto
11,32 zł z VAT
Wyjście ewakuacyjne
11,89 zł netto
14,62 zł z VAT
Wyjście ewakuacyjne dla osób na wózkach inwalidzkich
11,89 zł netto
14,62 zł z VAT
Wyjście ewakuacyjne dla osób na wózkach inwalidzkich
11,89 zł netto
14,62 zł z VAT
Zakazu i inne
Brama wjazdowa nie parkować LD47
6,15 zł netto
7,56 zł z VAT
Drzwi garażowe nie parkować LD46
6,15 zł netto
7,56 zł z VAT
Kąpiel zabroniona
6,15 zł netto
7,56 zł z VAT
Nie dotykać!
1,36 zł netto
1,67 zł z VAT
Nie palić! No smoking
4,54 zł netto
5,58 zł z VAT
Nie parkować! No parking! LD19
6,15 zł netto
7,56 zł z VAT
Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
4,16 zł netto
5,12 zł z VAT
Ogólny znak zakazu
4,16 zł netto
5,12 zł z VAT
Parking
9,74 zł netto
11,98 zł z VAT
Przewóz dzieci
4,54 zł netto
5,58 zł z VAT
Przewóz osób
4,54 zł netto
5,58 zł z VAT
Przewóz żywności
4,54 zł netto
5,58 zł z VAT
Samoobsługa
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Teren prywatny
5,35 zł netto
6,58 zł z VAT
Teren prywatny wstęp wzbroniony
9,74 zł netto
11,98 zł z VAT
Tu wolno palić
2,81 zł netto
3,46 zł z VAT
Uwaga dzieci
6,15 zł netto
7,56 zł z VAT
Uwaga wózki widłowe
9,74 zł netto
11,98 zł z VAT
UWAGA! Bramazamykana automatycznie LD73
6,15 zł netto
7,56 zł z VAT
Wysypywanie śmieci zabronione
6,15 zł netto
7,56 zł z VAT
Zakaz fotografowania
4,16 zł netto
5,12 zł z VAT
Zakaz palenia tytoniu IH16
4,20 zł netto
5,17 zł z VAT
Zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów IH16E
4,20 zł netto
5,17 zł z VAT
Zakaz palenia wyrobów tytoniowych IH16
4,20 zł netto
5,17 zł z VAT
Zakaz picia wody (woda niezdatna do picia)
4,16 zł netto
5,12 zł z VAT
Zakaz przejścia
4,16 zł netto
5,12 zł z VAT
Zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego
4,16 zł netto
5,12 zł z VAT
Zakaz uruchamiania maszyny (urządzenia)
4,16 zł netto
5,12 zł z VAT
Zakaż używania drabiny
4,16 zł netto
5,12 zł z VAT
Zakaz używania telefonów komórkowych
4,16 zł netto
5,12 zł z VAT
Zakaz wchodzenia z jedzeniem
4,16 zł netto
5,12 zł z VAT
Zakaz wchodzenia z lodami
4,16 zł netto
5,12 zł z VAT
Zakaz wjazdu
3,17 zł netto
3,90 zł z VAT
Zakaz wjazdu na rowerze
1,36 zł netto
1,67 zł z VAT
Zakaz wstępu z rowerem
4,16 zł netto
5,12 zł z VAT
Zakaz wstępu ze zwierzętami
4,16 zł netto
5,12 zł z VAT
Biurka i stoły nauczycielskie
Biurko 1-szafkowe KASIA 20
275,00 zł netto
338,25 zł z VAT
Biurko 1-szafkowe KASIA 20A
340,00 zł netto
418,20 zł z VAT
Biurko 1-szafkowe120X60x75 z szufladą na wierzchu B-11
275,46 zł netto
338,82 zł z VAT
Biurko 1-szafkowe120X60x75 z szufladą na wierzchu na nóżkach chromowych B-18
315,39 zł netto
387,93 zł z VAT
Biurko 2-szafkowe B-15
360,85 zł netto
443,85 zł z VAT
Biurko 2-szafkowe B-17
470,67 zł netto
578,92 zł z VAT
Biurko 2-szafkowe KASIA 21
393,12 zł netto
483,54 zł z VAT
Biurko 2-szafkowe KASIA 21A
479,67 zł netto
589,99 zł z VAT
biurko 2-szafkowe komputerowe z szufladą na wierzchu B-14
372,19 zł netto
457,79 zł z VAT
Biurko gabinetowe B-04
621,15 zł netto
764,01 zł z VAT
Biurko komputerowe B-16
926,48 zł netto
1 139,57 zł z VAT
Biurko komputerowe HAKER 1-os. (90x60)
241,88 zł netto
297,51 zł z VAT
Biurko komputerowe HAKER 2-os. (130x60)
286,57 zł netto
352,48 zł z VAT
Biurko komputerowe narożne MICHAŁ (stelaż metalowy)
1 214,27 zł netto
1 493,55 zł z VAT
Biurko komputerowe narożne MICHAŁ (stelaż płytowy)
921,86 zł netto
1 133,89 zł z VAT
Biurko komputerowe OLA 130
213,00 zł netto
261,99 zł z VAT
Biurko SB
396,33 zł netto
487,49 zł z VAT
Biurko SB pod komputer
436,16 zł netto
536,48 zł z VAT
Biurko SB z szufladami
465,30 zł netto
572,32 zł z VAT
Biurko z dostawką konferencyjną B-12
731,63 zł netto
899,90 zł z VAT
Kontener z drzwiczkami - 57c
123,00 zł netto
151,29 zł z VAT
Kontener z szufladami - 57b
190,00 zł netto
233,70 zł z VAT
Biurka i stoły nauczycielskie
Biurka komputerowe
Stół pod drukarkę
241,88 zł netto
297,51 zł z VAT
Biurka narożne
Biurka proste
Stolik na stelażu metalowym S-74
321,94 zł netto
395,99 zł z VAT
Stoły konferencyjne
Stół BELFER L1300 konferencyjny
267,14 zł netto
328,58 zł z VAT
Stół BELFER L1800 konferencyjny
315,92 zł netto
388,58 zł z VAT
Stół BELFER Lo650 konferencyjny - przystawka
130,17 zł netto
160,11 zł z VAT
Stół konferencyjny KLASYCZNY
833,59 zł netto
1 025,32 zł z VAT
Stół konferencyjny LEON
228,46 zł netto
281,01 zł z VAT
Stół konferencyjny PODKOWA
3 377,46 zł netto
4 154,28 zł z VAT
Stoły nauczycielskie
Stół KASIA 19A
190,00 zł netto
233,70 zł z VAT
Stół nauczycielski JUNAK
310,85 zł netto
382,35 zł z VAT
Stół nauczycielski SB
325,43 zł netto
400,28 zł z VAT
Stół nauczycielski SB-bis
280,12 zł netto
344,55 zł z VAT
Druki ogólne
PKZP
Pu 2-31-2 Potwierdzenie zgodności wkładów i zadłużenia
1,95 zł netto
2,40 zł z VAT
Pu 2-31-7 Lista potrąceń za miesiąc ...
3,66 zł netto
4,50 zł z VAT
Druki szkolne
!!! Nowości !!!
Ewidencja obecności w środowiskowym domu samopomocy – A4 (32 str.)
8,00 zł netto
9,84 zł z VAT
Karta zapisu dziecka do przedszkola na rok szkolny …
0,33 zł netto
0,41 zł z VAT
Niebieska karta - A
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Niebieska karta - B
0,12 zł netto
0,15 zł z VAT
Niebieska karta - C
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Niebieska karta - D
0,25 zł netto
0,31 zł z VAT
Projekt edukacyjny - załącznik do arkusza ocen gimnazjum (MEN–I/39/2)
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Akty awansu zaw. n-li
Zał. Nr 1 Zaświadczenie o akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela A4 2-str.
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
Zał. Nr 2 Zaświadczenie o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego A4 2-str.
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
Zał. Nr 3 Akt nadania stopnia nauczyciela … (kontraktowego lub dyplomowanego) A4 2-str.
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
Zał. Nr 4 Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego (po egzaminie) A4 2-str.
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
Zał. Nr 5 Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego A4 2-str.
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
Zał. Nr 6 Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego A4 2-str.
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
Arkusze ocen komput.
Arkusz ocen MEN-I/37b/2
0,41 zł netto
0,50 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/39b/2
0,34 zł netto
0,42 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/40b/2
0,34 zł netto
0,42 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/42b/2
0,34 zł netto
0,42 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/44b/2
0,51 zł netto
0,63 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/45/1
0,29 zł netto
0,36 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/45b/2
0,51 zł netto
0,63 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/46/1
0,29 zł netto
0,36 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/46b/2
0,41 zł netto
0,50 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/47/2
0,34 zł netto
0,42 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/47b/2
0,34 zł netto
0,42 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/48/2
0,29 zł netto
0,36 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/49/2
0,29 zł netto
0,36 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/50/2
0,29 zł netto
0,36 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/51/2
0,29 zł netto
0,36 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/52/2
0,29 zł netto
0,36 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/52/2
0,29 zł netto
0,36 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/63m/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Arkusze ocen pisane ręcznie
Arkusz ocen MEN-I/36/1
0,51 zł netto
0,63 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/37/1
0,51 zł netto
0,63 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/37a/2
0,41 zł netto
0,50 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/38/2
0,34 zł netto
0,42 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/39/2
0,34 zł netto
0,42 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/39a/2
0,29 zł netto
0,36 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/40/2
0,34 zł netto
0,42 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/40a/2
0,29 zł netto
0,36 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/41/2
0,34 zł netto
0,42 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/42/2
0,34 zł netto
0,42 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/42a/2
0,29 zł netto
0,36 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/43/2
0,34 zł netto
0,42 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/44/2
0,34 zł netto
0,42 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/44a/2
0,34 zł netto
0,42 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/45a/2
0,34 zł netto
0,42 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/46a/2
0,34 zł netto
0,42 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/47/2
0,34 zł netto
0,42 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/47a/2
0,34 zł netto
0,42 zł z VAT
Arkusz ocen MEN-I/53b/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Arkusze ocen - zbiór (II/163)
0,14 zł netto
0,17 zł z VAT
Księga arkuszy ocen
2,24 zł netto
2,76 zł z VAT
Biblioteka
Arkusz kontroli PU-B-171
0,31 zł netto
0,38 zł z VAT
Karta akcesyjna dwumiesięcznika (karton) B-115
0,08 zł netto
0,10 zł z VAT
Karta akcesyjna dwutygodnika (karton) B-113
0,08 zł netto
0,10 zł z VAT
Karta akcesyjna dziennika (karton) B-111
0,08 zł netto
0,10 zł z VAT
Karta akcesyjna kwartalnika (karton) B-116
0,08 zł netto
0,10 zł z VAT
Karta akcesyjna miesięcznika (karton) B-114
0,08 zł netto
0,10 zł z VAT
Karta akcesyjna tygodnika (karton) B-112
0,08 zł netto
0,10 zł z VAT
Karta biblioteczna (karton) B-191
0,08 zł netto
0,10 zł z VAT
Karta biblioteczna (karton) B-192
0,08 zł netto
0,10 zł z VAT
Karta czytelnika
0,12 zł netto
0,15 zł z VAT
Karta katalogowa PU-B-143/144
0,08 zł netto
0,10 zł z VAT
Karta książki PU-B-170
0,08 zł netto
0,10 zł z VAT
Kieszonka do karty czytelnika A6
1,02 zł netto
1,25 zł z VAT
Kieszonka do karty książki A7
0,85 zł netto
1,05 zł z VAT
Kontrola wypożyczeń PU-B-180
0,11 zł netto
0,14 zł z VAT
Księga inwentarzowa księgozbioru (karton)
4,64 zł netto
5,71 zł z VAT
Księga inwentarzowa księgozbioru (twarda oprawa) (100 k.)
11,20 zł netto
13,78 zł z VAT
Księga inwentarzowa księgozbioru (twarda oprawa) (200 k.)
21,25 zł netto
26,14 zł z VAT
Protokół komisji B-125
0,18 zł netto
0,22 zł z VAT
Rejestr przybytków biblioteki B-121a
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
Rejestr ubytków biblioteki
4,64 zł netto
5,71 zł z VAT
Rewers wypożyczeń B-181
1,80 zł netto
2,21 zł z VAT
Upomnienie (karton) B-173
0,12 zł netto
0,15 zł z VAT
Załącznik do protokołu skontrum PU-B-162
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
Druki mater.-rozrach.
Dziennik żywieniowy przedszkola V/1
6,46 zł netto
7,95 zł z VAT
Księga kasowa placówki wypoczynku dzieci i młodzieży V/5 A5
3,23 zł netto
3,97 zł z VAT
V/2 Karta odzieżowa wychowanka
0,42 zł netto
0,52 zł z VAT
V/3 Księga materiałowa placówki wczasów
4,25 zł netto
5,23 zł z VAT
V/4 Zapotrzebowanie żywnościowe
3,23 zł netto
3,97 zł z VAT
V/9 Karta wycieczki
0,12 zł netto
0,15 zł z VAT
Dyplomy dla kolegiów i n-li
Dzienniki
Dziennik biblioteki publicznej (karton) A4/52 str.
5,10 zł netto
6,27 zł z VAT
Dziennik biblioteki szkolnej I/8 A4/52 str.
5,10 zł netto
6,27 zł z VAT
Dziennik indywidualnego nauczania
3,15 zł netto
3,87 zł z VAT
Dziennik innych zajęć
3,17 zł netto
3,90 zł z VAT
Dziennik internatu I/31 A4/74 str.
10,85 zł netto
13,35 zł z VAT
Dziennik kl. I-III lekcyjny szkoły podstawowej I/02 z peselem INTRODRUK
12,64 zł netto
15,55 zł z VAT
Dziennik lekcyjny dla szkół zawodowych I/04
9,63 zł netto
11,84 zł z VAT
Dziennik lekcyjny I/02a wczesnoszkolny dla klas I-III szkoły podstawowej z rozbudowanymi działami dot. oceny osiągnięć uczniów z poszczególnych działów edukacji z peselem INTRODRUK
11,31 zł netto
13,91 zł z VAT
Dziennik lekcyjny I/2 dla klas I-III szkoły podstawowej – układ na stronie – wszystkie edukacje dla jednego ucznia (twarda oprawa) INTRODRUK A4/140 str.
13,10 zł netto
16,11 zł z VAT
Dziennik lekcyjny I/3 11-godzinny INTRODRUK
11,31 zł netto
13,91 zł z VAT
Dziennik lekcyjny I/3 8-godzinny 6-dniowy INTRODRUK
13,05 zł netto
16,05 zł z VAT
Dziennik lekcyjny I/3 8-godzinny INTRODRUK
11,31 zł netto
13,91 zł z VAT
Dziennik placówki wypoczynku I/09 A4
2,40 zł netto
2,95 zł z VAT
Dziennik przeprowadzonych zajęć karta rowerową A4/36 str.
4,50 zł netto
5,54 zł z VAT
Dziennik szkoły zaocznej (stary) I/7 A4/80 str.
13,05 zł netto
16,05 zł z VAT
Dziennik wychowawcy (twarda oprawa) A4 77 str.
10,50 zł netto
12,92 zł z VAT
Dziennik zajęć (dawny dziennik zajęć wychowawczych) – zmiana nazwy I/5 A4 79 str.
7,40 zł netto
9,10 zł z VAT
Dziennik zajęć dodatkowych i kursów I/06 A4/32 str.
2,98 zł netto
3,67 zł z VAT
dziennik zajęć doradcy zawodowego (twarda oprawa) A4
10,50 zł netto
12,92 zł z VAT
Dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych
4,72 zł netto
5,81 zł z VAT
Dziennik zajęć i organizacji wczesnego wspomagania GRUPY (miękka oprawa) A4/36 str.
3,75 zł netto
4,61 zł z VAT
Dziennik zajęć i organizacji wczesnego wspomagania indywidualnych (miękka oprawa) A4/28 str.
3,75 zł netto
4,61 zł z VAT
Dziennik zajęć logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych A4/48 str.
4,50 zł netto
5,54 zł z VAT
dziennik zajęć nauczyciela – godziny dodatkowe (miękka oprawa) A4
2,98 zł netto
3,67 zł z VAT
Dziennik zajęć pedagoga i psychologa szkolnego I/10 A4/100 str.
10,15 zł netto
12,48 zł z VAT
Dziennik zajęć przedszkola I/01 160 str.
11,60 zł netto
14,27 zł z VAT
Dziennik zajęć przedszkola I/01 188 str.
16,10 zł netto
19,80 zł z VAT
Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych A4/24 str.
3,75 zł netto
4,61 zł z VAT
Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołu A4/56 str.
4,50 zł netto
5,54 zł z VAT
Dziennik zajęć świetlicy szkolnej (twarda oprawa) A4/116 str.
10,88 zł netto
13,38 zł z VAT
Dziennik zajęć szkoły stacjonarnej (dawny dziennik szkoły zawodowej – zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej dla dorosłych) A4
13,05 zł netto
16,05 zł z VAT
Dziennik zajęć szkoły zaocznej (z listami obecności – podpisy słuchaczy) A4/192 str.
13,05 zł netto
16,05 zł z VAT
Dziennik zajęć zespołu korekcyjno-wyrównawczego
3,15 zł netto
3,87 zł z VAT
Księga ewidencji dzieci (do końca szkoły podstawowej) (twarda oprawa – albumowo) A4
11,62 zł netto
14,29 zł z VAT
Księga ewidencji dzieci i młodzieży (gimnazjum i wyżej) (twarda oprawa – albumowo) A4
11,25 zł netto
13,84 zł z VAT
Zeszyt obserwacji A4/32 str.
4,20 zł netto
5,17 zł z VAT
Ewidencja
Ewidencja ilościowa (twarda oprawa)
13,60 zł netto
16,73 zł z VAT
IV/33 Skierowanie
0,07 zł netto
0,09 zł z VAT
IV/35 Wkładka do dziennika lekcyjnego
0,20 zł netto
0,25 zł z VAT
IV/36 Karta indywidualnych zajęć praktycznych
0,20 zł netto
0,25 zł z VAT
IV/37 Plan przejścia uczniów i młodocianych pracowników przez działy szkoleniowe
0,20 zł netto
0,25 zł z VAT
Rejestr wydanych dyplomów i świadectw A4 miękka oprawa
7,20 zł netto
8,86 zł z VAT
Indeksy
Indeks MEN-I/34/2
2,04 zł netto
2,51 zł z VAT
Indeks MEN-I/35/2
2,12 zł netto
2,61 zł z VAT
Indeks MEN-I/48/2
2,04 zł netto
2,51 zł z VAT
Indeks MEN-I/49/2
2,12 zł netto
2,61 zł z VAT
Inf. o got. nauki w szk.podst.
Informacja MEN-I/75/2
0,29 zł netto
0,36 zł z VAT
Inne
Arkusz spisu z natury A4 samokopia
11,90 zł netto
14,64 zł z VAT
Arkusz spisu z natury A4x2 offset
0,27 zł netto
0,33 zł z VAT
Bony obiadowe A6
0,12 zł netto
0,15 zł z VAT
Faktura VAT 2/3 A4
7,65 zł netto
9,41 zł z VAT
Faktura VAT A4 samokopia
11,90 zł netto
14,64 zł z VAT
Karta ewidencji czasu pracy - miesięczna A4 karton
0,34 zł netto
0,42 zł z VAT
Karta ewidencji czasu pracy - roczna A4 karton
0,34 zł netto
0,42 zł z VAT
Karta indywidualnych potrzeb ucznia A4 4 str.
0,34 zł netto
0,42 zł z VAT
Karta kontowa materiałowa ilościowo-wartościowa KTM A5 karton
0,24 zł netto
0,30 zł z VAT
Karta statystyczna wypadku A4 (2 str.)
0,24 zł netto
0,30 zł z VAT
Karta urlopowa A6 bloczek off.
1,87 zł netto
2,30 zł z VAT
Kartoteka do PKZP A5 karton
0,24 zł netto
0,30 zł z VAT
Kartoteka ilościowo-wartościowa Gm-130
0,24 zł netto
0,30 zł z VAT
Kartoteka odpłatności za przedszkole A4
0,34 zł netto
0,42 zł z VAT
Kartoteka urlopowa A5 karton
0,24 zł netto
0,30 zł z VAT
Karty wynagrodzeń pracowników budżetowych A4 karton
0,34 zł netto
0,42 zł z VAT
Kasa przyjmie KP A6 bl. samokop.
2,72 zł netto
3,35 zł z VAT
Kasa wypłaci KW A6 bl. samokop.
2,72 zł netto
3,35 zł z VAT
Kwestionariusz osobowy dla pracownika A4 bloczek
7,65 zł netto
9,41 zł z VAT
Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie A4 bloczek
7,65 zł netto
9,41 zł z VAT
Kwitariusz przychodowy A4
12,16 zł netto
14,96 zł z VAT
Kwitariusz przychodowy A5
8,00 zł netto
9,84 zł z VAT
Lista obecności A4 bloczek off.
7,65 zł netto
9,41 zł z VAT
Magazyn przyjmie A5 samokopia
6,12 zł netto
7,53 zł z VAT
Magazyn wyda A5 samokopia
6,12 zł netto
7,53 zł z VAT
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania A4 x 2
0,24 zł netto
0,30 zł z VAT
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego A4 x 2
0,24 zł netto
0,30 zł z VAT
Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zespołowych/indywidualnych A4 x 2
0,24 zł netto
0,30 zł z VAT
Osiągnięcia edukacyjne ucznia kl. … A4 2 str.
0,24 zł netto
0,30 zł z VAT
Podanie o przyjęcie do gimnazjum A4
0,24 zł netto
0,30 zł z VAT
Podanie o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych A3
0,31 zł netto
0,38 zł z VAT
Polecenie przelewu - podatki A6 bl. samokopiujący
2,72 zł netto
3,35 zł z VAT
Polecenie przelewu - ZUS A6 bl. samokopiujący
2,72 zł netto
3,35 zł z VAT
Polecenie przelewu A6 bl. samokopiujący
2,72 zł netto
3,35 zł z VAT
Polecenie przelewu do drukarek komputerowych
0,22 zł netto
0,27 zł z VAT
Polecenie wyjazdu służbowego A5 bloczek offset
4,25 zł netto
5,23 zł z VAT
Potwierdzenie zmiany stanowiska - uposażenia A6 bloczek offset
1,87 zł netto
2,30 zł z VAT
Pracownicza książeczka zdrowia A6
2,55 zł netto
3,14 zł z VAT
Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku A3 offset
0,68 zł netto
0,84 zł z VAT
Rachunek uproszczony A5
6,12 zł netto
7,53 zł z VAT
Rachunek uproszczony A6
2,72 zł netto
3,35 zł z VAT
Roczna karta ewidencji obecności w pracy A5 karton
0,24 zł netto
0,30 zł z VAT
Rozliczenie godzin ponadwymiarowych A6 offset
0,08 zł netto
0,10 zł z VAT
Rozliczenie zaliczki A6 bloczek offset
1,87 zł netto
2,30 zł z VAT
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia A4 bloczek offset
7,65 zł netto
9,41 zł z VAT
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem A4 bloczek offset
7,65 zł netto
9,41 zł z VAT
Rozwiązanie umowy o prace-skrócony okres wypowiedzenia A4 bloczek offset
7,65 zł netto
9,41 zł z VAT
Świadectwo pracy A4 bloczek offset
7,65 zł netto
9,41 zł z VAT
Teczka akt osobowych - oprawa karton A4
3,40 zł netto
4,18 zł z VAT
Teczka akt osobowych - oprawa twarda A4
11,90 zł netto
14,64 zł z VAT
Teczka do dokumentów - wiązana A4
1,19 zł netto
1,46 zł z VAT
Umowa o dzieło A4 samokopia
11,90 zł netto
14,64 zł z VAT
Umowa o pracę dla nauczycieli A4 bloczek offset
7,65 zł netto
9,41 zł z VAT
Umowa zlecenie A4 samokopia
11,90 zł netto
14,64 zł z VAT
Upoważnienie A6 bloczek offset
1,87 zł netto
2,30 zł z VAT
Wniosek o pożyczkę A6 offset
2,55 zł netto
3,14 zł z VAT
Wniosek o zaliczkę A6 offset
1,87 zł netto
2,30 zł z VAT
Wypowiedzenie warunków umowy o pracę A4 bloczek offset
7,65 zł netto
9,41 zł z VAT
Zaświadczenie o zatrudnieniu A6 bloczek off.
1,87 zł netto
2,30 zł z VAT
Zaświadczenie uczniowskie (potwierdzenie, że jest uczniem) A6 bloczek off.
1,87 zł netto
2,30 zł z VAT
Zawiadomienie dla WKU A4
0,24 zł netto
0,30 zł z VAT
Zeszyt kontaktów z rodzicami (miękka oprawa) A5 32 str.
2,89 zł netto
3,55 zł z VAT
Karta - rower, motorower
Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową VI/28 A4 1 str.
0,14 zł netto
0,17 zł z VAT
Karta rowerowa
0,20 zł netto
0,25 zł z VAT
Księgi, rejestry, dzienniki
Dzienniczek nauczyciela wychowania fizycznego
8,00 zł netto
9,84 zł z VAT
Dzienniczek praktycznej nauki zawodu
4,00 zł netto
4,92 zł z VAT
Dziennik budowy 68 k.
11,20 zł netto
13,78 zł z VAT
Dziennik budowy 28 k.
10,24 zł netto
12,60 zł z VAT
Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów (oprawa twarda) PUWKT-102
10,91 zł netto
13,42 zł z VAT
Dziennik ewidencyjny - kancelarie tajne A4
11,20 zł netto
13,78 zł z VAT
Dziennik ewidencyjny A4
11,20 zł netto
13,78 zł z VAT
Dziennik korespondencyjny A4/100 k.
11,20 zł netto
13,78 zł z VAT
Dziennik korespondencyjny A4/200 k.
20,16 zł netto
24,80 zł z VAT
Dziennik praktyki zawodowej A5 36 str.
3,20 zł netto
3,94 zł z VAT
Dziennik wykonanych dokumentów - kancelaria tajna
11,11 zł netto
13,67 zł z VAT
Dziennik zajęć środowiskowego domu samopomocy – (twarda oprawa) A4(122 str.)
11,20 zł netto
13,78 zł z VAT
Ewidencja wydanych delegacji A4/96 k.
11,20 zł netto
13,78 zł z VAT
Ewidencja wydanych zaświadczeń A4/96 str.
19,20 zł netto
23,62 zł z VAT
Kronika (twarda oprawa) A3/120 k.
108,80 zł netto
133,82 zł z VAT
Kronika (twarda oprawa) A4/120 k.
35,20 zł netto
43,30 zł z VAT
Książka ewidencji amunicji (miękka oprawa) A4/50 k.
7,68 zł netto
9,45 zł z VAT
Książka ewidencji broni (miękka oprawa) A4/50 k.
7,68 zł netto
9,45 zł z VAT
Książka kontroli (twarda oprawa) A4/96 k.
11,20 zł netto
13,78 zł z VAT
Książka kontroli przedsiębiorcy
8,08 zł netto
9,94 zł z VAT
Książka kontroli sanitarnej A5
2,88 zł netto
3,54 zł z VAT
Książka meldunkowa (tw.opr.) A4/96 k.
12,80 zł netto
15,74 zł z VAT
Książka obiektu budowlanego A4/74 k.
6,56 zł netto
8,07 zł z VAT
Książka obmiaru robót A4/60 k.
8,24 zł netto
10,14 zł z VAT
Książka protokołów rady pedagogicznej (twarda oprawa) A4 (200 k.)
20,47 zł netto
25,18 zł z VAT
Książka protokołów Rady Rodziców (twarda oprawa) A4 (200 k.)
21,84 zł netto
26,86 zł z VAT
Książka przychodów i rozchodów Rady Rodziców (twarda oprawa) A4 (96 k.)
11,20 zł netto
13,78 zł z VAT
Książka uzyskiwanych stopni awansu zawod. nauczycieli (twarda oprawa) A4 (200 k.)
20,16 zł netto
24,80 zł z VAT
Książka wydawania-przyjmowania amunicji (miękka oprawa) A4/50 k.
7,68 zł netto
9,45 zł z VAT
Książka wydawania-przyjmowania broni (miękka oprawa) A4/50 k.
7,68 zł netto
9,45 zł z VAT
Książka zdawczo-odbiorcza kluczy A4
11,20 zł netto
13,78 zł z VAT
Księga absolwentów (twarda oprawa) A4
21,84 zł netto
26,86 zł z VAT
Księga absolwentów szkoły zawodowej (twarda oprawa) A4/200 k.
12,80 zł netto
15,74 zł z VAT
Księga doręczeń przesyłek miejscowych (kancelaria tajna) A4/26 k.
11,20 zł netto
13,78 zł z VAT
Księga druków ścisłego zarachowania (miękka kartonowa) A4/40 k.
7,68 zł netto
9,45 zł z VAT
Księga ewidencji osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego A4/96 k.
9,20 zł netto
11,32 zł z VAT
Księga ewidencji osób przystępujących do egzaminu na tytuł mistrza A4/96 k.
11,20 zł netto
13,78 zł z VAT
Księga ewidencji osób przystępujących do egzaminu na tytuł zawodowy A4/96 k.
11,20 zł netto
13,78 zł z VAT
Księga inwentarzowa (twarda kartonowa) A4/200 k.
20,00 zł netto
24,60 zł z VAT
Księga inwentarzowa (twarda oprawa) A4/100 k.
11,20 zł netto
13,78 zł z VAT
Księga kasowa A4 (96 str.)
11,20 zł netto
13,78 zł z VAT
Księga pamiątkowa A3/120 k.
108,80 zł netto
133,82 zł z VAT
Księga środków trwałych (oprawa kartonowa) A4/80 k.
6,40 zł netto
7,87 zł z VAT
Księga uchwał Rady Pedagogicznej A4/200 k.
20,16 zł netto
24,80 zł z VAT
Księga uchwał Rady Rodziców A4/200 k.
20,16 zł netto
24,80 zł z VAT
Księga uczniów-słuchaczy (dawna Księga uczniów studentów) A4
11,20 zł netto
13,78 zł z VAT
Księga wychowanków (twarda oprawa) A4/94 str.
10,50 zł netto
12,92 zł z VAT
Księga zarządzeń tw. opr. A4/96 k.
11,20 zł netto
13,78 zł z VAT
Księga zastępstw (twarda oprawa) A4/200 k.
20,16 zł netto
24,80 zł z VAT
Księga złota (twarda oprawa) A3/120 k.
108,80 zł netto
133,82 zł z VAT
Paszport techniczny A5 (16 str.)
2,40 zł netto
2,95 zł z VAT
Paszport techniczny A5 (36 str.)
4,00 zł netto
4,92 zł z VAT
Protokoły Rady Rodziców
21,84 zł netto
26,86 zł z VAT
Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego n-li A4/98 k.
11,20 zł netto
13,78 zł z VAT
Rejestr dzienników, książek i teczek – kancelarii tajnej A4
11,20 zł netto
13,78 zł z VAT
Rejestr nieobecności w pracy (twarda oprawa) A4/96 k.
11,20 zł netto
13,78 zł z VAT
Rejestr przesyłek wpływających (twarda oprawa) A4 104 str.
11,20 zł netto
13,78 zł z VAT
Rejestr przesyłek wychodzących (twarda oprawa) A4 104 str.
11,20 zł netto
13,78 zł z VAT
Rejestr skarg i wniosków A4/100 k.
11,20 zł netto
13,78 zł z VAT
Rejestr szkoleń A4 100 str.
11,20 zł netto
13,78 zł z VAT
Rejestr upoważnień i pełnomocnictw A4 100 str.
11,20 zł netto
13,78 zł z VAT
Rejestr wejść i wyjść A4/96 k.
11,20 zł netto
13,78 zł z VAT
Rejestr wydanych dyplomów zawodowych A4/96 k.
11,20 zł netto
13,78 zł z VAT
Rejestr wydanych indeksów
11,20 zł netto
13,78 zł z VAT
Rejestr wydanych legitymacji
11,20 zł netto
13,78 zł z VAT
Rejestr wydanych legitymacji służbowych nauczyciela
7,20 zł netto
8,86 zł z VAT
Rejestr wydanych świadectw (twarda oprawa) A4/96 k.
9,25 zł netto
11,38 zł z VAT
Rejestr wydanych świadectw zawodowych A4/96 k.
11,20 zł netto
13,78 zł z VAT
Rejestr wydanych zaświadczeń (twarda oprawa) A4/96 k.
11,20 zł netto
13,78 zł z VAT
Rejestr wypadków przy pracy A4 karton/80 str.
7,20 zł netto
8,86 zł z VAT
Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy A4/32 str.
4,80 zł netto
5,90 zł z VAT
Rejestr zatrudnionych nauczycieli (tw.opr.) A4/96 k.
11,20 zł netto
13,78 zł z VAT
Rejestr zatrudnionych pracowników tw. opr. A4 ks. 96 k.
9,58 zł netto
11,78 zł z VAT
Szkolny rejestr druków ścisłego zarachowania (oprawa kartonowa) A4/40 str.
7,68 zł netto
9,45 zł z VAT
Szkolny rejestr rozrachunku świadectw (oprawa kartonowa) A4/40 str.
7,68 zł netto
9,45 zł z VAT
Zeszyt zajęć praktycznych A5
2,88 zł netto
3,54 zł z VAT
Legitymacje
Gilosz A4 różowy do legitymacji szkolnych MEN-I/1 bez rewersu
0,65 zł netto
0,80 zł z VAT
Gilosz A4 różowy do legitymacji szkolnych MEN-I/1 z rewersem
0,98 zł netto
1,21 zł z VAT
Legitymacja MEN-I/1
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
Legitymacja MEN-I/2
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
Legitymacja MEN-I/3-N
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
Legitymacja MEN-I/4-N
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
Legitymacja MEN-I/5
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
Legitymacja MEN-II/183
1,70 zł netto
2,09 zł z VAT
Zaświadczenie MI/2002
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
Organizacja
VI/11 Arkusz organizacyjny kolegiów nauczycielskich i nauczycielskiego kolegium języków obcych wzór MEN-VI/11 i MEN-VI/11a stanowią komplet A4 (8 str.)
0,54 zł netto
0,66 zł z VAT
EN-6 Sprawozdanie o wypadków A4
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
Organizacja oddziału przedszkolnego w szkoły podstawowej nr .............(nowy)
0,30 zł netto
0,37 zł z VAT
Tygodniowy plan zajęć A1
1,70 zł netto
2,09 zł z VAT
Tygodniowy plan zajęć A2
0,76 zł netto
0,93 zł z VAT
VI/1 Arkusz organizacji szkoły podstawowej A3
0,34 zł netto
0,42 zł z VAT
VI/11a plan nauczania kolegium nauczycielskiego i nauczycielskiego kolegium języków obcych wzór MEN-VI/11 i MEN-VI/11a stanowią komplet A4 (4 str.)
0,54 zł netto
0,66 zł z VAT
VI/13 Arkusz organizacyjny bursy i internatu A5
0,14 zł netto
0,17 zł z VAT
VI/14 Przydział czynności nauczycieli, arkusz zatrudnienia nauczycieli praktycznej nauki zawodu, dla szkół zatrudniających do 45 nauczycieli A3
0,34 zł netto
0,42 zł z VAT
VI/15 Przydział czynności nauczycieli A2
0,63 zł netto
0,77 zł z VAT
VI/16 Przydział czynności nauczycieli w szkole zaocznej A2
0,63 zł netto
0,77 zł z VAT
VI/17 Zawiadomienie o przekazaniu ucznia (karton), wypełnia szkoła podstawowa przekazująca ucznia do innej szkoły A5
0,22 zł netto
0,27 zł z VAT
VI/18 Zawiadomienie o zameldowaniu dziecka A6
0,07 zł netto
0,09 zł z VAT
VI/19 Zawiadomienie o przyjęciu dziecka (karton), wypełniają szkoły podstawowe przyjmujące uczniów zamieszkałych w obwodach innych szkół A6
0,12 zł netto
0,15 zł z VAT
VI/1a Przydział przedmiotów nauczania SP
0,34 zł netto
0,42 zł z VAT
VI/20 Karta kwalifikacyjna obiektu, wypełniają komisje kwalifikacyjne obiektu (na kolonie, biwak, obóz, wczasy w mieście, półkolonie) – DzU nr 12/97, poz. 67 A4 (2 str.)
0,34 zł netto
0,42 zł z VAT
VI/24 Imienny wykaz dzieci, które kończą 6 lat życia; sporządza terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego dla odpowiednich szkół A4
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
VI/25 Karta oceny pracy, dokument do akt osob. nauczyciela (rozp. MEN z 2.11.2000 r.) A4
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
VI/27 Arkusz organizacji poradni – dla poradni psycholog.-pedagog. i poradni specjalistycznych A4
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
VI/2G Organizacja gimnazjum
0,63 zł netto
0,77 zł z VAT
VI/2LO Organizacja liceum ogólnokształcącego A2
0,63 zł netto
0,77 zł z VAT
VI/2LP Organizacja liceum profilowanego A2
0,63 zł netto
0,77 zł z VAT
VI/2SP Organizacja szkoły podstawowej A2
0,63 zł netto
0,77 zł z VAT
VI/5SSZ Organizacja średniej szkoły zawodowej A2
0,63 zł netto
0,77 zł z VAT
VI/5ZSZ Organizacja zasadniczej szkoły zawodowej A2
0,63 zł netto
0,77 zł z VAT
VI/6 Organizacja szkoły specjalnej A2
0,63 zł netto
0,77 zł z VAT
VI/7 Organizacja domu dziecka A3
0,34 zł netto
0,42 zł z VAT
VI/8 Organizacja przedszkola A4 (4 str.)
0,30 zł netto
0,37 zł z VAT
VI/9 Organizacja placówki wychowania pozaszkolnego A4 (4 str)
0,34 zł netto
0,42 zł z VAT
Protokoły egzaminów
II/151 Protokoły egzaminów dotyczące tytułu robotnika wykw. lub mistrza w zawodzie
0,16 zł netto
0,20 zł z VAT
II/152 Protokoły egzaminów dotyczące tytułu robotnika wykw. bez egzaminu
0,16 zł netto
0,20 zł z VAT
Protokół egzaminu dojrzałości MEN-I/35/2
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Zbiór protokołów egzaminu dojrzałości MEN-II/36/2
0,33 zł netto
0,41 zł z VAT
Świadectwa i dyplomy
Dotyczy postępowań kwalifikacyjnych na stopnie specjalizacji zawodowej nauczyciela MEN-II/200 A4 1 str.
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
Dyplom mistrzowski IRz-II/2
0,18 zł netto
0,22 zł z VAT
Dyplom uzyskania tytułu zawodowego mistrza A4 1 str.
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
Świadectwo czeladnicze IRz-II/1
0,18 zł netto
0,22 zł z VAT
Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego MEN/77/09 A4 1 str.
0,20 zł netto
0,25 zł z VAT
Świadectwo uzyskania tytułu zawodowego A4 1 str.
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
Świadectwa szk. gilosze
gilosze do świadectw
Gilosz do świadectwa A3 4-stronny różowy
0,33 zł netto
0,41 zł z VAT
Gilosz do świadectwa A3 4-stronny różowy z wyróżnieniem
0,36 zł netto
0,44 zł z VAT
Gilosz do świadectwa A4 2-stronny
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
Gilosz do świadectwa A4 2-stronny z wyróżnieniem
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
prom. gimnazjum
Świadectwo MEN-I/09-w/2
0,22 zł netto
0,27 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/09/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/10/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/11/2
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/12-SZ/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/12a-SZ/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
prom. LO
Świadectwo MEN-I/13/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/14-w/2
0,22 zł netto
0,27 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/15-SZ/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/21a-w/2
0,22 zł netto
0,27 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/21a/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/22-SZ/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/22a-SZ/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
prom. SP
Świadectwo MEN-I/01/1
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/02-SZ/2
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/03/1
0,22 zł netto
0,27 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/03a-w/2
0,22 zł netto
0,27 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/03a/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/04-w/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/05/1
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/06/1
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/07-SZ/1
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
prom. szk. br. I st.
Świadectwo MEN-I/23/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/24-w/2
0,36 zł netto
0,44 zł z VAT
prom. szk. br. II st.
Świadectwo MEN-I/27/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
prom. szk. specj.
Świadectwo MEN-I/31/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
prom. techn.
Świadectwo MEN-I/19/2
0,36 zł netto
0,44 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/20a-w2
0,39 zł netto
0,48 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/27a-w2
0,39 zł netto
0,48 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/27a/2
0,36 zł netto
0,44 zł z VAT
prom. zas. szk. zawod.
Świadectwo MEN-I/17a-w/2
0,22 zł netto
0,27 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/17a/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
uk. gimnazjum
Świadectwo MEN-I/13b-w/2
0,22 zł netto
0,27 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/13b/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/14b/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/15b/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/16a-SZ/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
uk. LO
Świadectwo MEN-I/16/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/17-w/2
0,22 zł netto
0,27 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/18-SZ/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/23a-w/2
0,22 zł netto
0,27 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/23a/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/24-SZ/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/24a-SZ/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
uk. SP
Świadectwo MEN-I/08-SZ/2
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/08/1
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/09-w/1
0,22 zł netto
0,27 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/10/1
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/11/1
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/12/1
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
uk. szk. br. I st.
Świadectwo MEN-I/25/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/26-w/2
0,22 zł netto
0,27 zł z VAT
uk. szk. br. II st.
Świadectwo MEN-I/29/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/30-w/2
0,22 zł netto
0,27 zł z VAT
uk. szk. policealnej
Świadectwo MEN-I/33/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
uk. szk. specj.
Świadectwo MEN-I/32/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
uk. technikum
Świadectwo MEN-I/21/2
0,36 zł netto
0,44 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/22-w2
0,39 zł netto
0,48 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/28a-w2
0,39 zł netto
0,48 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/28a/2
0,36 zł netto
0,44 zł z VAT
uk. technikum uzupełn.
uk. zas. szk. zawod.
Świadectwo MEN-I/18a-w/2
0,22 zł netto
0,27 zł z VAT
Świadectwo MEN-I/18a/2
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Teczki dyplomowe
Teczka dyplomowa bez nadruku
7,88 zł netto
9,69 zł z VAT
Teczka dyplomowa z nadrukiem DYPLOM
1,79 zł netto
2,20 zł z VAT
Teczka dyplomowa z nadrukiem NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY
2,96 zł netto
3,64 zł z VAT
Teczka dyplomowa z nadrukiem ŚWIADECTWO
1,48 zł netto
1,82 zł z VAT
Teczki na świadectwa
Teczki ozdobne
Tok nauki
Decyzja w sprawie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki A4
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
IV/01 Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
IV/02 Karta dziecka 6-letniego
0,33 zł netto
0,41 zł z VAT
IV/09 Karta kwalifikacyjna – wypoczynek dzieci i młodzieży
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
IV/15 Arkusz obserwacyjno-kwalifikacyjny dziecka
0,33 zł netto
0,41 zł z VAT
IV/16 Skierowanie dziecka do placówki wychowawczej A4 (2 str.)
0,20 zł netto
0,25 zł z VAT
IV/17 Kwestionariusz A5 (2 str.)
0,12 zł netto
0,15 zł z VAT
IV/18 Protokół powypadkowy A4 (2 str.)
0,20 zł netto
0,25 zł z VAT
IV/19 Rejestr wypadków uczniów A4
7,14 zł netto
8,78 zł z VAT
IV/20 Wywiad społeczny A4 (2 str.)
0,20 zł netto
0,25 zł z VAT
Karta zapisu dziecka do przedszkola A3 (2 str.)
0,34 zł netto
0,42 zł z VAT
uk. szk. specj.
Zaśw. o obow. przedszk.
Zaświadczenie MEN-I/74
0,19 zł netto
0,23 zł z VAT
Zaświadczenia
Zaświadczenie IV/30
0,12 zł netto
0,15 zł z VAT
Zaświadczenie o ukończeniu ...............
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoret. młodocianych pracowników (gilosz zielony) A4 100/op.
0,20 zł netto
0,25 zł z VAT
Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoret. młodocianych pracowników (papier biały) A4 100/op.
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
Zaświadczenie o ukończeniu kursu (gilosz zielony) + logo UE A4 100/op.
0,37 zł netto
0,46 zł z VAT
Zaświadczenie o ukończeniu kursu (gilosz zielony) A4 100/op.
0,18 zł netto
0,22 zł z VAT
Zaświadczenie o ukończeniu kursu (papier biały) A4 100/op.
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych (gilosz zielony) A4 100/op.
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych (papier biały) A4 100/op.
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych (gilosz zielony) A4 100/op.
0,20 zł netto
0,25 zł z VAT
Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych (papier biały) A4 100/op.
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (gilosz zielony) A4 100/op.
0,20 zł netto
0,25 zł z VAT
Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (papier biały) A4 100/op.
0,17 zł netto
0,21 zł z VAT
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP (gilosz zielony) A4
0,18 zł netto
0,22 zł z VAT
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP (gilosz zielony) UE A4
0,37 zł netto
0,46 zł z VAT
Zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych
0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Dyplomy
Absolw. GIMN.
E009 Absolwent Gimnazjum (kolor granat)
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
E010 Absolwent Gimnazjum (kolor bordo)
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
E011 Absolwent (kolor granat)
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
E012 Absolwent (kolor bordo)
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
E013 Najlepszy Absolwent (kolor granat)
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
E014 Najlepszy Absolwent (kolor bordo)
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
S032 Najlepszy Absolwent
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S048 Teczka dla absolwenta gimnazjum
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S049 Teczka dla absolwenta gimnazjum
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S062 Teczka na świadectwa Absolwent Gimnazjum
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S068 Teczka na świadectwa Absolwenta Gimnazjum
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S075 Teczka Na Świadectwo Absolwenta Gimnazjum
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S078 Teczka na świadectwo Gimnazjum
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S082 Teczka Absolwenta Gimnazjum
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
W024 Absolwent Gimnazjum
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
W028 Absolwent Gimnazjum
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
W032 Absolwent Gimnazjum
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
W040 Dyplom Absolwenta Gimnazjum
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
Absolw. SZK. PODST.
B115 Absolwent Szkoły Podstawowej
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B126 Dyplom Absolwenta Szkoły Podstawowej
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B150 Dyplom Absolwenta Szkoły Podstawowej
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B171 Dyplom Absolwenta Szkoły Podstawowej
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
E007 Absolwent Szkoły Podstawowej (kolor bordo)
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
E008 Absolwent Szkoły Podstawowej (kolor granat)
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
R003 Absolwent Szkoły Podstawowej
2,28 zł netto
2,80 zł z VAT
S004 Absolwent Szkoły Podstawowej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S046 Teczka dla absolwenta szkoły podstawowej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S047 Teczka dla absolwenta szkoły podstawowej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S053 Teczka na Świadectwo dla Absolwenta Szkoły Podstawowej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S054 Teczka na Świadectwo dla Absolwenta Szkoły Podstawowej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S072 Teczka na świadectwa Absolwenta Szkoły Podstawowej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S073 Teczka na świadectwa Absolwenta Szkoły Podstawowej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
W023 Absolwent Szkoły Podstawowej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
W027 Absolwent Szkoły Podstawowej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
W031 Dyplom Absolwenta Szkoły Podstawowej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
W039 Dyplom Absolwenta Szkoły Podstawowej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
Artystyczne
A009 Dyplom artystyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A176 Dyplom za konkurs muzyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A215 Dyplom artystyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A231 Dyplom artystyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A251 Dyplom artystyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A252 Dyplom muzyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A291 Dyplom artystyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A317 Dyplom za konkurs plastyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A348 Dyplom za konkurs plastyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A391 Dyplom artystyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A392 Dyplom za konkurs plastyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A393 Dyplom za konkursy muzyczne, piosenki
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A444 Dyplom za konkurs plastyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A445 Dyplom muzyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A498 Dyplom za konkurs plastyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A499 Dyplom za konkurs artystyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A540 Dyplom za konkurs plastyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A541 Dyplom artystyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A542 Dyplom za konkurs muzyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A590 Dyplom artystyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A591 Dyplom artystyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
Birety
BB Biret Bordowy (lakierowany)
3,66 zł netto
4,50 zł z VAT
BC Biret Czerwony (lakierowany)
3,66 zł netto
4,50 zł z VAT
BCZ Biret Czarny (lakierowany)
3,66 zł netto
4,50 zł z VAT
BG Biret Granatowy (lakierowany)
3,66 zł netto
4,50 zł z VAT
BK1 Biret (lakierowany)
3,66 zł netto
4,50 zł z VAT
BK2 Biret (lakierowany)
3,66 zł netto
4,50 zł z VAT
BK3 Biret (lakierowany)
3,66 zł netto
4,50 zł z VAT
BK4 Biret (lakierowany)
3,66 zł netto
4,50 zł z VAT
BN Biret Błękitny (lakierowany)
3,66 zł netto
4,50 zł z VAT
BP Biret Pomarańczowy (lakierowany)
3,66 zł netto
4,50 zł z VAT
BZ Biret Zielony (lakierowany)
3,66 zł netto
4,50 zł z VAT
BZ Biret Zielony (matowy)
3,66 zł netto
4,50 zł z VAT
BZT Biret Żółty (lakierowany)
3,66 zł netto
4,50 zł z VAT
Dedykacje do nagród
D015 Dedykacja ogólna
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D020 Dedykacja za pilność i sukcesy w nauce
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D021 Dedykacja ogólna
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D026 Dedykacja dla Absolwenta Gimnazjum
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D027 Dedykacja za zaangażowanie w życie szkoły
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D028 Dedykacja ogólna
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D029 Dedykacja ogólna
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D033 Dedykacja za wyniki w nauce
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D034 Dedykacja za wyniki w nauce
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D035 Dedykacja za osiągnięte wyniki w czytelnictwie
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D036 Dedykacja ogólna
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D037 Dedykacja za pilność i sukcesy
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D039 Dedykacja za aktywne uczestnictwo w życiu szkoły
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D040 Dedykacja dla Absolwenta Szkoły Podstawowej
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D041 Dedykacja dla Absolwenta Gimnazjum
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D044 Dedykacja za Wyniki w Nauce
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D045 Dedykacja za Wyniki w Czytelnictwie
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D046 Dedykacja ogólna
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D047 Dedykacja za pilność i sukcesy w nauce
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D048 Dedykacja za wyniki w nauce
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D049 Dedykacja ogólna
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D050 Dedykacja za wyniki w nauce
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
D051 Dedykacja za wyniki w nauce
0,57 zł netto
0,70 zł z VAT
Ekologiczne
A144 Dyplom Ekologiczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A255 Dyplom Ekologiczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A295 Dyplom Ekologiczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A394 Dyplom Ekologiczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A446 Dyplom za Konkurs Ekologiczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A497 Dyplom przyroda, ekologia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A539 Dyplom ekologia, przyroda
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A589 Dyplom ekologia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
Etui - oprawy introligatorskie
C038 Etui
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
C042 Etui na Dyplom
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
Języki obce
A374d Dyplom język angielski
1,59 zł netto
1,96 zł z VAT
A409 Dyplom język rosyjski
1,59 zł netto
1,96 zł z VAT
A426d Dyplom za konkurs język angielski
1,59 zł netto
1,96 zł z VAT
A494 Dyplom język angielski
1,59 zł netto
1,96 zł z VAT
A495 Dyplom język angielski
1,59 zł netto
1,96 zł z VAT
A537 Dyplom język angielski
1,59 zł netto
1,96 zł z VAT
A538 Dyplom język niemiecki
1,59 zł netto
1,96 zł z VAT
A586 Dyplom język angielski
1,59 zł netto
1,96 zł z VAT
A587 Dyplom język angielski
1,59 zł netto
1,96 zł z VAT
A646 Dyplom język angielski
1,59 zł netto
1,96 zł z VAT
A648 Dyplom język francuski
1,59 zł netto
1,96 zł z VAT
A649 Dyplom język rosyjski
1,59 zł netto
1,96 zł z VAT
A650 Dyplom język włoski
1,59 zł netto
1,96 zł z VAT
A651 Dyplom język hiszpański
1,59 zł netto
1,96 zł z VAT
A728 Dyplom język angielski
1,59 zł netto
1,96 zł z VAT
A750 Dyplom język angielski
1,59 zł netto
1,96 zł z VAT
AD66 Dyplom Konkurs piosenki angielskiej
1,59 zł netto
1,96 zł z VAT
CR017 - Dyplom język angielski (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR021 Certyfikat - język angielski (pakiet 25szt.)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
Katechizacji
A366 Dyplom Katechizacji
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A410d Dyplom Papieski
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A418d Dyplom Katechizacji
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A474 Dyplom Katechizacji
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A516 Dyplom Katechizacji
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A565 Dyplom Katechizacji
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A588 Dyplom Papieski
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A609d Dyplom Papieski
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A625 Dyplom Katechizacji
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A706 Dyplom za udział w katechizacji
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
ZN204 Przypinka „Katecheza"
2,68 zł netto
3,30 zł z VAT
ZN205 Przypinka „Katecheza"
2,68 zł netto
3,30 zł z VAT
ZN393 Przypinka Ekumeniczny wieczór biblijny
2,68 zł netto
3,30 zł z VAT
ZN400 Przypinka „Katecheza"
2,68 zł netto
3,30 zł z VAT
Listy gratulacyjne
A103 List Gratulacyjny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A268 List Gratulacyjny bez tekstu
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A339 List Gratulacyjny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A340 List Gratulacyjny bez tekstu
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A383 List Gratulacyjny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A384 List Gratulacyjny bez tekstu
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A434 List Gratulacyjny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A435 List Gratulacyjny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A436 List Gratulacyjny bez tekstu
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A473 List Gratulacyjny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A522 List Gratulacyjny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A562 List Gratulacyjny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
B068 List Gratulacyjny
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B104 List Gratulacyjny
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B119 List Gratulacyjny
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B120 List Gratulacyjny
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B130 List Gratulacyjny
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B134 List Gratulacyjny
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B144 List Gratulacyjny
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B158 List Gratulacyjny
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B162 List Gratulacyjny
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B170 List Gratulacyjny
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B188 List Gratulacyjny
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
E005 List Gratulacyjny (kolor granat)
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
E006 List Gratulacyjny (kolor bordo)
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
E007 List Gratulacyjny (kolor granat)
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
W034 List Gratulacyjny
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
W042 List Gratulacyjny
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
W044 List Gratulacyjny
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
Nagroda dyrektora
C019 Nagroda Dyrektora dla Nauczycieli
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C020 Nagroda Dyrektora dla Pracowników Obsługi
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C036 Nagroda Dyrektora dla Nauczyciela
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C037 Nagroda Dyrektora dla pracownika obsługi
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C038 Etui na dyplom (kolor bordo)
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C039 Nagroda Dyrektora dla Nauczyciela
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C040 Nagroda Dyrektora dla pracownika obsługi
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C042 Etui na dyplom (kolor granat)
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C043 Nagroda Dyrektora dla Nauczyciela
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C044 Nagroda Dyrektora dla pracownika obsługi
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C045 Nagroda Dyrektora Uniwersalna
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C046 Nagroda Dyrektora Uniwersalna
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C047 Nagroda Dyrektora Uniwersalna
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C048 Nagroda Dyrektora dla nauczyciela
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C049 Nagroda Dyrektora dla pracownika obsługi
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C050 Nagroda Dyrektora dla nauczyciela
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C051 Nagroda Dyrektora dla pracownika obsługi
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C055 Nagroda Dyrektora dla nauczyciela
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
C056 Nagroda Dyrektora dla pracownika obsługi
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
E015 Nagroda dyrektora dla pracownika obsługi (kolor granat)
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
E016 Nagroda dyrektora dla pracownika obsługi (kolor bordo)
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
Ogólne
A085 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A169 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A189 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A217 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A228 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A229 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A266 Dyplom Uniwersalny bez nadruku
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A296 Dyplom Ogólny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A297 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A307 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A319 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A354 Dyplom Ogólny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A356 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A363 Dyplom Uniwersalny bez nadruku
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A395 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A397 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A398 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A432 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A447 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A448 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A450 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A457 Dyplom Uniwersalny bez nadruku
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A467 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A500 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A501 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A502 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A503 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A511 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A512 Dyplom Uniwersalny bez nadruku
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A543 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A544 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A545 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A546 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A552 Dyplom Uniwersalny bez nadruku
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A553 Dyplom Uniwersalny bez nadruku
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A561 Dyplom Uniwersalny z godłem
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A579 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A593 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A594 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A595 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A596 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A597 Dyplom Uniwersalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
CR001 Dyplom Uniwersalny (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR002 Dyplom Uniwersalny (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR003 - Dyplom Uniwersalny (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR007 - Dyplom Uniwersalny (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR008 - Dyplom Uniwersalny (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR009 - Dyplom Uniwersalny (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR010 Dyplom Uniwersalny (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR011 - Dyplom Uniwersalny (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR012 - Dyplom Uniwersalny (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR013 - Dyplom Uniwersalny (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR014 - Dyplom Uniwersalny (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR015 - Dyplom Uniwersalny (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR016 - Dyplom Uniwersalny (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR018 - Dyplom Uniwersalny (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR019 - Dyplom Uniwersalny (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR020 - Dyplom Uniwersalny (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
Pasowania GIMNAZJUM
B099 Dyplom Pasowania Gimnazjalisty
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B114 Dyplom Pasowania Gimnazjalisty
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B125 Dyplom Pasowania Gimnazjalisty
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B139 Dyplom Pasowania Gimnazjalisty
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B149 Dyplom Pasowania Gimnazjalisty
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B166 Dyplom Pasowania Gimnazjalisty
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B189 Dyplom Pasowania Gimnazjalisty
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B209 Dyplom Pasowania Gimnazjalisty
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
F004 Dyplom Pasowania Gimnazjalisty (kolor bordo)
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
W003B Akt Pasowania Gimnazjalisty (kolor bordowy)
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
W018 Pasowanie Gimnazjalisty
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
ZST43 Zestaw na Pasowanie na gimnazjalisty
7,89 zł netto
9,70 zł z VAT
ZST44 Zestaw na Pasowanie na gimnazjalisty
7,89 zł netto
9,70 zł z VAT
ZST50 Zestaw na Pasowanie na gimnazjalisty
7,89 zł netto
9,70 zł z VAT
ZST51 Zestaw na Pasowanie na gimnazjalisty
7,89 zł netto
9,70 zł z VAT
Pasowania na czytelnika
A368 Dyplom Pasowania na Czytelnika
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A420 Dyplom Pasowania na Czytelnika
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A475 Dyplom Pasowania na Czytelnika
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A517 Dyplom Pasowania na Czytelnika
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A566 Dyplom Pasowania Czytelnika
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A673 Dyplom Pasowania Czytelnika
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
Pasowania na przedszkolaka i starszaka
A417 Dyplom Pasowania na Przedszkolaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A470 Dyplom Pasowania na Starszaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A494d Dyplom pasowania na przedszkolaka (mrówki)
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A514 Dyplom Pasowania na przedszkolaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A556 Dyplom Pasowania Starszaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A563 Dyplom Pasowania na Przedszkolaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A606 Dyplom Pasowania na Starszaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A617 Dyplom Pasowania na Przedszkolaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A618 Dyplom Pasowania na Przedszkolaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A619 Dyplom Pasowania na Przedszkolaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A620 Dyplom pasowania na przedszkolaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A670 Dyplom pasowania na starszaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A687 Dyplom pasowania na przedszkolaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A688 Dyplom pasowania na przedszkolaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A689 Dyplom pasowania na przedszkolaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A693 Dyplom pasowania na przedszkolaka (dzieci)
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A693st Dyplom pasowania na starszaka (dzieci)
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A694st Dyplom pasowania na starszaka (mrówki)
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A695d Dyplom pasowania na przedszkolaka (pszczółka)
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A695st Dyplom pasowania na starszaka (pszczółka)
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A696d Dyplom pasowania na przedszkolaka (rybki)
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A697star Dyplom pasowania na starszaka (tygrys)
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A700d Dyplom pasowania na przedszkolaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
M002 Dyplom Pasowania Przedszkolaka
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
M013 Dyplom Pasowania na Przedszkolaka
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
M019 Dyplom Pasowania na Przedszkolaka
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
P018 Dyplom Pasowania na Przedszkolaka
2,28 zł netto
2,80 zł z VAT
P021 Dyplom Pasowania Przedszkolaka
2,28 zł netto
2,80 zł z VAT
Pasowania na ucznia
A690d Dyplom Pasowania Ucznia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A691d Dyplom Pasowania Ucznia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A692d Dyplom Pasowania Ucznia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A768 Dyplom Pasowania na Ucznia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A769 Dyplom Pasowania na Uczennicę
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A770 Dyplom pasowania na ucznia patriotyczny z sową
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
AD050 Dyplom „Witaj Szkoło!"
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
B095 Dyplom Pasowania na Ucznia
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B137 Dyplom Pasowania na Ucznia
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B145 Dyplom Pasowania na Ucznia
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B157 Dyplom Pasowania na Ucznia
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B159 Dyplom Pasowania na Ucznia
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B160 Dyplom Pasowania na Ucznia
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B177 Dyplom Pasowania na Ucznia
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B180 Dyplom Pasowania na ucznia
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B192 Dyplom Pasowania na Ucznia
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B199 Dyplom Pasowania na Ucznia
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
F002 Dyplom Pasowania na ucznia (kolor bordo)
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
KSP001 Książeczka pierwszoklasisty
4,85 zł netto
5,97 zł z VAT
L001 Dyplom Pasowania na Ucznia Szkoły Podstawowej
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
M001 Dyplom Pasowania na Ucznia
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
M014 Dyplom Pasowania na Ucznia
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
M020 Dyplom Pasowania na Ucznia
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
P022 Dyplom Pasowania na Ucznia
2,28 zł netto
2,80 zł z VAT
P029 Dyplom Pasowania na Ucznia
2,28 zł netto
2,80 zł z VAT
P030 Dyplom Pasowania na Ucznia
2,28 zł netto
2,80 zł z VAT
TR001 Dyplom Pasowania Ucznia- Tornister
4,23 zł netto
5,20 zł z VAT
TR002 Dyplom Pasowania Ucznia- Tornister
4,23 zł netto
5,20 zł z VAT
TR003 Dyplom Pasowania Ucznia- Tornister
4,23 zł netto
5,20 zł z VAT
Podziękowania
A126 Dyplom za udział w pracach na rzecz szkoły
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A314 Przyjaciel Szkoły
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A335 Podziękowanie
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A336 Podziękowanie
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A425 Przyjaciel Szkoły
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A431 Podziękowanie
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A433 Podziękowanie
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A476 Podziękowanie
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A477 Podziękowanie
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A478 Podziękowanie
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A479 Podziękowanie
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A518 Podziękowanie
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A520 Podziękowanie
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A521 Dyplom Przyjaciela Szkoły
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
B097 Podziękowanie
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B123 Podziękowanie
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B127 Podziękowanie
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B128 Podziękowanie
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B142 Podziękowanie
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B154 Przyjaciel szkoły
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B155 Podziękowanie
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B161 Podziękowanie
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B164 Dyplom Przyjaciela Szkoły
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B172 Podziękowanie
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
W009 Podziękowanie
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
W033 Podziękowanie
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
W041Podziękowanie
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
W043 Podziękowanie
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
Sportowe
A145 Dyplom sportowy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A260 Dyplom sportowy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A262 Dyplom sportowy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A318 Dyplom sportowy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A361 Dyplom sportowy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A362 Dyplom sportowy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A404 Dyplom sportowy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A451 Dyplom sportowy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A452 Dyplom sportowy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A453 Dyplom sportowy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A454 Dyplom sportowy SZACHY
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A456 Dyplom sportowy PŁYWANIE
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A466 Dyplom sportowy ŻYJ ZDROWO
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A468 Dyplom sportowy TANIEC
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A469 Dyplom sportowy SZTUKI WALKI
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A504 Dyplom sportowy LEKKOATLETYKA
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A505 Dyplom sportowy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A506 Dyplom sportowy GRY ZESPOŁOWE
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A507 Dyplom sportowy BIEGI
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A509 Dyplom sportowy PIŁKA NOŻNA
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A547 Dyplom sportowy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A549 Dyplom sportowy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A550 Dyplom sportowy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A551 Dyplom sportowy PŁYWANIE
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A555 Dyplom sportowy TANIEC
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A598 Dyplom sportowy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A665 Dyplom sportowy ogólny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
CR04 - Dyplom sportowy (pakiet 25 szt.)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR05 - Dyplom sportowy (pakiet 25 szt.)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
CR06 - Dyplom sportowy (pakiet 25 szt.)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
Teczki na świadectwa i moje osiągnięcia
S006 Najlepszy Absolwent
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S026 Teczka na świadectwo - Najlepszy Absolwent
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S037 Teczka na świadectwa (granatowa)
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S060 Dyplomy i Świadectwo ukończenia klasy trzeciej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S061 Absolwent Szkoły Podstawowej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S066 Teczka z gumką na świadectwa
2,76 zł netto
3,39 zł z VAT
S067 Absolwent Szkoły Podstawowej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S077 Absolwent Szkoły Podstawowej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S081 Absolwent Szkoły Podstawowej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S084 Teczka na świadectwa (granatowa)
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
TS01 Moje Osiągnięcia
3,66 zł netto
4,50 zł z VAT
TS02 Moje Osiągnięcia
3,66 zł netto
4,50 zł z VAT
Teczki ozdobne
Teczka dyplomowa ze złoconym godłem RP
9,15 zł netto
11,25 zł z VAT
Uk. klas I-III
A427 Dyplom Ukończenia Klasy Pierwszej
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A428 Dyplom ukończenia 2 Klasy Szkoły Podstawowej
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A429 Dyplom Ukończenia Klasy Trzeciej
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A523 Dyplom ukończenia 1 klasy szkoły podstawowej
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A524 Dyplom Ukończenia 2 Klasy Szkoły Podstawowej
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A525 Dyplom ukończenia 3 klasy szkoły podstawowej
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A571 Dyplom ukończenia 1 klasy szkoły podstawowej
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A572 Dyplom ukończenia 2 klasy szkoły podstawowej
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A573 Dyplom ukończenia 3 klasy szkoły podstawowej
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A631 Dyplom ukończenia 1 klasy szkoły podstawowej
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A632 Dyplom ukończenia 2 klasy szkoły podstawowej
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A633 Dyplom ukończenia 3 klasy szkoły podstawowej
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
B085 Dyplom ukończenia 3 klasy Szkoły Podstawowej
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B131 Dyplom ukończenia 1 klasy Szkoły Podstawowej
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B132 Dyplom ukończenia 2 klasy Szkoły Podstawowej
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B133 Dyplom ukończenia 3 klasy Szkoły Podstawowej
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B151 Dyplom ukończenia 1 klasy szkoły podstawowej
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B152 Dyplom ukończenia 2 klasy szkoły podstawowej
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B153 Dyplom ukończenia 3 klasy Szkoły Podstawowej
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B165 Dyplom ukończenia 3 klasy szkoły podstawowej
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B184 Dyplom ukończenia 3 klasy Szkoły Podstawowej
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B186 Dyplom ukończenia 3 klasy Szkoły Podstawowej
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B193 Dyplom ukończenia 3 klasy Szkoły Podstawowej
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
L002 Dyplom ukończenia....
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
S057 Dyplom i Świadectwo Ukończenia Klasy Trzeciej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S069 Teczka Dyplom ukończenia 3 klasy szkoły podstawowej
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S071 Dyplom i świadectwo Ukończenia Trzeciej Klasy Szkoły Podstawowej...
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
S083 Teczka na świadectwo ukończenia klasy 3
2,60 zł netto
3,20 zł z VAT
Uk. przedszk. i zer.
A194 Dyplom Przedszkolaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A234 Dyplom Przedszkolaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A275 Dyplom Ukończenia Oddziału Zerowego
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A413 Dyplom ukończenia oddziału przedszkolnego
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A472 Dyplom Przedszkolaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A513 Dyplom Ukończenia Oddziału Przedszkolnego
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A515 Dyplom Przedszkolaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A564 Dyplom Przedszkolaka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A567 Dyplom Ukończenia Oddziału Przedszkolnego
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A605 Dyplom Ukończenia Oddziału Zerowego
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
B146 Dyplom Ukończenia Przedszkola
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B147 Dyplom Ukończenia Oddziału Przedszkolnego
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B168 Dyplom Ukończenia Przedszkola
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B169 Dyplom Ukończenia Oddziału Przedszkolnego
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B173 Dyplom Ukończenia Przedszkola
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B174 Dyplom Ukończenia Oddziału Przedszkolnego
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B175 Dyplom Ukończenia Przedszkola
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B176 Dyplom Ukończenia Przedszkola
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B178 Dyplom Ukończenia Oddziału Przedszkolnego
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
B179 Dyplom Ukończenia Oddziału Przedszkolnego
1,86 zł netto
2,29 zł z VAT
M003 Dyplom Ukończenia Zerówki
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
M005 Dyplom Ukończenia Oddziału Przedszkolnego
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
M006 Dyplom Ukończenia Oddziału Przedszkolnego
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
M007 Dyplom Ukończenia Przedszkola
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
M008 Dyplom Ukończenia Oddziału Przedszkolnego
2,85 zł netto
3,51 zł z VAT
P010 Dyplom Ukończenia Oddziału Przedszkolnego
2,28 zł netto
2,80 zł z VAT
P013 Dyplom Ukończenia Przedszkola
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
P014 Dyplom Ukończenia Oddziału Przedszkolnego
2,28 zł netto
2,80 zł z VAT
P023 Dyplom ukończenia przedszkola
2,28 zł netto
2,80 zł z VAT
P024 Dyplom Ukończenia Oddziału Przedszkolnego
2,28 zł netto
2,80 zł z VAT
P025 Dyplom Ukończenia Zerówki
2,28 zł netto
2,80 zł z VAT
Wz. Uczn. i za wyn. w nauce
A001 List Pochwalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A03 Dyplom Wzorowgo Ucznia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A100 Dyplom Wzorowego Ucznia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A101 Dyplom Wzorowego Ucznia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A128 List Pochwalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A129 Dyplom Wzorowgo Ucznia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A131 Dyplom Wzorowgo Ucznia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A160 Dyplom Wzorowego Ucznia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A165 Dyplom Wzorowego Ucznia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A198 List Pochwalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A199 Dyplom bardzo dobrego ucznia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A200 Za pilność i sukcesy w nauce
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A230 Dyplom wzorowego ucznia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A232 Dyplom bardzo dobrego ucznia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A24 Dyplom Wzorowgo Ucznia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A240 Dyplom za pilność i sukcesy w nauce
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A264 Dyplom Wzorowego Ucznia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A422 Dyplom za pilność
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A487 Dyplom wzorowego ucznia
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A488 Dyplom za wzorową frekwencję
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
Za osiągnięcia czytelnicze
A207 Dyplom za udział w konkursie czytelniczym
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A285 Dyplom za Osiągnięcie Wysokich Wyników w Czytelnictwie
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A304 Dyplom za Konkurs Czytelniczy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A342 Dyplom za osiągnięte wyniki w czytelnictwie
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A581 Dyplom za osiągnięcie wysokich wyników w Czytelnictwie
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
Za udział w konkursach
A209 Dyplom za udział w konkursie recytatorskim
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A247 Dyplom za Konkurs Recytatorski
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A250 Dyplom
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A286 Dyplom za Konkurs Ortograficzny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A343 Dyplom za udział w Konkursie Ortograficznym
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A387 Dyplom za konkurs ortograficzny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A390 Dyplom
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A408 Dyplom za konkurs literacki
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A416 Dyplom za konkurs matematyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A439 Dyplom za Konkurs Ortograficzny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A440 Dyplom za Konkurs Recytatorski
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A442 Dyplom za Konkurs z Wiedzy
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A460 Dyplom za Konkurs Matematyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A461 Dyplom za Konkurs Informatyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A490 Dyplom za konkurs recytatorski
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A491 Dyplom za Konkurs Ortograficzny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A493 Dyplom za Konkurs Recytatorski
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A496 Dyplom Papieski
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A532 Dyplom za konkurs recytatorski
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A533 Dyplom za konkurs ortograficzny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A534 Dyplom za konkurs literacki
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A535 Dyplom za konkurs historyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A536 Dyplom za konkurs recytatorski
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A554 Dyplom Unia Europejska
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A558 Dyplom Nauka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A560 Dyplom świąteczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A582 Dyplom za konkurs recytatorski
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A583 Dyplom za konkurs ortograficzny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A584 Dyplom za Konkurs Matematyczny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A585 Dyplom za konkurs recytatorski
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A588 Dyplom papieski
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A592 Dyplom regionalny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A607 Dyplom bezpieczeństwo ruchu drogowego
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A612 Dyplom nauka
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A613 Dyplom wielkanocny
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
CR018 - Dyplom z godłem (pakiet 25szt)
24,39 zł netto
30,00 zł z VAT
Za wz. frekwencję
A205 Dyplom za Wzorową Frekwencję
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A244 Dyplom za Wzorową Frekwencję
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
A385 Dyplom za Wzorową Frekwencję
1,46 zł netto
1,80 zł z VAT
Zaproszenia
Znaczki okolicznościowe
ZN1 Pasowanie na Ucznia
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN10 Przyjaciel Szkoły
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN11 Wzorowy Uczeń
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN12 - Żegnaj Zerówko
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN13 - Żegnaj Zerówko
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN16 - Absolwent Szkoły Podstawowej
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN17 - Absolwent Szkoły Podstawowej
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN18 - Absolwent Gimnazjum
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN19 - Absolwent Gimnazjum
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN2 Absolwent Szkoły Podstawowej
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN20 - Wzorowy Uczeń
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN21 - Wzorowy uczeń
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN22 - Wzorowy Uczeń
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN23 - Przyjaciel Szkoły
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN24A -Klasa IA
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN24B - Klasa IB
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN24C - Klasa IC
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN24D - Klasa ID
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN24E -Klasa IE
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN24F - Klasa IF
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN24G - Klasa IG
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN26 - Żegnaj Zerówko
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN27 - Pasowanie Przedszkolaka
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN28 - Pamiątka Ukonczenia 3klasy
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN29 - Absolwent Szkoły Podstawowej
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN30 - Absolwent Szkoły Podstawowej
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN31 - Absolwent Szkoły Podstawowej
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN32 - Absolwent Gimnazjum
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN33 - Absolwent Gimnazjum
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN34 - Wzorowy Uczeń
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN35 - Wzorowy Uczeń
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN36 - Pasowanie na Ucznia
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN4 Pożegnanie Zerówki
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN5 Żegnaj Zerówko
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN6 Przyjaciel Szkoly
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN7 Przyjaciel Szkoły
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN8 Żegnaj Zerówko
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZN9 Pasowanie na Ucznia
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
ZNO Znaczki z indywidualnym nadrukiem
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
Żłobek
Meble - akcesoria
Blat stołu uczniowskiego 1-osobowego 70 x 50 cm
33,90 zł netto
41,70 zł z VAT
Blat stołu uczniowskiego 2-osobowego 130 x 50 cm
48,47 zł netto
59,62 zł z VAT
Siedzisko + oparcie krzesła (sklejka)
34,86 zł netto
42,88 zł z VAT
Stopki do krzeseł i stołów uczniowskich
0,37 zł netto
0,46 zł z VAT
Meble - przedszkole, żłobek
Kąciki meblowe
Kącik KOSMETYCZNO-LEKARSKI
1 091,64 zł netto
1 342,72 zł z VAT
Kącik KUCHCIK
922,72 zł netto
1 134,95 zł z VAT
Kącik MECHANIK SAMOCHODOWY
586,04 zł netto
720,83 zł z VAT
Krzesła przedszkolne
krzesło SB Nr 1; 2
61,92 zł netto
76,16 zł z VAT
krzesło SB-cis Nr 1; 2
66,02 zł netto
81,20 zł z VAT
Regulowane
Krzesło szkolne Z regulowane K-02
101,31 zł netto
124,61 zł z VAT
Zwykłe
Krzesło KUBUŚ K-29 Nr 0; 1; 2; 3; 4
62,07 zł netto
76,35 zł z VAT
Krzesło SX Nr 1÷4 K-28-1
68,84 zł netto
84,67 zł z VAT
Krzesło SX Nr 7 K-28-2
71,15 zł netto
87,51 zł z VAT
Stoły przedszkolne
Stół przedszkolny 6-kątny SB
219,12 zł netto
269,52 zł z VAT
Stół przedszkolny 6-osobowy SB
120,07 zł netto
147,69 zł z VAT
Stół przedszkolny okrągły SB
219,12 zł netto
269,52 zł z VAT
Wielorozmiarowe
Stół przedszkolny wielorozmiarowy 6-kątny SM
270,91 zł netto
333,22 zł z VAT
Stół przedszkolny wielorozmiarowy prostokątny 100x75
158,15 zł netto
194,52 zł z VAT
Stół przedszkolny wielorozmiarowy prostokątny SB
162,80 zł netto
200,24 zł z VAT
Stół SB-PRIMA wielorozmiarowy 6-kątny reg. 1÷3
319,59 zł netto
393,10 zł z VAT
Stół SB-PRIMA wielorozmiarowy okrągły reg. 1÷3
319,59 zł netto
393,10 zł z VAT
Zwykłe
Stół przedszkolny prostokątny 100x75 Ø48 Nr 1÷4 S67
265,36 zł netto
326,39 zł z VAT
Stół przedszkolny SX 1-osobowy
132,77 zł netto
163,31 zł z VAT
Szafy i segmenty
Kopia Szafka DZIELONEK regał środkowy
205,28 zł netto
252,49 zł z VAT
Pojemnik Gratnella głęboki
48,98 zł netto
60,25 zł z VAT
Pojemnik Gratnella płytki
23,32 zł netto
28,68 zł z VAT
Pojemnik Gratnella średni
34,01 zł netto
41,83 zł z VAT
Regał przedszkolny GRUSZKA 160hx105x52,5 R-09
403,25 zł netto
496,00 zł z VAT
Regał przedszkolny KUCHENKA 150x120x44 R-14
402,44 zł netto
495,00 zł z VAT
Segment KASIA 01p
232,69 zł netto
286,21 zł z VAT
Segment KASIA 05p
430,31 zł netto
529,28 zł z VAT
Segment KASIA 05p/1
482,37 zł netto
593,32 zł z VAT
Segment KASIA 15p
338,14 zł netto
415,91 zł z VAT
Segment MIŚ Pa
358,45 zł netto
440,89 zł z VAT
Segment MIŚ Pb
329,31 zł netto
405,05 zł z VAT
Segment MIŚ Pc
484,73 zł netto
596,22 zł z VAT
Segment MIŚ Pd
319,62 zł netto
393,13 zł z VAT
Segment MIŚ Pe
403,14 zł netto
495,86 zł z VAT
Segment MIŚ Pf
193,32 zł netto
237,78 zł z VAT
Segment MIŚ Pg
873,30 zł netto
1 074,16 zł z VAT
Segment STOLMISIE T1A
573,43 zł netto
705,32 zł z VAT
Segment STOLMISIE TA
448,48 zł netto
551,63 zł z VAT
Segment STOLMISIE TB
479,72 zł netto
590,06 zł z VAT
Segment STOLMISIE TC
417,24 zł netto
513,21 zł z VAT
Segment STOLMISIE TD
604,67 zł netto
743,74 zł z VAT
Segment STOLMISIE TE
544,42 zł netto
669,64 zł z VAT
Segment STOLMISIE TF
774,24 zł netto
952,32 zł z VAT
Segment STOLMISIE TG
711,77 zł netto
875,48 zł z VAT
Segment STOLMISIE TH
333,57 zł netto
410,29 zł z VAT
Segment STOLMISIE TI
245,44 zł netto
301,89 zł z VAT
Szafa indywidualna ucznia CZWÓRKA
326,88 zł netto
402,06 zł z VAT
Szafa indywidualna ucznia DZIEWIĄTKA z dzwiami
738,99 zł netto
908,96 zł z VAT
Szafa indywidualna ucznia DZIEWIĄTKA z szufladami
868,72 zł netto
1 068,53 zł z VAT
Szafa indywidualna ucznia SZÓSTKA z drzwiami
490,32 zł netto
603,09 zł z VAT
Szafa indywidualna ucznia SZÓSTKA z szufladami
598,58 zł netto
736,25 zł z VAT
Szafa na akta SB
436,16 zł netto
536,48 zł z VAT
Szafka DZIELONEK regał 45
167,34 zł netto
205,83 zł z VAT
Szafka DZIELONEK regał 90
184,08 zł netto
226,42 zł z VAT
Szafka DZIELONEK regał środkowy
205,28 zł netto
252,49 zł z VAT
Szafka indywidualna 12-osobowa - front kolor
915,47 zł netto
1 126,03 zł z VAT
Szafka indywidualna 6-osobowa - front kolor
487,76 zł netto
599,94 zł z VAT
Szafka z pojemnikami Gratnella x1
213,56 zł netto
262,68 zł z VAT
Szafka z pojemnikami Gratnella x2
325,12 zł netto
399,90 zł z VAT
Szafka z pojemnikami Gratnella x3
422,88 zł netto
520,14 zł z VAT
Zestaw przedszkolny MIŚ - GÓRY
3 607,17 zł netto
4 436,82 zł z VAT
Zestaw przedszkolny MIŚ - LAS
3 977,23 zł netto
4 891,99 zł z VAT
Zestaw przedszkolny MIŚ - RAFA
3 607,17 zł netto
4 436,82 zł z VAT
Zestaw przedszkolny MIŚ - ŁĄKA
4 078,75 zł netto
5 016,86 zł z VAT
Zestaw przedszkolny Z-13 z szufladami
1 982,95 zł netto
2 439,03 zł z VAT
Szatnia
Wieszak przedszkolny 1-str. W-01
340,80 zł netto
419,18 zł z VAT
Wieszak przedszkolny 1-str. W-05
468,98 zł netto
576,85 zł z VAT
Wieszak przedszkolny 1-str. W-08
470,18 zł netto
578,32 zł z VAT
Wieszak przedszkolny 2-str. W-03
649,15 zł netto
798,45 zł z VAT
Wieszak przedszkolny KASIA p
382,09 zł netto
469,97 zł z VAT
Wieszak przedszkolny SB 1-str.
369,59 zł netto
454,60 zł z VAT
Wieszak przedszkolny SB 2-str.
546,69 zł netto
672,43 zł z VAT
Meble dla żłobków
Regał na nocniki STOLBRZEG-10
276,61 zł netto
340,23 zł z VAT
Regał na nocniki STOLBRZEG-15
377,46 zł netto
464,28 zł z VAT
Wieszak FALA
541,20 zł netto
665,68 zł z VAT
Wózek na leżaki
287,76 zł netto
353,94 zł z VAT
Meble do biblioteki
Lada biblioteczna 60606
671,03 zł netto
825,37 zł z VAT
Lada biblioteczna komputerowa 60605
671,03 zł netto
825,37 zł z VAT
Lada biblioteczna SB
727,59 zł netto
894,94 zł z VAT
Lada biblioteczna SB - przystawka
445,87 zł netto
548,42 zł z VAT
Regał metalowy 1-str., 5-półkowy na segregatory
368,15 zł netto
452,82 zł z VAT
Regał metalowy 1-str., 6-półkowy na książki
421,61 zł netto
518,58 zł z VAT
Regał metalowy 1-stronny R06 (25x25 mm)
365,64 zł netto
449,74 zł z VAT
Regał metalowy 1-stronny R10 (Φ25 mm)
365,64 zł netto
449,74 zł z VAT
Regał metalowy 2-str. 6-półkowy na książki
543,02 zł netto
667,91 zł z VAT
Regał metalowy 2-str., 5-półkowy na segregatory
475,99 zł netto
585,47 zł z VAT
Regał metalowy 2-stronny R02 (25x25 mm)
469,24 zł netto
577,17 zł z VAT
Regał metalowy 2-stronny R11 (Φ25 mm)
469,20 zł netto
577,12 zł z VAT
Regał na czasopisma metalowy
373,33 zł netto
459,20 zł z VAT
Regał na czasopisma OLA 186x80
292,68 zł netto
360,00 zł z VAT
Regał na książki ŁAŃCUT 140
290,46 zł netto
357,27 zł z VAT
Regał na książki ŁAŃCUT 190
276,62 zł netto
340,24 zł z VAT
Regał OLA 186 1-str.
232,15 zł netto
285,54 zł z VAT
Regał OLA 186 2-str.
332,00 zł netto
408,36 zł z VAT
Szafka kartotekowa biblioteczna
1 067,59 zł netto
1 313,14 zł z VAT
Meble ogrodowe
Zestawy biwakowe
Zestawy ogrodowe
Zestaw ogrodowy KLON - fotel
140,80 zł netto
173,18 zł z VAT
Zestaw ogrodowy KLON - ławka
255,20 zł netto
313,90 zł z VAT
Meble szkolne
Gabloty
Gablota aluminiowa informacyjna 100x120x10 G-04
733,28 zł netto
901,93 zł z VAT
Gablota aluminiowa informacyjna 100x170x10 G-05
882,62 zł netto
1 085,62 zł z VAT
Gablota aluminiowa informacyjna 120x100x6 - szyby przesuwne
536,59 zł netto
660,01 zł z VAT
Gablota aluminiowa informacyjna 150x100x6 - szyby przesuwne
792,68 zł netto
975,00 zł z VAT
Gablota na puchary oszklona SB
543,02 zł netto
667,91 zł z VAT
Gablota na sztandar oszklona SB
533,30 zł netto
655,96 zł z VAT
Gablota oszklona informacyjna 90x120x12 G-01
278,48 zł netto
342,53 zł z VAT
Gablota otwarta SB L160
248,20 zł netto
305,29 zł z VAT
Gablota otwarta SB L90
170,01 zł netto
209,11 zł z VAT
Krzesła
Krzesło JUNIOR Nr 1; 2; 3; 4 K32
95,37 zł netto
117,31 zł z VAT
Krzesło JUNIOR Nr 5; 6 K32-1
97,29 zł netto
119,67 zł z VAT
Krzesło JUNIOR Nr 7 K32-2
101,37 zł netto
124,69 zł z VAT
Krzesło SB-bis Nr 1; 2
64,42 zł netto
79,24 zł z VAT
Bankietowe
Biurowe
Krzesło BRAVO profil gtp z mechanizmem CPT
154,47 zł netto
190,00 zł z VAT
Krzesło ISO plastic alu
92,68 zł netto
114,00 zł z VAT
Krzesło ISO plastic black
86,99 zł netto
107,00 zł z VAT
Krzesło ISO plastic chrom
100,00 zł netto
123,00 zł z VAT
Krzesło ISO tapicerka podstawowa alu
93,00 zł netto
114,39 zł z VAT
Krzesło ISO tapicerka podstawowa black
70,73 zł netto
87,00 zł z VAT
Krzesło ISO tapicerka podstawowa chrom
102,44 zł netto
126,00 zł z VAT
Krzesło ISO wood alu
125,20 zł netto
154,00 zł z VAT
Krzesło ISO wood black
118,70 zł netto
146,00 zł z VAT
Krzesło ISO wood chrom
130,08 zł netto
160,00 zł z VAT
Komputerowe
krzesło OLEK lakierowane
140,86 zł netto
173,26 zł z VAT
krzesło OLEK lakierowane z podłokietnikami
167,09 zł netto
205,52 zł z VAT
krzesło OLEK tapicerowane
165,14 zł netto
203,12 zł z VAT
krzesło OLEK tapicerowane z podłokietnikami
191,37 zł netto
235,39 zł z VAT
Krzesło SB komputerowe
192,43 zł netto
236,69 zł z VAT
Krzesło SB komputerowe tapicerowane
220,19 zł netto
270,83 zł z VAT
Krzesło SB obrotowe
176,80 zł netto
217,46 zł z VAT
Krzesło SB obrotowe tapicerowane
201,08 zł netto
247,33 zł z VAT
Krzesło SB obrotowe z podłokietnikami
203,03 zł netto
249,73 zł z VAT
Krzesło SB obrotowe z podłokietnikami tapicerowane
227,30 zł netto
279,58 zł z VAT
Konferencyjne
Krzesło BOLEK konferencyjne Nr 1; 2; 3; 4 ze stolikiem uchylnym K30
136,02 zł netto
167,30 zł z VAT
Krzesło BOLEK konferencyjne Nr 5; 6 ze stolikiem uchylnym K31
137,98 zł netto
169,72 zł z VAT
Krzesło BOLEK konferencyjne Nr 7 ze stolikiem uchylnym K31-1
144,88 zł netto
178,20 zł z VAT
Krzesło ISO z podłokietnikiem plastykowym - tapicerka podstawowa - alu
178,05 zł netto
219,00 zł z VAT
Krzesło ISO z podłokietnikiem plastykowym - tapicerka podstawowa - black
172,36 zł netto
212,00 zł z VAT
Krzesło ISO z podłokietnikiem plastykowym - tapicerka podstawowa - chrom
183,74 zł netto
226,00 zł z VAT
Krzesło ISO z podłokietnikiem ze sklejki - tapicerka podstawowa - alu
188,62 zł netto
232,00 zł z VAT
Krzesło ISO z podłokietnikiem ze sklejki - tapicerka podstawowa - black
182,11 zł netto
224,00 zł z VAT
Krzesło ISO z podłokietnikiem ze sklejki - tapicerka podstawowa - chrom
195,93 zł netto
240,99 zł z VAT
Krzesło KUBEŁEK
154,46 zł netto
189,99 zł z VAT
Krzesło KUBEŁEK tapicerowane
212,74 zł netto
261,67 zł z VAT
Krzesło LEKTOR składane z pulpitem lakierowane
169,02 zł netto
207,89 zł z VAT
Krzesło LEKTOR składane z pulpitem tapicerowane
193,32 zł netto
237,78 zł z VAT
Krzesło PEGAZ składane lakierowane z pulpitem
154,46 zł netto
189,99 zł z VAT
Krzesło PEGAZ składane tapicerowane z pulpitem
178,73 zł netto
219,84 zł z VAT
Krzesło SB konferencyjne lakierowane
137,94 zł netto
169,67 zł z VAT
Krzesło SB konferencyjne tapicerowane
164,18 zł netto
201,94 zł z VAT
Krzesło STANDARD z pulpitem ruchomym K16
129,48 zł netto
159,26 zł z VAT
Krzesło STANDARD z pulpitem ruchomym tapicerowane K12
162,50 zł netto
199,88 zł z VAT
Krzesło VISO
105,89 zł netto
130,24 zł z VAT
Krzesło VISO tapicerowane
115,60 zł netto
142,19 zł z VAT
Składane
Krzesło LEKTOR składane lakierowane
125,32 zł netto
154,14 zł z VAT
Krzesło LEKTOR składane tapicerowane
149,59 zł netto
184,00 zł z VAT
Krzesło PEGAZ składane lakierowane
114,62 zł netto
140,98 zł z VAT
Krzesło PEGAZ składane tapicerowane
138,92 zł netto
170,87 zł z VAT
Świetlicowe
Krzesło JAN świetlicowe lakierowane
71,78 zł netto
88,29 zł z VAT
Krzesło JAN świetlicowe tapicerowane
95,59 zł netto
117,58 zł z VAT
Szkolne
Krzesło BOLEK Nr 1; 2; 3; 4; 5; 6 K09
69,41 zł netto
85,37 zł z VAT
Krzesło BOLEK Nr 7 K09-1
72,88 zł netto
89,64 zł z VAT
Krzesło BOLEK z uchwytem Nr 1; 2; 3; 4; 5; 6 K43
73,29 zł netto
90,15 zł z VAT
Krzesło BOLEK z uchwytem Nr 7 K44
76,76 zł netto
94,41 zł z VAT
Krzesło JUNAK Nr 3; 4
90,72 zł netto
111,59 zł z VAT
Krzesło JUNAK Nr 5; 6
93,16 zł netto
114,59 zł z VAT
Krzesło JUNAK Nr 7
96,08 zł netto
118,18 zł z VAT
Krzesło JUNAK-OW Nr 3; 4
93,16 zł netto
114,59 zł z VAT
Krzesło JUNAK-OW Nr 5; 6
97,15 zł netto
119,49 zł z VAT
Krzesło JUNAK-OW Nr 7
101,02 zł netto
124,25 zł z VAT
Krzesło ROMAN Nr 3; 4
68,87 zł netto
84,71 zł z VAT
Krzesło ROMAN Nr 5; 6
71,78 zł netto
88,29 zł z VAT
Krzesło ROMAN Nr 7
74,70 zł netto
91,88 zł z VAT
Krzesło SB Nr 3; 4
64,54 zł netto
79,38 zł z VAT
Krzesło SB Nr 5; 6
64,98 zł netto
79,93 zł z VAT
Krzesło SB Nr 7
67,41 zł netto
82,91 zł z VAT
Krzesło SB-bis Nr 3; 4
66,93 zł netto
82,32 zł z VAT
Krzesło SB-bis Nr 5; 6
68,42 zł netto
84,16 zł z VAT
Krzesło SB-bis Nr 7
70,82 zł netto
87,11 zł z VAT
Krzesło SB-cis Nr 3; 4
67,04 zł netto
82,46 zł z VAT
Krzesło SB-cis Nr 5; 6
73,73 zł netto
90,69 zł z VAT
Krzesło SB-cis Nr 7
76,64 zł netto
94,27 zł z VAT
Krzesło SB-kw Nr 3; 4
64,98 zł netto
79,93 zł z VAT
Krzesło SB-kw Nr 5; 6
67,50 zł netto
83,03 zł z VAT
Krzesło SB-kw Nr 7
69,45 zł netto
85,42 zł z VAT
Krzesło STANDARD K-06 Nr 1÷4
61,07 zł netto
75,12 zł z VAT
Krzesło STANDARD K-06 Nr 5÷6
63,12 zł netto
77,64 zł z VAT
Krzesło STANDARD K-06 Nr 7
66,28 zł netto
81,52 zł z VAT
Krzesło SX Nr 5÷6 K-28
71,15 zł netto
87,51 zł z VAT
Krzesło Z Nr 2; 3; 4; 5; 6 K-05
82,47 zł netto
101,44 zł z VAT
Krzesło Z Nr 7 K-05-1
86,59 zł netto
106,51 zł z VAT
Taborety
Taboret (płyta wiórowa)
53,33 zł netto
65,60 zł z VAT
Taboret (sklejka)
60,24 zł netto
74,10 zł z VAT
Wielowymiarowe
Krzesło JUNAK wielorozmiarowe 1÷3
121,24 zł netto
149,13 zł z VAT
Krzesło JUNAK wielorozmiarowe 2÷4
121,24 zł netto
149,13 zł z VAT
Krzesło JUNAK wielorozmiarowe 5÷7
121,24 zł netto
149,13 zł z VAT
Krzesło JUNIOR wielorozmiarowe Nr 0÷2; 2÷3; 3÷4; 5÷6 K33
128,61 zł netto
158,19 zł z VAT
Krzesło JUNIOR wielorozmiarowe Nr 6÷7 K33-1
134,26 zł netto
165,14 zł z VAT
Krzesło Z wielorozmiarowe, reg. 2÷3; 3÷4; 5÷6, K02
101,31 zł netto
124,61 zł z VAT
Krzesło Z wielorozmiarowe, reg. 6÷7, K02-1
106,37 zł netto
130,84 zł z VAT
Pracownia chemiczna
Kontenerek zamykany
280,00 zł netto
344,40 zł z VAT
Stół CHEMIK 2-os. nadstawka
169,93 zł netto
209,01 zł z VAT
Stół CHEMIK 2-os. Nr 6; 7
318,75 zł netto
392,06 zł z VAT
Stół CHEMIK 3-os. nadstawka
178,50 zł netto
219,56 zł z VAT
Stół CHEMIK 3-os. Nr 6; 7
350,62 zł netto
431,26 zł z VAT
Stół nauczycielski CHEMIK bez kontenerka
440,93 zł netto
542,34 zł z VAT
Stół SB Chemik 3-os. Nr 6 (25 x 25 mm)
330,00 zł netto
405,90 zł z VAT
Taboret regulowany na śrubie (kółka)
172,00 zł netto
211,56 zł z VAT
Taboret regulowany na śrubie (stopki)
159,00 zł netto
195,57 zł z VAT
Stoliki sprzętowe, stojaki
Stojak do przechowywania map - 26 otworów
265,04 zł netto
326,00 zł z VAT
Stojak do przechowywania map - 9 otworów
199,19 zł netto
245,00 zł z VAT
Stojak do przechowywania map w poziomie - H-120
194,31 zł netto
239,00 zł z VAT
Stojak do przechowywania map w poziomie - H-140
217,07 zł netto
267,00 zł z VAT
Wieszak SB na mapy
103,94 zł netto
127,85 zł z VAT
Wieszak SB z ławką
466,44 zł netto
573,72 zł z VAT
Stoły uczn. i biurka
Inne
Stół BIESIADNY składany kwadratowy 90 x 90 cm
228,28 zł netto
280,78 zł z VAT
Stół BIESIADNY składany okrągły Ø 180 cm
539,12 zł netto
663,12 zł z VAT
Stół BIESIADNY składany prostokątny 180 x 100 cm
319,59 zł netto
393,10 zł z VAT
Stół BIESIADNY składany prostokątny 180 x 90 cm
300,16 zł netto
369,20 zł z VAT
Stół BIUROWY składany prostokątny 180 x 100 cm
339,02 zł netto
416,99 zł z VAT
Stół BIUROWY składany prostokątny 180 x 80 cm
300,38 zł netto
369,47 zł z VAT
Stół BIUROWY składany prostokątny 180 x 90 cm
319,59 zł netto
393,10 zł z VAT
Stół CELER trapezowy Nr 3÷7
164,18 zł netto
201,94 zł z VAT
Stół CELER trójkątny Nr 3÷7
105,89 zł netto
130,24 zł z VAT
Stół szkolny maturalny składany SB
157,37 zł netto
193,57 zł z VAT
Komputerowe
Stół komputerowy - podstawka pod jednostkę centralną
47,60 zł netto
58,55 zł z VAT
Stół komputerowy 1-os. S-79
144,72 zł netto
178,01 zł z VAT
Stół komputerowy 1-os. S-80
175,02 zł netto
215,27 zł z VAT
Stół komputerowy 2-stanowiskowy S-81
193,37 zł netto
237,85 zł z VAT
Stół komputerowy 2-stanowiskowy S-82
212,71 zł netto
261,63 zł z VAT
Stół komputerowy 70x55 S-83
365,80 zł netto
449,93 zł z VAT
Stół komputerowy 75x50 S-09
169,28 zł netto
208,21 zł z VAT
Stół komputerowy SB 1-os.
290,46 zł netto
357,27 zł z VAT
Stół komputerowy SB 2-os.
373,99 zł netto
460,01 zł z VAT
Stół komputerowy SERWER 1-os. bez podstawki pod jednostkę centralną
267,14 zł netto
328,58 zł z VAT
Stół komputerowy SERWER 1-os. wielorozmiarowy Nr 5÷7 bez podstawki pod jednostkę centralną
309,89 zł netto
381,16 zł z VAT
Stół komputerowy SERWER 2-os. bez podstawki pod jednostkę centralną
330,28 zł netto
406,24 zł z VAT
Stół komputerowy SERWER 2-os. wielorozmiarowy Nr 5÷7 bez podstawki pod jednostkę centralną
373,99 zł netto
460,01 zł z VAT
Składane
Świetlicowe
Stół JAN świetlicowy L1300
179,67 zł netto
220,99 zł z VAT
Stół JAN świetlicowy L800
145,53 zł netto
179,00 zł z VAT
Stół SM świetlicowy, blat 120x80 cm S86
218,93 zł netto
269,28 zł z VAT
Stół SM świetlicowy, blat 80x80 cm S86
179,13 zł netto
220,33 zł z VAT
Stół świetlicowy składany SPEED
303,25 zł netto
373,00 zł z VAT
Wielowymiarowe
Stół JUNAK 1-os. wielorozmiarowy reg. 2÷4
187,00 zł netto
230,01 zł z VAT
Stół JUNAK 1-os. wielorozmiarowy reg. 5÷7
191,25 zł netto
235,24 zł z VAT
Stół JUNAK 2-os. wielorozmiarowy reg. 2÷4
207,19 zł netto
254,84 zł z VAT
Stół JUNAK 2-os. wielorozmiarowy reg. 5÷7
211,44 zł netto
260,07 zł z VAT
Stół LIDER 1-os. wielorozmiarowy reg. 0-2; 2-4; 3-5; 4-6, S126
132,19 zł netto
162,59 zł z VAT
Stół LIDER 1-os. wielorozmiarowy reg. 5-7, S126-1
138,79 zł netto
170,71 zł z VAT
Stół LIDER 2-os. wielorozmiarowy reg. 0-2; 2-4; 3-5; 4-6, S127
146,88 zł netto
180,66 zł z VAT
Stół LIDER 2-os. wielorozmiarowy reg. 5-7, S127-1
154,21 zł netto
189,68 zł z VAT
Stół SB-Prima wielorozmiarowy 1-os. reg. 2÷4
128,03 zł netto
157,48 zł z VAT
Stół SB-Prima wielorozmiarowy 1-os. reg. 5÷7
130,69 zł netto
160,75 zł z VAT
Stół SB-Prima wielorozmiarowy 2-os. reg. 2÷4
148,91 zł netto
183,16 zł z VAT
Stół SB-Prima wielorozmiarowy 2-os. reg. 5÷7
151,55 zł netto
186,41 zł z VAT
Stół STANDARD wielorozmiarowy, reg. 1÷3; 2÷4; 3÷6; 4÷6; 5÷6, S30
125,83 zł netto
154,77 zł z VAT
Stół STANDARD wielorozmiarowy, reg. 6÷7, S30-1
132,12 zł netto
162,51 zł z VAT
Stół szkolny trapezowy 1-os. 80x60x55 wielorozmiarowy
125,04 zł netto
153,80 zł z VAT
Stół szkolny trapezowy 2-os. 140x100x55 wielorozmiarowy
147,62 zł netto
181,57 zł z VAT
Zwykłe
Stolik pod rzutnik SB
207,88 zł netto
255,69 zł z VAT
Stół 1-os. Nr 1; 2; 3; 4 Ø30 mm S-104
122,54 zł netto
150,72 zł z VAT
Stół 1-os. Nr 5; 6 Ø30 mm S-105
124,47 zł netto
153,10 zł z VAT
Stół 1-os. Nr 7 Ø30 mm S-105-1
130,69 zł netto
160,75 zł z VAT
Stół 2-os. Nr 1; 2; 3; 4 Ø30 mm S-102
146,88 zł netto
180,66 zł z VAT
Stół 2-os. Nr 5; 6 Ø30 mm S-103
149,89 zł netto
184,36 zł z VAT
Stół 2-os. Nr 7 Ø30 mm S-103-1
157,39 zł netto
193,59 zł z VAT
Stół AMBIT 1-os. Nr 3; 4
137,94 zł netto
169,67 zł z VAT
Stół AMBIT 1-os. Nr 5; 6; 7
141,82 zł netto
174,44 zł z VAT
Stół AMBIT 2-os. Nr 3; 4
159,31 zł netto
195,95 zł z VAT
Stół AMBIT 2-os. Nr 5; 6; 7
163,20 zł netto
200,74 zł z VAT
Stół JUNAK 1-osobowy Nr 3; 4
154,46 zł netto
189,99 zł z VAT
Stół JUNAK 1-osobowy Nr 5, 6, 7
159,31 zł netto
195,95 zł z VAT
Stół JUNAK-ow 1-osobowy Nr 3; 4
154,46 zł netto
189,99 zł z VAT
Stół JUNAK-ow 1-osobowy Nr 5; 6; 7
158,50 zł netto
194,96 zł z VAT
Stół JUNAK-ow 2-osobowy Nr 3; 4
178,73 zł netto
219,84 zł z VAT
Stół JUNAK-ow 2-osobowy Nr 5; 6; 7
183,60 zł netto
225,83 zł z VAT
Stół LIDER 1-os. Nr 1; 2; 3; 4; 5; 6, nogi Ø30, S129
136,50 zł netto
167,90 zł z VAT
Stół LIDER 1-os. Nr 7, nogi Ø30, S129-1
142,20 zł netto
174,91 zł z VAT
Stół LIDER 2-os. Nr 1; 2; 3; 4; 5; 6, nogi Ø30, S128
158,71 zł netto
195,21 zł z VAT
Stół LIDER 2-os. Nr 7, nogi Ø30, S128-1
165,50 zł netto
203,57 zł z VAT
Stół ROMAN 1-os. Nr 3; 4
103,85 zł netto
127,74 zł z VAT
Stół ROMAN 1-os. Nr 5; 6; 7
106,76 zł netto
131,31 zł z VAT
Stół ROMAN 2-os. Nr 3; 4
133,08 zł netto
163,69 zł z VAT
Stół ROMAN 2-os. Nr 5; 6; 7
135,89 zł netto
167,14 zł z VAT
Stół SB 1-osobowy Nr 3, 4
99,57 zł netto
122,47 zł z VAT
Stół SB 1-osobowy Nr 5, 6, 7
101,91 zł netto
125,35 zł z VAT
Stół SB 2-os. Nr 3; 4
118,99 zł netto
146,36 zł z VAT
Stół SB 2-os. Nr 5; 6; 7
121,33 zł netto
149,24 zł z VAT
Stół SB-bis 1-os. Nr 3; 4
119,48 zł netto
146,96 zł z VAT
Stół SB-bis 1-os. Nr 5; 6; 7
122,40 zł netto
150,55 zł z VAT
Stół SB-bis 2-os. Nr 3; 4
147,65 zł netto
181,61 zł z VAT
Stół SB-bis 2-os. Nr 5; 6; 7
150,58 zł netto
185,21 zł z VAT
Stół SB-cis 1-os. Nr 3; 4
134,06 zł netto
164,89 zł z VAT
Stół SB-cis 1-os. Nr 5; 6; 7
137,94 zł netto
169,67 zł z VAT
Stół SB-cis 2-os. Nr 3; 4
157,37 zł netto
193,57 zł z VAT
Stół SB-cis 2-os. Nr 5; 6; 7
161,25 zł netto
198,34 zł z VAT
Stół SB-gięty 1-os. Nr 3; 4
91,80 zł netto
112,91 zł z VAT
Stół SB-gięty 1-os. Nr 5; 6; 7
94,14 zł netto
115,79 zł z VAT
Stół SB-gięty 2-os. Nr 3; 4
114,14 zł netto
140,39 zł z VAT
Stół SB-gięty 2-os. Nr 5; 6; 7
116,47 zł netto
143,26 zł z VAT
Stół SB-kw 1-os. Nr 3; 4
103,46 zł netto
127,26 zł z VAT
Stół SB-kw 1-os. Nr 5; 6; 7
106,03 zł netto
130,42 zł z VAT
Stół SB-kw 2-os. Nr 3; 4
122,89 zł netto
151,15 zł z VAT
Stół SB-kw 2-os. Nr 5; 6; 7
125,32 zł netto
154,14 zł z VAT
Stół STANDARD 1-os. Nr 1; 2; 3; 4 S18; S18-1
86,88 zł netto
106,86 zł z VAT
Stół STANDARD 1-os. Nr 5; 6; S21; S21-1
88,54 zł netto
108,90 zł z VAT
Stół STANDARD 1-os. Nr 7 S21-2; S21-3
92,96 zł netto
114,34 zł z VAT
Stół STANDARD 2-os. Nr 1; 2; 3; 4 S24; S24-1
114,02 zł netto
140,24 zł z VAT
Stół STANDARD 2-os. Nr 5; 6; S25; S25-1
116,07 zł netto
142,77 zł z VAT
Stół STANDARD 2-os. Nr 7; S25-2; S25-3
121,87 zł netto
149,90 zł z VAT
Stół STANDARD 3-os. Nr 3; 4; 5; 6 S31; S31-1 (25 x 25 mm)
173,49 zł netto
213,39 zł z VAT
Stół SX 2-os. Nr 5; 6 S-27; S-27-1
148,36 zł netto
182,48 zł z VAT
Stół szkolny KUJON 1-os.
85,27 zł netto
104,88 zł z VAT
Stół szkolny KUJON 2-os.
111,67 zł netto
137,35 zł z VAT
Stół szkolny trapezowy 1-os. 80x60x55
104,00 zł netto
127,92 zł z VAT
Stół szkolny trapezowy 2-os. 140x100x55
126,59 zł netto
155,71 zł z VAT
Szafy i segmenty
Szafy na mapy
Szafa na mapy - OLA
473,00 zł netto
581,79 zł z VAT
Szafa na mapy SB
513,87 zł netto
632,06 zł z VAT
Szafy RTV
Szafa audio-video SB
529,42 zł netto
651,19 zł z VAT
Szafy skrzyniowe
Segment BELFER Na
465,30 zł netto
572,32 zł z VAT
Segment BELFER Nb
659,42 zł netto
811,09 zł z VAT
Segment BELFER Nc
688,73 zł netto
847,14 zł z VAT
Segment BELFER Nd
475,02 zł netto
584,27 zł z VAT
Segment GLOBUS Sa
451,71 zł netto
555,60 zł z VAT
Segment GLOBUS Sb
436,16 zł netto
536,48 zł z VAT
Segment GLOBUS Sc
504,16 zł netto
620,12 zł z VAT
Segment GLOBUS Sd
358,45 zł netto
440,89 zł z VAT
Szatnia, korytarz
Regał metalowy na tornistry 150x90x45 R-08
517,20 zł netto
636,16 zł z VAT
Wieszak JAN wolnostojący
165,14 zł netto
203,12 zł z VAT
Wieszak szatniowy 2-str. (h=165 cm, l=100 cm, g=70 cm) SM-W10 na kółkach
292,98 zł netto
360,37 zł z VAT
Wieszak szatniowy 2-str. (h=165 cm, l=170 cm, g=70 cm) SM-W10 na kółkach
439,50 zł netto
540,59 zł z VAT
Wieszak szatniowy 2-str. SB
402,17 zł netto
494,67 zł z VAT
Ławka korytarzowa 2 m, h=30 cm (płyta wiórowa)
138,68 zł netto
170,58 zł z VAT
Ławki
Ławka BOLEK 4-osobowa tapicerowana
524,00 zł netto
644,52 zł z VAT
Ławka korytarzowa - listwy sosnowe, stelaż kwadratowy
202,83 zł netto
249,48 zł z VAT
Ławka korytarzowa 1,5 m h=43 cm Ł02 płyta laminowana, stelaż kwadratowy
144,46 zł netto
177,69 zł z VAT
Ławka korytarzowa 2 m, h=30 cm (listwy drewniane)
207,88 zł netto
255,69 zł z VAT
Ławka korytarzowa 2 m, h=30 cm (listwy drewniane) z oparciem
300,16 zł netto
369,20 zł z VAT
Ławka korytarzowa 2 m, h=30 cm (płyta wiórowa) z oparciem
191,37 zł netto
235,39 zł z VAT
Ławka korytarzowa 2 m, h=45 cm (listwy drewniane)
217,59 zł netto
267,64 zł z VAT
Ławka korytarzowa 2 m, h=45 cm (płyta wiórowa)
154,46 zł netto
189,99 zł z VAT
Ławka korytarzowa 2 m, h=45 cm z oparciem (listwy drewniane)
309,89 zł netto
381,16 zł z VAT
Ławka korytarzowa 2 m, h=45 cm z oparciem (płyta wiórowa)
201,08 zł netto
247,33 zł z VAT
Ławka korytarzowa 200 - nogi metalowe
270,76 zł netto
333,03 zł z VAT
Ławka korytarzowa z oparciem - listwy sosnowe, stelaż kwadratowy
278,12 zł netto
342,09 zł z VAT
Ławka korytarzowa z oparciem - płyta laminowana, stelaż kwadratowy
185,53 zł netto
228,20 zł z VAT
Ławka szatniowa - nogi metalowe
279,50 zł netto
343,79 zł z VAT
Place zabaw
Regulaminy, tabl. inform.
Regulamin placu zabaw wersja 1
609,76 zł netto
750,00 zł z VAT
Plansze dydaktyczne
REGIONY KULTUROWE POLSKI - zestaw 15 plansz A2
202,44 zł netto
249,00 zł z VAT
Bezpiecz. ruchu drog.
plansza - BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - PIERWSZA POMOC W ZAGROŻENIU ŻYCIA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - TABLICZKI DO ZNAKÓW DROGOWYCH
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - ZASADY RUCHU DROGOWEGO
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - ZASADY RUCHU DROGOWEGO cd.
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ZNAKI INFORMACYJNE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ZNAKI INFORMACYJNE cd.
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ZNAKI KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ZNAKI NAKAZU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ZNAKI OSTRZEGAWCZE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ZNAKI POZIOME
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ZNAKI ZAKAZU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Zestaw do wychowania komunikacyjnego
232,10 zł netto
285,48 zł z VAT
Biologia
plansza - AZJA CENTRALNA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - polska przyroda MOTYLE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - polska przyroda OWADY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - polska przyroda PTAKI DRAPIEŻNE I SOWY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - polska przyroda PTAKI ŚPIEWAJĄCE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - polska przyroda PTAKI WODNE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - polska przyroda PŁAZY I GADY CHRONIONE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - polska przyroda RYBY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - polska przyroda SSAKI CHRONIONE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - PŁAZIŃCE, OBLEŃCE, PIERŚCIENICE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Anatomia człowieka
plansza - SKÓRA, WŁOSY, PAZNOKCIE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - UKŁAD KRWIONOŚNY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza CZASZKA CZŁOWIEKA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza GRUCZOŁY I HORMONY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza MÓZG CZŁOWIEKA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza SERCE CZŁOWIEKA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza SZKIELET CZŁOWIEKA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza TRANSPORT TLENU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza UKŁAD MIĘŚNIOWY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza UKŁAD MOCZOWY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza UKŁAD NERWOWY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza UKŁAD ODDECHOWY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza UKŁAD POKARMOWY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ZAPŁODNIENIE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ŻEŃSKI I MĘSKI UKŁAD ROZRODCZY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ZMYSŁY CZŁOWIEKA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Botanika
plansza - BUDOWA I RODZAJE KORZENI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - BUDOWA ROŚLINY, PROCES FOTOSYNTEZY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - DRZEWA IGLASTE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - DRZEWA LIŚCIASTE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - GLONY I GRZYBY - cykl rozwojowy
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - GRZYBY JADALNE, TRUJĄCE, CHRONIONE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - MCHY I PAPROCIE - cykl rozwojowy
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - POROSTY - budowa i skala porostowa
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - ROŚLINY CHRONIONE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - ROŚLINY LECZNICZE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - ROŚLINY OGRODOWE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - ROŚLINY POSPOLITE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - ROŚLINY UPRAWNE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SOSNA ZWYCZAJNA - cykl rozwojowy (nagozalążkowe)
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza BUDOWA KWIATU zapylenie, zapłodnienie (okrytozalążkowe)
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Mikrobiologia
plansza - BUDOWA I REPLIKACJA DNA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - KOMÓRKI I TKANKI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - MEJOZA I DZIEDZICZENIE CECH
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - PASOŻYTY CZŁOWIEKA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza BAKTERIE I WIRUSY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza WITAMINY W ORGANIŹMIE CZŁOWIEKA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Systematyka
plansza - SYSTEMATYKA ROŚLIN
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SYSTEMATYKA ZWIERZĄT
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Zoologia
plansza - BUDOWLE I MIESZKANIA ZWIERZĄT
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - GADY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - GADY i płazy chronione - polska przyroda
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - MIĘCZAKI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - MIESZKAŃCY BAŁTYKU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - MIESZKAŃCY JEZIOR
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - MIESZKAŃCY LASÓW
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - MIESZKAŃCY PÓL I ŁĄK
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - MIESZKAŃCY TATR
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - MOTYLE przyroda polska
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - MUSZLE ŚLIMAKÓW I MAŁŻ
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - OWADY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - OWADY polska przyroda
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - OWADY szkodniki
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - PAJĘCZAKI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - PIERWOTNIAKI, GĄBKI, JAMOCHŁONY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - PIĘTROWOŚĆ W GÓRACH
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - PTAKI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - PTAKI drapieżne - polska przyroda
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - PTAKI śpiewające - polska przyroda
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - PTAKI wodne - polska przyroda
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - PŁAZIŃCE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - PŁAZY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - RYBY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - RYBY polska przyroda
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SIECI I ŁAŃCUCHY POKARMOWE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SKORUPIAKI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SSAKI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SSAKI chronione i łowne - polska przyroda
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SZKARŁUPNIE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Chemia i fizyka
plansza - BUDOWA MATERII
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - JEDNOSTKI MIAR - PRZELICZANIE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - JEDNOSTKI UKŁADU SI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - JEDNOSTKI UKŁADU SI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - KWASY NIEORGANICZNE (BEZTLENOWE)
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - MASZYNY PROSTE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - OPTYKA GEOMETRYCZNA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SKALA ELEKTROUJEMNOŚCI WG PAULINGA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - TABELA ROZPUSZCZALNOŚCI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - WIĄZANIA CHEMICZNE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - ZASADY DYNAMIKI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Ekologia
plansza - MŁODY EKOLOG
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SEGREGACJA ODPADÓW
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - W TROSCE O ŚRODOWISKO
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Historia
Historia i kultura Polski
plansza - DYNASTIA JAGIELLONÓW
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - FRYDERYK CHOPIN - życie i twórczość
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - POLSKA-mapa hipsometryczna (skala 1:1 000 000)
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza DYNASTIA PIASTÓW cz. I
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza DYNASTIA PIASTÓW cz. II
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza GODŁO POLSKI NA PRZESTRZENI WIEKÓW
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza HISTORIA PRL (od Bieruta do Gomułki)
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza HISTORIA PRL (od Gierka do Jaruzelskiego)
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza II wojna światowa na terytorium Polski
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza KRÓLOWIE ELEKCYJNI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza MAPA ADMINISTRACYJNA POLSKI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza PARKI NARODOWE W POLSCE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza POLSCY NOBLIŚCI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza POLSKIE GODŁO, BARWY, HYMN
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza POLSKIE STROJE LUDOWE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza PONTYFIKAT JANA PAWŁA II
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza SYSTEM WŁADZY W POLSCE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Historia powszechna
plansze - BOGOWIE GRECJI I RZYMU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - DZIEJE CHRZEŚCIJAŃSTWA - I TYCIĄCLECIE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - DZIEJE CHRZEŚCIJAŃSTWA - II TYCIĄCLECIE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - HERALDYKA - NAUKA O HERBACH
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - HISTORIA KALENDARZA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - HISTORIA PISMA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - STAROŻYTNA GRECJA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - STAROŻYTNY EGIPT
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - STAROŻYTNY RZYM
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Unia Europejska
plansza - FILARY UNII EUROPEJSKIEJ
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - HISTORIA UNII EUROPEJSKIEJ
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - MAPA UNII EUROPEJSKIEJ
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Historia sztuki
plansza - FOWIZM I EKSPRESJONIZM SZTUKA XX WIEKU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - IMPRESJONIZM SZTUKA XIX WIEKU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - KLASYCYZM SZTUKA XIX WIEKU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - KUBIZM I FUTURYZM SZTUKA XX WIEKU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - OKRES MIĘDZYWOJENNY SZTUKA XX WIEKU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - REALIZM SZTUKA XIX WIEKU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - ROMANTYZM SZTUKA XIX WIEKU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SECESJA SZTUKA PRZEŁOMU WIEKÓW
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SURREALIZM SZTUKA XX WIEKU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SZTUKA BAROKU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SZTUKA GOTYKU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SZTUKA RENESANSU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SZTUKA ROMAŃSKA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SZTUKA STAROŻYTNA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Język angielski
plansza - PROFESSIONS
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ADIECTIVES & ADVERBS
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ANIMALS
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza BE, HAVE GOT, CAN & PRONOUNS
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza CONDITIONALS
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza FAMILY & GARDEN
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza Farm animals and pets
59,02 zł netto
72,59 zł z VAT
plansza FRUITS
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza HOME
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza IRREGULAR VERBS-1
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza IRREGULAR VERBS-2
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza MEANS OF TRANSPORT
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza Nouns
176,20 zł netto
216,73 zł z VAT
plansza NOUNS
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza NUMBERS, DAYS, WHAT TIME IS IT?, MONTHS
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza OPPOSITES
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza PASSIVE VOICE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza Pronouns
176,20 zł netto
216,73 zł z VAT
plansza Seasons of the year
176,20 zł netto
216,73 zł z VAT
plansza SPORT
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza THE ALPHABET
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza The English Alphabet
59,02 zł netto
72,59 zł z VAT
plansza The Simple and Continous Tenses - Active Voice
176,20 zł netto
216,73 zł z VAT
plansza The tenses passive voice
176,20 zł netto
216,73 zł z VAT
plansza THE TENSES PAST&FUTURE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza THE TENSES PRESENT
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza TOWN
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza VEGETABLES, FRUITS
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza WHAT ARE THEY DOING
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza Wild animals
59,02 zł netto
72,59 zł z VAT
Język niemiecki
plansza - DAS ADJEKTIV
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - DAS VERB
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - TEMPORA-1
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza BERUFE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza Computerbau
207,30 zł netto
254,98 zł z VAT
plansza DAS DEUTSCHE ALPHABET
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza Das Internationale Einheintensystem - Sprache der Wissenschaft u
176,20 zł netto
216,73 zł z VAT
plansza DIE PRÄPOSITION
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza DUO Einmaleins / Übungsseite (mit Kreuz)
186,33 zł netto
229,19 zł z VAT
plansza DUO Entscheidungsbaum
186,33 zł netto
229,19 zł z VAT
plansza DUO Koordinatensystem / Kreisdiagram
186,33 zł netto
229,19 zł z VAT
plansza FAMILIE IM GARTEN
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza GEGENSATZE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza Koordinatenkreuz für die Grundschule
176,20 zł netto
216,73 zł z VAT
plansza MEIN HAUS
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza MEINE STADT
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza OBST UND GEMÜSE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza Periodensystem für Chemie
207,30 zł netto
254,98 zł z VAT
plansza Periodensystem für Physic
176,20 zł netto
216,73 zł z VAT
plansza SPORT
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza Tastatur und Maus
207,30 zł netto
254,98 zł z VAT
plansza TEMPORA-2
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza TIERE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza TRANNSPORTMITTEL
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza Unregelmäßige und gemischte Verben
176,20 zł netto
216,73 zł z VAT
plansza Unregelmäßige Verben (backen-lugen)
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza Unregelmäßige Verben (messen-zwingen)
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza WAS MACHEN SIE?
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ZAHLEN, Wie spät ist es?, Tage, Monate
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Język polski
Gramatyka
plansze - gramatyka - CZĘŚCI MOWY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - gramatyka - CZĘŚCI ZDANIA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - gramatyka - DOPEŁNIENIA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - gramatyka - ODMIANA CZASOWNIKÓW
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - gramatyka - PODZIAŁ GŁOSEK
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - gramatyka - PODZIAŁ ZAIMKÓW
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - gramatyka - RODZAJE ZDAŃ
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - gramatyka - STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - gramatyka - WYRAZY POCHODNE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - gramatyka - ZAPOŻYCZENIA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Historia literatury
plansza - SENTENCJE ŁACIŃSKIE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - BAROK
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - EPOKI I PRĄDY W LITERATURZE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - LITERATURA WSPÓŁCZESNA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - MŁODA POLSKA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - OŚWIECENIE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - POZYTYWIZM
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - RENESANS
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - ROMANTYZM
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - ŚREDNIOWIECZE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - STAROŻYTNOŚĆ
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - XX-LECIE MIĘDZYWOJENNE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Interpunkcja
plansze - interpunkcja - KROPKA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - interpunkcja - PRZECINEK
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - interpunkcja - ŚREDNIK
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Ortografia
plansze - Pisownia wyrazów z „H” i „CH”
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - Pisownia wyrazów z „rz” i „ż”
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - Pisownia wyrazów z „U” i „Ó”
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - Pisownia z cząstką „BY”
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - Pisownia z partykułą „NIE”
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze - WIELKĄ CZY MAŁĄ LITERĄ
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Matematyka
plansza - BRYŁY OBROTOWE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - CZWOROKĄTY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - DZIAłANIA NA LICZBACH I WYRAŻENIACH
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - FIGURY PRZESTRZENNE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - FIGURY PŁASKIE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - FUNKCJA I JEJ WŁASNOŚCI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - FUNKCJA KWADRATOWA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - FUNKCJA LINIOWA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - FUNKCJA LINIOWA - WŁASNOŚCI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - GRANIASTOSŁUPY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - OKRĄG
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - OSTROSŁUPY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - PODSTAWOWE SYMBOLE I OZNACZENIA MATEMATYCZNE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - POLA I OBWODY FIGUR PRZESTRZENNYCH
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - POLA I OBWODY FIGUR PŁASKICH
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - POTĘGOWANIE, PIERWIASTKOWANIE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - PROCENT PROSTY I SKŁADANY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - RODZAJE KĄTÓW PŁASKICH
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - TRÓJKĄT
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - TWIERDZENIE PITAGORASA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - UŁAMKI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - WIELOŚCIANY FOREMNE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - WSPÓŁRZĘDNE PUNKTU I WEKTORA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - WZORY SKRÓCONEGO MNOŻENIA, TRÓJKĄT PASCALA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - WŁASNOŚCI FUNKCJI TRYGONOMETRYCZNYCH
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - ZBIORY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Nauczanie zintegrowane
plansza ABECADŁO
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza CO ONI ROBIĄ?
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza CZYSTO, ZDROWO I WESOŁO
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza INSTRUMENTY MUZYCZNE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza JAKI TO ZAWÓD?
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza KOLORY I KSZTAŁTY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza LICZYMY OD 1 DO 10
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza LICZYMY OD 11 DO 20
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza MIASTO środowisko w którym żyję
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza OWOCE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza POSZUKAJ NA OBRAZKU - DOM
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza POSZUKAJ NA OBRAZKU - MIASTO
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza POSZUKAJ NA OBRAZKU - RODZINA W OGRODZIE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza POSZUKAJ NA OBRAZKU - SPORT
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza PRZECIWIEŃSTWA - W GÓRĘ I W DÓŁ
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza PRZECIWIEŃSTWA - WYSOKO I NISKO
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ŚRODKI TRANSPORTU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza TABLICZKA MNOŻENIA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza TE CO BIEGAJĄ, PŁYWAJĄ, SKACZĄ...
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza WARZYWA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza WIEŚ środowisko w którym żyję
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ZEGAR CZASU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ZWIERZĘTA UDOMOWIONE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ZWIERZĘTA W MOIM DOMU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansze POLSKIE LITERY I DWUZNAKI do nauki pisania i czytania
121,95 zł netto
150,00 zł z VAT
Nauka o Ziemi
plansza - AUSTRALIA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - AUSTRALIA - zwierzęta świata
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - AZJA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA - zwierzęta świata
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - AZJA ŚRODKOWA - zwierzęta świata
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - BUDOWA WULKANU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - CHMURY I ICH RODZAJE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - DINOZAURY I INNE GADY PREHISTORYCZNE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - DZIEJE GAOLOGICZNE ZIEMI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - DŻUNGLA AFRYKAŃSKA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - DŻUNGLA AMAZOŃSKA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - EUROPA fizyczna
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - MAPA POGODY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - MINERAŁY I KAMIENIE SZLACHETNE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - OBIEG WODY W PRZYRODZIE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - PORY ROKU
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - PUSTYNIA SAHARA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - RAFA KORALOWA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - RZEŹBA POWIERZCHNI ZIEMI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SAWANNA AFRYKAŃSKA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - ŚWIATŁO I KOLORY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - UKŁAD SŁONECZNY
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza AFRYKA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza AMERYKA PÓŁNOCNA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza AMERYKA PÓŁNOCNA zwierzęta świata
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza AMERYKA POŁUDNIOWA
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ARKTYKA zwierzęta świata
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ATMOSFERA I WNĘTRZE ZIEMI
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza ZJAWISKA ATMOSFERYCZNE
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Sztuka polska
plansza - BAROK sztuka polska
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - HISTORYZM malarstwo polskie
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - IMPRESJONIZM malarstwo polskie
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - KLASYCYZM malarstwo polskie
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - LATA POWOJENNE - malarstwo polskie
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - MIĘDZYWOJNIE malarstwo polskie
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - MŁODA POLSKA malarstwo polskie
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - REALIZM malarstwo polskie
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - RENESANS sztuka polska
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - ROMANTYZM malarstwo polskie
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - SKARBY KULTURY POLSKIEJ
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
plansza - ŚREDNIOWIECZE sztuka polska
29,27 zł netto
36,00 zł z VAT
Wielcy Polacy
plansza - Wielcy Polacy - Rej Mikołaj
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Chopin Fryderyk
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Conrad-Korzeniowski Joseph
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Herbert Zbigniew
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Kochanowski Jan
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Konopnicka Maria
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Kopernik Mikołaj
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Kościuszko Tadeusz
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Krasicki Ignacy
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Kraszewski Józef Ignacy
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Matejk Jan
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Mickiewicz Adam
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Miłosz Czesław
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Moniuszko Stanisław
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Norwid Cyprian Kamil
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Orzeszkowa Eliza
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Paderewski Ignacy Jan
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Piłsudski Józef
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Polscy Nobliści
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Prus Bolesław
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Reymont Władysław
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Sienkiewicz Henryk
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Skłodowska-Curie Maria
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Staszic Stanisław
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Szymborska Wisława
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Słowacki Juliusz
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Wieniawski Henryk
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Wojtyła Karol - Jan Paweł II
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Wybicki Józef
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Wyspiański Stanisław
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Wyszyński Stefan - kardynał
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Żeromski Stefan
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Wielcy Polacy - Żeromski Stefan
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Zdrowie, higiena, bezpieczeństwo
Sprzęt sportowy
Akcesoria
Stopki do ławek drewnianych
5,46 zł netto
6,72 zł z VAT
Stopki do ławek metalowych
4,72 zł netto
5,81 zł z VAT
Szczeble do drabin gimnastycznych podwójnych
31,20 zł netto
38,38 zł z VAT
Szczeble do drabin gimnastycznych pojedynczych
15,60 zł netto
19,19 zł z VAT
Torba do przenoszenia 3 piłek
47,73 zł netto
58,71 zł z VAT
Torba do przenoszenia 4 piłek
55,89 zł netto
68,74 zł z VAT
Torba do przenoszenia 5 piłek
61,99 zł netto
76,25 zł z VAT
Drabiny gimnastyczne
Drabina gimnastyczna 070/242 pojedyncza młodzieżowa
378,67 zł netto
465,76 zł z VAT
Drabina gimnastyczna 090/200 pojedyncza
346,16 zł netto
425,78 zł z VAT
Drabina gimnastyczna 090/220 pojedyncza
372,16 zł netto
457,76 zł z VAT
Drabina gimnastyczna 090/242 pojedyncza
398,16 zł netto
489,74 zł z VAT
Drabina gimnastyczna 090/256 pojedyncza
424,16 zł netto
521,72 zł z VAT
Drabina gimnastyczna 090/300 pojedyncza
463,16 zł netto
569,69 zł z VAT
Drabina gimnastyczna 140/242 podwójna młodzieżowa
599,67 zł netto
737,59 zł z VAT
Drabina gimnastyczna 180/200 podwójna
522,48 zł netto
642,65 zł z VAT
Drabina gimnastyczna 180/220 podwójna
580,16 zł netto
713,60 zł z VAT
Drabina gimnastyczna 180/242 podwójna
612,67 zł netto
753,58 zł z VAT
Drabina gimnastyczna 180/256 podwójna
638,67 zł netto
785,56 zł z VAT
Drabina gimnastyczna podwójna 300-180
703,67 zł netto
865,51 zł z VAT
Drabina gimnastyczna pojedyncza 200-60 przedszkolna
313,67 zł netto
385,81 zł z VAT
Uchwyt do mocowania drabin gimnastycznych 1-stronny
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Uchwyt do mocowania drabin gimnastycznych 2-stronny
22,76 zł netto
27,99 zł z VAT
Gimnastyka
Kozioł gimnastyczny pokryty skajem
1 279,20 zł netto
1 573,42 zł z VAT
Kozioł gimnastyczny pokryty skórą naturalną
1 476,80 zł netto
1 816,46 zł z VAT
Odskocznia gimnastyczna STANDARD
489,16 zł netto
601,67 zł z VAT
Równoważnia gimnastyczna niska 3 m bez regulacji
1 061,16 zł netto
1 305,23 zł z VAT
Skrzynia gimnastyczna trapezowa 5-segm. pokryta skayem
1 446,90 zł netto
1 779,69 zł z VAT
Skrzynia gimnastyczna trapezowa 5-segm. pokryta skayem z wózkiem
1 610,70 zł netto
1 981,16 zł z VAT
Skrzynia gimnastyczna trapezowa 5-segm. pokryta skórą naturalną
1 743,30 zł netto
2 144,26 zł z VAT
Skrzynia gimnastyczna trapezowa 5-segm. pokryta skórą naturalną z wózkiem
1 904,50 zł netto
2 342,54 zł z VAT
Gry rekreacyjne
Gry zespołowe
Koszykówka
Dodatki
Siatka do obręczy KOSZ 3908
7,32 zł netto
9,00 zł z VAT
Siatka łańcuchowa do koszykówki
72,90 zł netto
89,67 zł z VAT
Stelaż do tablic mały KOSZ7505
79,67 zł netto
97,99 zł z VAT
Obręcze
Obręcz antywandal OB5
101,37 zł netto
124,69 zł z VAT
Obręcz do piłki nr5
31,24 zł netto
38,43 zł z VAT
Obręcz popularna JUNIOR
36,11 zł netto
44,42 zł z VAT
Obręcz popularna OB-02
51,38 zł netto
63,20 zł z VAT
Obręcz standard OB-01
56,93 zł netto
70,02 zł z VAT
Obręcz uchylna OB-04
184,68 zł netto
227,16 zł z VAT
Obręcz uchylna UG
243,01 zł netto
298,90 zł z VAT
Piłki
Tablice
Tablica 105x180x25 epoksydowa
533,23 zł netto
655,87 zł z VAT
Tablica 120x90x20 YOUNG epoksydowa
423,53 zł netto
520,94 zł z VAT
Zestawy
Konstrukcja jezdna SPALDING Team Portable T-Base
975,61 zł netto
1 200,00 zł z VAT
Midi koszykówka ze stelażem na drabinki
276,33 zł netto
339,89 zł z VAT
Spalding NBA Gold Exacta Height Lift
3 008,13 zł netto
3 700,00 zł z VAT
Zestaw do koszykówki POP
782,30 zł netto
962,23 zł z VAT
Zestaw do koszykówki PRO
905,04 zł netto
1 113,20 zł z VAT
Zestaw SPALDING Silver Ground Active Ratchet
1 725,20 zł netto
2 122,00 zł z VAT
Zestaw TOP
284,56 zł netto
350,01 zł z VAT
Lekkoatletyka
Materace i maty
Materac gimnastyczny miękki 2000x1200x050
267,48 zł netto
329,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki 2000x1200x100
307,32 zł netto
378,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki 2000x1200x100, anty-poślizgowy
321,14 zł netto
395,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki 2000x1200x100, anty-poślizgowy, do łączenia na "rzepy"
321,14 zł netto
395,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki 2000x1200x100, do łączenia na "rzepy"
328,46 zł netto
404,01 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki 2000x1200x200
414,63 zł netto
509,99 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki 2000x1200x200, anty-poślizgowy
407,32 zł netto
501,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki 2000x1200x200, anty-poślizgowy, do łączenia na "rzepy"
420,33 zł netto
517,01 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki 2000x1200x200, do łączenia na "rzepy"
397,56 zł netto
489,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki 2000x1200x50, anty-poślizgowy
281,30 zł netto
346,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki 2000x1200x50, anty-poślizgowy, do łączenia na "rzepy"
287,80 zł netto
353,99 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki 2000x1200x50, do łączenia na „rzepy"
287,80 zł netto
353,99 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki składany /3x/ 2000x1200x100
301,63 zł netto
371,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki składany /3x/ 2000x1200x50
273,98 zł netto
337,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki składany /3x/ 2000x600x100
195,12 zł netto
240,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki składany /3x/ 2000x600x50
180,49 zł netto
222,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki składany /3x/ 2000x900x100
247,97 zł netto
305,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny miękki składany /3x/ 2000x900x50
241,46 zł netto
297,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny twardy 2000x1200x100
374,80 zł netto
461,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny twardy 2000x1200x100, anty-poślizgowy
387,80 zł netto
476,99 zł z VAT
Materac gimnastyczny twardy 2000x1200x100, anty-poślizgowy, do łączenia na "rzepy"
394,31 zł netto
485,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny twardy 2000x1200x100, do łączenia na "rzepy"
401,63 zł netto
494,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny twardy 2000x1200x50
293,50 zł netto
361,01 zł z VAT
Materac gimnastyczny twardy 2000x1200x50, anty-poślizgowy
307,32 zł netto
378,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny twardy 2000x1200x50, anty-poślizgowy, do łączenia na "rzepy"
327,64 zł netto
403,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny twardy 2000x1200x50, do łączenia na "rzepy"
341,46 zł netto
420,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny twardy składany /3x/ 2000x1200x50
307,32 zł netto
378,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny twardy składany /3x/ 2000x600x50
253,66 zł netto
312,00 zł z VAT
Materac gimnastyczny twardy składany /3x/ 2000x900x50
273,98 zł netto
337,00 zł z VAT
Materac przedszkolny 120 x 60 x 5 cm
96,25 zł netto
118,39 zł z VAT
Materac przedszkolny 120 x 80 x 5 cm
112,50 zł netto
138,38 zł z VAT
Materac zeskokowy 2000x1200x400 komorowy
826,02 zł netto
1 016,00 zł z VAT
Materac zeskokowy 2000x1200x400 monolit
695,12 zł netto
855,00 zł z VAT
Piłki
Nożne
Ręczne
Rehabilitacyjne
Siatkowe
Plac zabaw
Przyrządy gimnastyczne
Rehabilitacja
Drążek gimnastyczny do drabinek 70cm
224,96 zł netto
276,70 zł z VAT
Drążek gimnastyczny do drabinek 80cm
224,96 zł netto
276,70 zł z VAT
Drążek gimnastyczny rozporowy 100cm
33,33 zł netto
41,00 zł z VAT
Drążek gimnastyczny rozporowy 80cm
29,16 zł netto
35,87 zł z VAT
Drążek gimnastyczny rozporowy 90cm
31,87 zł netto
39,20 zł z VAT
Tenis stołowy
Akcesoria
Rakietki
Stoły tenisowe
Wyposażenie hal i szatni
Zestawy gimnastyczne
Ławki gimnastyczne
Ławka gimnastyczna 200 - nogi drewniane
317,56 zł netto
390,60 zł z VAT
Ławka gimnastyczna 200 - nogi metalowe
285,07 zł netto
350,64 zł z VAT
Ławka gimnastyczna 250 - nogi drewniane
378,67 zł netto
465,76 zł z VAT
Ławka gimnastyczna 250 - nogi metalowe
346,16 zł netto
425,78 zł z VAT
Ławka gimnastyczna 300 - nogi drewniane
431,96 zł netto
531,31 zł z VAT
Ławka gimnastyczna 300 - nogi metalowe
391,67 zł netto
481,75 zł z VAT
Ławka gimnastyczna 350 - nogi drewniane
495,67 zł netto
609,67 zł z VAT
Ławka gimnastyczna 350 - nogi metalowe
454,07 zł netto
558,51 zł z VAT
Ławka gimnastyczna 400 - nogi drewniane
541,16 zł netto
665,63 zł z VAT
Ławka gimnastyczna 400 - nogi metalowe
495,67 zł netto
609,67 zł z VAT
Ławka gimnastyczna 450 - nogi drewniane
619,16 zł netto
761,57 zł z VAT
Ławka gimnastyczna 450 - nogi metalowe
573,67 zł netto
705,61 zł z VAT
Ławka gimnastyczna 500 - nogi drewniane
664,67 zł netto
817,54 zł z VAT
Ławka gimnastyczna 500 - nogi metalowe
612,67 zł netto
753,58 zł z VAT
Szafy metalowe
aktowe
Szafa aktowa SBM 202
1 013,01 zł netto
1 246,00 zł z VAT
Szafa aktowa SBM 203
947,97 zł netto
1 166,00 zł z VAT
Szafa aktowa SBM 212
951,22 zł netto
1 170,00 zł z VAT
Szafa aktowa SBM 220
1 349,59 zł netto
1 660,00 zł z VAT
medyczne
regały
sejfy i szafy wzmocnione
socjalne
szkolne
warsztatowe
Tablice szkolne i biurowe
Stojak jezdny do tablic uniwersalny
247,00 zł netto
303,81 zł z VAT
Tablica korkowa w ramie drewnianej 180 x 90 cm
97,56 zł netto
120,00 zł z VAT
Akcesoria
Cyrkiel do kredy PRO
50,00 zł netto
61,50 zł z VAT
Cyrkiel do tablic białych PRO
60,00 zł netto
73,80 zł z VAT
Kątomierz tablicowy 180
34,00 zł netto
41,82 zł z VAT
Kątomierz tablicowy 360 - kołowy
55,00 zł netto
67,65 zł z VAT
Kreda biała kwadratowa B-1
2,44 zł netto
3,00 zł z VAT
Kreda biała kwadratowa B-2
0,69 zł netto
0,85 zł z VAT
Kreda biała kwadratowa B-4
3,09 zł netto
3,80 zł z VAT
Kreda biała okrągła M-8
4,47 zł netto
5,50 zł z VAT
Kreda kolorowa kwadratowa B-3
0,98 zł netto
1,21 zł z VAT
Kreda kolorowa kwadratowa B-5
4,88 zł netto
6,00 zł z VAT
Kreda kolorowa okrągła M-4
3,90 zł netto
4,80 zł z VAT
Kreda kolorowa okrągła M-5
5,69 zł netto
7,00 zł z VAT
Krzywik wklęsły
30,00 zł netto
36,90 zł z VAT
Krzywik wypukły
30,00 zł netto
36,90 zł z VAT
Liniał tablicowy 0.5 - magnetyczny
25,16 zł netto
30,95 zł z VAT
Liniał tablicowy 1.0
34,00 zł netto
41,82 zł z VAT
Liniał tablicowy 1.5
50,00 zł netto
61,50 zł z VAT
Ścierak z magnesem do tablic
4,47 zł netto
5,50 zł z VAT
Trójkąt 45 duży
34,00 zł netto
41,82 zł z VAT
Trójkąt 45 mały
28,46 zł netto
35,01 zł z VAT
Trójkąt 60 duży
34,00 zł netto
41,82 zł z VAT
Trójkąt 60 mały
28,46 zł netto
35,01 zł z VAT
Zmywacz do czyszczenia białych tablic
12,20 zł netto
15,01 zł z VAT
Tablice
Tablica do mocowania przyborów tablicowych (bez przyborów)
83,82 zł netto
103,10 zł z VAT
Tablica informacyjna wolnostojąca 2-stronna 120 x 85 cm
392,68 zł netto
483,00 zł z VAT
Tablica korkowa w ramie drewnianej 120 x 70 cm
56,91 zł netto
70,00 zł z VAT
Tablica korkowa w ramie drewnianej 120 x 90 cm
69,11 zł netto
85,01 zł z VAT
Tablica korkowa w ramie drewnianej 150 x 90 cm
89,43 zł netto
110,00 zł z VAT
Tablica korkowa w ramie drewnianej 200 x 120 cm
121,95 zł netto
150,00 zł z VAT
Tablica korkowa w ramie drewnianej 250 x 120 cm
146,34 zł netto
180,00 zł z VAT
Tablica przedszkolna biała 100 x 84 cm
159,63 zł netto
196,34 zł z VAT
Tablica przedszkolna zielona 100 x 84 cm
139,84 zł netto
172,00 zł z VAT
Tablica szkolna - tryptyk biała 340 x 100 cm
500,00 zł netto
615,00 zł z VAT
Tablica szkolna - tryptyk zielona 340 x 100 cm
442,00 zł netto
543,66 zł z VAT
Tablica szkolna - tryptyk zielona malowana 340 x 100 cm
486,20 zł netto
598,03 zł z VAT
Tablica szkolna biała 170 x 100 cm
218,70 zł netto
269,00 zł z VAT
Tablica szkolna zielona 170 x 100 cm
202,44 zł netto
249,00 zł z VAT
Wyposażenie ogólne
Liniał wzrostu dziecka
121,14 zł netto
149,00 zł z VAT
Liniał wzrostu ucznia
137,40 zł netto
169,00 zł z VAT
Liniał wzrostu ucznia
90,00 zł netto
110,70 zł z VAT
Tablica planu lekcji magnetyczna (25 nauczycieli + 10 godz)
853,66 zł netto
1 050,00 zł z VAT
Flagi i godła
Kosze na odpady